×

DELNAS DALĪBA PIEMINEKĻA PADOMJU ARMIJAS KARAVĪRIEM DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANAS UZRAUDZĪBĀ

DELNAS DALĪBA RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DARBA GRUPĀ PIEMINEKĻA PADOMJU ARMIJAS KARAVĪRIEM DEMONTĀŽAI

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir iesaistījusies Uzvaras parka pieminekļa Padomju armijas karavīriem demontāžas procesa uzraudzīšanas darbā, lai sekmētu labas pārvaldības principu ievērošanu, korupcijas un interešu konflikta novēršanu un godprātību pasūtītāja, izpildītāja un citu iesaistīto pušu sadarbībā un darbā.

Delna piedalās darba grupā, kas izveidota, lai veicinātu mērķtiecīgu, koordinētu un uz rezultātu vērstu Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūciju sadarbību objekta “Piemineklis Padomju armijas karavīriem – Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” demontāžai.

Delna savu darbu uzsāk no 2022. gada 27. jūlija.

Delna apņemas:

 • Iepazīties ar darba grupas līdzšinējās sēdēs izskatītajiem jautājumiem un dokumentiem, vērst uzmanību uz situācijām, kas Delnas ieskatā varētu būt prettiesiskas vai potenciāli ietvert risku uz prettiesisku situāciju rašanos nākotnē. Savas kompetences ietvaros pārliecināties, ka darba grupā izskatītie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām.
 • Pārliecināties, vai projektētāju, būvnieku un būvuzraugu izvēles un vērtēšanas process ir noticis atbilstoši normatīvajiem aktiem un labajai praksei.
 • Iespēju robežās pārliecināties, ka pasūtītājs, izpildītājs, darba grupas locekļi un citas iesaistītās puses neatrodas interešu konflikta situācijā.
 • Sniegt komentārus gadījumā, ja novēros iespējamus pārkāpumus demontāžas procesa organizēšanā un tā uzraudzības darbā.
 • Procesa noslēgumā un, ja nepieciešams – pirms tam, sagatavot un publicēt ziņojumus.
 • Sniegt ierosinājumus darba grupai, „Rīgas pieminekļu aģentūrai” un Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par to, kā uzlabot sabiedrības informēšanu par demontāžas procesu un veicināt labas pārvaldības principa nodrošināšanu un korupcijas novēršanu sadarbībā ar būvnieku un citām iesaistītajām pusēm.

 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina ikvienu iedzīvotāju atzīmēt un uzrakstīt sev svarīgākos jautājumus par Uzvaras parka pieminekļa demontāžu, aicinām aizpildīt anketu -> https://ej.uz/Uzvaras-piemineklis. Delna jautājumus izmantos, lai sagatavotu un publicētu atbildes uz iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem par Uzvaras parka pieminekļa demontāžas procesa organizēšanu.

 

Sīkāka informācija:
Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv

 

Delna šo uzraudzības darbu veic bez atlīdzības.

2 Komentāri
 1. Andris
  2022-08-04 pulksten 13:43

  Skanstes tramvaja iepirkuma uzraudzības veikšanai Delnai no Eiropas Komisijas līdzekļiem četru gadu laikā bija plānots piešķirt 356 731 eiro. Nepilnu divu gadu laikā Delna iztērējusi 202 041,15 eiro, jo tieši šādu summu tā ir uzrādījusi kā šā projekta attaisnotos izdevumus. Detalizētu naudas izlietojumu šā projekta īstenošanai Delna Latvijas sabiedrībai atsakās sniegt. Cik daudz naudas jūs gribētu saņemt par iesaistīšanos šī pieminekļa nojaukšanas darbā?

 2. Diāna
  2022-08-07 pulksten 20:19

  Lūdzu, kur ir pieejama precīza izmaksu tāme, kas ir nepieciešama, lai uzsākt jebkāda veida demontāžas vai citus būvniecības darbus? Tā kā šie 2 miljoni EUR tiek iztērēti no valsts, konkrētāk pašvaldības, budžeta, sabiedrībai ir tiesības zināt, no kā šī summa sastāv. Kur ir vai būs pieejama šī informācija?

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52