×

ALIANSES PRET KORUPCIJU LATVIJĀ ZIŅAS UN DARBI

 

2022

 

LAMPAS SARUNAS KOPSAVILKUMS: KĀPĒC CELT TRAUKSMI PAR PĀRKĀPUMIEM DARBA VIETĀ? ( 2022-02-02)

2021. gada 21. augustā sarunu festivālā LAMPA Delna organizēja sarunu “Kāpēc celt trauksmi par pārkāpumiem darba vietā?“. Sarunas laikā raisījām domapmaiņu par to, kāpēc nepieciešams celt trauksmi un kā ar trauksmes celšanu varam novērst pārkāpumus, kā arī mēģinājām rast atbildi uz jautājumu, kā aizsargāt trauksmes cēlējus.

 

LAMPĀ RUNĀJĀM, VAI MANA PAŠVALDĪBA IR ATKLĀTA (2022-02-02)

Delna 2021. gada 21. augustā, sarunu festivālā LAMPA organizēja sarunu “Vai mana pašvaldība ir atklāta?” ar mērķi noskaidrot, cik atklātas ir pašvaldības Latvijā un kādas ir iedzīvotāju atklātības prasības un vēlamā komunikācija ar pašvaldību.

 

2021

 

PASĀKUMS: KĀPĒC UZŅĒMUMAM BŪT ATKLĀTAM – SITUĀCIJA LATVIJĀ UN ATKLĀTĪBAS PRINCIPI (2021-11-23)

Delna 2021. gada novembrī rīkoja pasākumu ” Kāpēc uzņēmumam būt atklātam. Situācija Latvijā un atklāta biznesa principu prezentācija,” ar mērķi runāt par to, kā informācijas atklātība palīdz mazināt korupcijas riskus uzņēmumos.

 

ATBALSTI TRAUKSMES CĒLĒJU: ZIEDO 25 EURO UN SNIEDZ 1 H ATBALSTU TRAUKSMES CĒLĒJAM (2021-12-09)

Par pārkāpumiem un nejēdzībām nav jāklusē, par tām ir jāziņo – jāceļ trauksme. Tikai runājot un norādot uz iespējamiem pārkāpumiem, tos ir iespējams novērst. Tādēļ “Sabiedrība par atklātību – Delna” aizstāv trauksmes cēlējus un iestājas par to, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs var brīvi runāt par redzētajiem un dzirdētajiem pārkāpumiem – negodprātīgu rīcību savā darba vietā. Atbalstot Delnu, Jūs atbalstāt trauksmes cēlējus un palīdzat novērst iespējamos pārkāpumus un netaisnīgu.

 

PĒTĪJUMS UN VADLĪNIJAS PAR ATKLĀTU BIZNESU (2021-11-29)

Delna 2021. gada rudenī veica pētījumu par biznesa vides atklātību un izstrādāja Atklāta biznesa vadlīnijas.

 

LAI SEKMĒTU CĪŅU AR KORUPCIJU, JĀATBALSTA TRAUKSMES CĒLĒJI (2021-12-13)

Sabiedrības aktīva iesaiste pārkāpumu atklāšanā ir viens no galvenajiem veidiem, kā mazināt korupciju Latvijā un reizē stiprināt uzticību valstij. Kā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes cēlēju aktivitāti? Strādājot pie jaunā Trauksmes celšanas likuma, Latvijai ir iespēja stiprināt trauksmes celšanu un paredzēt papildu instrumentus, lai atbalstītu un aizstāvētu trauksmes cēlējus.

 

DELNA PREZENTĒ PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSU UN AICINA PAŠVALDĪBAS BŪT ATKLĀTĀKĀM (2021-12-05)

Delna ir publicējusi “Pašvaldību atklātības indeksu”, kas novērtē Latvijas un Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni tādās jomās kā politika un lēmumu pieņemšanas procesi; organizatoriskā struktūra; finanses un publisko līdzekļu izmantošana; sabiedrības līdzdalības mehānismi; pretkorupcija un ētika; publiskie iepirkumi; pašvaldības uzņēmumu īpašumtiesības un finanses. Pētījumu izstrādāja Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļa un Delna – TI Latvijas nodaļa. Norvēģijā novērtētas 10 pašvaldību, Latvijā – 41 pašvaldības mājaslapas, lai noteiktu pašvaldību informācijas atklātības apjomu.

 

VIDEO: PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSA PREZENTĀCIJA (2021-11-30)

2021. gada novembrī aicinājām piedalīties Delnas organizētajā tiešsaistes pasākumā “Pašvaldību atklātības indeksa prezentācija”, kurā iepazīstinājām ar Transparency International (TI) Norvēģijas nodaļas un Delnas (TI Latvijas nodaļa) Pašvaldību atklātības indeksa rezultātiem.

 

PAŠVALDĪBU ATKLĀTĪBAS INDEKSS (2021-11-29)

Delna un Transparency International Norvēģijas nodaļa ir veikusi pilotpētījumu “Pašvaldību atklātības indekss” kura mērķis ir novērtēt 41 Latvijas pašvaldības un 10 Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni, novērtējot informācijas atklāšanas apjomu to tīmekļa vietnēs. Pilotprojekta rezultātā izveidots Latvijas un Norvēģijas pašvaldību pārskats un novērtējums, kā mērķis ir izpētīt iespēju mērīt pašvaldību atklātību attiecībā uz to mājaslapām un veikt savstarpēju valstu novērtējumu ar Pašvaldības atklātības indeksa palīdzību.

 

DELNA AICINA UZŅĒMĒJUS IESAISTĪTIES INICIATĪVĀ “NULLES TOLERANCE PRET KORUPCIJU (2021-12-07)

Delna aicina uzņēmumus pievienoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. Pievienojoties šai iniciatīvai uzņēmums apņemas ieviest un sekmēt atklātības principus, īstenot pretkorupcijas politikas un procedūru ieviešanu un publiskošanu uzņēmumā un uzņēmējdarbības vidē kopumā.

 

AICINĀM UZŅĒMUMUS PIEVIENOTIES INICIATĪVAI “NULLES TOLERANCE PRET KORUPCIJU (2021-11-29)

Pieprasījums pēc uzņēmumu darbības atklātības un nefinanšu ziņošanas visā pasaulē strauji aug. To pieprasa ne tikai klienti, bet arī investori un biznesa partneri arvien vairāk vēlas redzēt uzņēmumu atklātību – informācijas publiskošanu. Savlaicīga pievēršanās atklātības prakšu aktualizēšanai padarīs uzņēmumus gatavākus izpildīt dažāda regulējuma uzstādītās prasības, sekmēs uzņēmumu spēju atbildēt uz augošo pieprasījumu arī nākotnē un palīdzēs pilnveidot korupcijas novēršanas mehānismus. Delna aicina uzņēmumus apliecināt savu nulles toleranci pret korupciju un pievienoties šai iniciatīvai.

 

DELNA, ATBALSTOT TRAUKSMES CĒLĒJU, PALĪDZ NOVĒRST KĀDAS DOMES PRETTIESISKU RĪCĪBU (2021-11-23)

2021. gada februārī Delnas Trauksmes celšanas centrs saņēma iesniegumu par iespējamu kādas pašvaldības domes prettiesisku rīcību, pieņemot lēmumu par apbūves tiesību piešķiršanu privātpersonai

 

KOPSAVILKUMS: LATVIJAS BIZNESA VIDE CEĻĀ UZ LIELĀKU INTEGRITĀTI UN ATKLĀTĪBU (2021-11-01)

Delna aicināja Latvijas biznesa vides pārstāvjus uz slēgtu apaļā galda diskusiju par pretkorupcijas datu publiskošanu Latvijas uzņēmumos.

 

TRAUKSMES CELŠANA – NESAMIERINĀŠANĀS AR PĀRKĀPUMIEM DARBA VIETĀ (2021-10-11)

Ko iesākt, ja pildot darba pienākumus vai dibinot darba tiesiskās attiecības persona pamana pārkāpumus, kas var kaitēt sabiedrības interesēm? “Sabiedrībai par atklātību – Delna” (Delna) ir atbilde – neklusēt un celt trauksmi!

 

KOPSAVILKUMS: LATVIJAS UZŅĒMUMU ATKLĀTĪBA UN PRAKSE PRETKORUPCIJAS DATU ATKLĀŠANĀ (2021-09-23)

Delna 2021. gada 21. augustā sarunu festivālā “LAMPA” organizēja publisku diskusiju “Kāpēc uzņēmumam būt atklātam?”. Diskusijas laikā eksperti apsprieda esošās pretkorupcijas datu publiskošanas prakses Latvija uzņēmumos, skaidroja iemeslus, kāpēc uzņēmumi izvairās no informācijas izpaušanas un uzsvēra biznesa atklātības nozīmību uzņēmēdarbības jvides attīstībā.

 

TRAUKSMES CĒLĒJU ROKASGRĀMATA (2021-04-06)

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un Alianse pret korupciju Latvijā sagatavojusi un publicējusi Rokasgrāmatu trauksmes cēlējiem. Tā sniedz atbildes uz jautājumiem, par kādiem iespējamiem pārkāpumiem var celt trauksmi, kā to darīt, un ar kādu aizsardzību trauksmes cēlējs var rēķināties, izlemjot neklusēt par kaitējumu sabiedrības interesēm.

 

2020

 

KONFERENCE “TRAUKSMES CELŠANA: NĀKAMAIS LĪMENIS”

Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš Latvijā ir stājies spēkā Trauksmes celšanas likums (01.05.2019.). Likums ir tiesiskais pamats tam, ka iestādēs un uzņēmumos tiek ieviestas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas, un iedzīvotāji ziņo par iespējamiem pārkāpumiem, kas ir saitīti ar viņu darbu un skar plašākas sabiedrības intereses. Aicinām uz konferenci valsts pārvaldes institūciju kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos, kā arī citus valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus, uzņēmējus, juridisko biroju pārstāvjus, pētniekus, žurnālistus un citus interesentus, lai iepazītos ar mūsu un citu valstu pieredzi, kā arī diskutētu par pilnveidojumiem esošajā trauksmes celšanas sistēmā. 2020. gada martā paredzētā konference ir pārcelta uz 2020. gada 5. un 6. novembri.

.

KRĪZES LAIKĀ KORUPCIJAS RISKI PALIELINĀS – AICINĀM ZIŅOT!

Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija cīņā ar Covid-19 pandēmiju, tāpēc ikvienam no mums ir jābūt ne tikai piesardzīgam, bet arī – īpaši acīgam. Jo šādās situācijās palielinās krāpšanas, kukuļošanas un korupcijas riski, kā arī negodprātīgu amatpersonu vēlme uz laiku paplašinātās pilnvaras izmantot savtīgam labumam. Mēs ikviens varam novērst iesējamos pārkāpumus vai nejēdzības, tāpēc aicinām ikvienu ziņot.

.

IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA. SOLI PA SOLIM (2020-02-13)

Latvijā Trauksmes celšanas likums ir stājies spēkā 2019. gada 1. maijā. Pagaidām sodi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmas neieviešanu nav paredzēti, taču zināms, ka ne visi uzņēmumi, uz kuriem likums attiecas, sistēmu ir ieviesuši. Kas ir jādara uzņēmumam, kura vadība pieņem lēmumu, ka iekšējā trauksmes celšanas sistēma uzņēmumā ir jāievieš?

.

ZIŅAS: DELNAS TRAUKSMES CELŠANAS CENTRĀ 2019. GADĀ IEDZĪVOTĀJUS KONSULTĒJĀM PAR KORUPCIJU UN CITIEM PĀRKĀPUMIEM (2020-02-13)

“Sabiedrības par atklātību – Delna” Trauksmes celšanas (TC) centrs jau vairāk nekā 15 gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un ziņotājiem – gan cilvēkiem, gan uzņēmumiem, kas vēlas ziņot par korupciju vai citiem pārkāpumiem. Katru gadu mēs saņemam daudzus desmitus ziņojumu un ikvienam sniedzam konsultācijas un atbalstu.

.

2019

 

VIEDOKLIS: PIECI ELEMENTI VEIKSMĪGAI IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS MEHĀNISMA IEVIEŠANAI UZŅĒMUMĀ (2019-12-15)

Dažādu pētījumu dati parāda, ka nozīmīga daļa iedzīvotāju uzskata, ka nav nevienam jāziņo, redzot negodīgu rīcību, tajā skaitā korupciju. Vēl vairāk – 12,7 % aptaujāto uzskata, ka ziņošana tiesībsargājošām iestādēm nav nekas labs, tā ir “stučīšana” (Latvijas iedzīvotāju aptauja “Attieksme pret negodīgu rīcību”, 2018. gada janvāris, SKDS).  Tajā pašā aptaujā 28,3 % iedzīvotāju saka, ka ir iespējama atriebība un nepatikšanas no personas, par kuru tiek ziņots. 32,1 % atzīst, ka neviens tāpat netiks sodīts, vai arī sodi būs formāli.

.

PASĀKUMI: PRETKORUPCIJAS NEDĒĻAS NOTIKUMI (2019-12-09)

Šodien, 2019. gada 9. decembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko pretkorupcijas dienu. Latvijas galvenā pretkorupcijas nevalstiskā organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” aicina ikvienu atskatīties uz šo gadu, kā arī turpmāk iesaistīties cīņā pret korupciju.

.

PASĀKUMS: DELNAS TRAUKSMES CELŠANAS CENTRS AICINA UZ ATVĒRTO DURVJU DIENU (2019-10-17)

“Sabiedrības par atklātību – Delna” Trauksmes celšanas centrs aicina uz Atvērto durvju dienu ceturtdien, 2019. gada 24. oktobrī, plkst. 10.00–15.00. Lūdzam iepriekš vienoties par konkrētu tikšanās laiku, zvanot uz tālruņa numuru 257 566 53 vai rakstot uz konsultacijas@delna.lv.

.

VIEDOKLIS: PRETKORUPCIJAS VĒJDZIRNAVAS NEDRĪKST APSTĀTIES (2019-10-03)

Korupcijas formas visu laiku mainās un attīstās. No vienas puses – tas, ko darījām pirms 25 gadiem, rezultātus dod šodien; no otras puses – mēs nevaram vairs izmantot tās pašas pretkorupcijas metodes, jāmeklē jaunas. Tāpēc pretkorupcijas un atklātības darbs ne mirkli nedrīkst apstāties.

.

SEMINĀRS: TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMS UN TĀ PIEMĒROŠANA UZŅĒMUMOS (2019-08-09)

Ir stājies spēkā Trauksmes celšanas likums, kas paredz, ka uzņēmumiem, kuros strādā 50 un vairāk darbinieku, jāievieš trauksmes celšanas sistēma. Seminārā uzņēmējiem, ko organizējām 2019. gada 28. augustā, skaidrojām, kādi ir trauksmes celšanas mehānismi un kanāli, kā tos efektīvi ieviest un, kādi ir uzņēmumu ieguvumi.

.

DISKUSIJAS: SATIEC DELNU LAMPĀ 28.-29. JŪNIJĀ CĒSĪS (2019-06-21)

Sarunu festivālā “Lampa” Cēsīs 2019. gada 28. un 29. jūnijā piedalījās arī Delna un Alianse pret korupciju Latvijā. Prāta vētrā “Kā drosmīgi pieprasīt atklātību?”, meklējām argumentus cīņai ar atklātības pretiniekiem. Viltus ziņu un populisma laikā gandrīz katrā augsta līmeņa starptautiskā sanāksmē tiek pieminēta atklātības veicināšana stratēģiski svarīgajos sektoros un valdības darbā kopumā. Arī privātais sektors atklātību arvien vairāk izvirza kā vērtību, kas palīdz piesaistīt klientus, partnerus un investorus.

.

ZIŅAS: INESE TAURIŅA VADĪS ALIANSI PRET KORUPCIJU LATVIJĀ (2019-06-06)

Delnas projektu “Alianse pret korupciju Latvijā” no 2019. gada 1. jūnija vada Inese Tauriņa. I. Tauriņa ir bijusi Delnas padomes locekle no 2017. gada marta līdz 2019. gada 31. maijam un ir Delnas biedre kopš 2011. gada.

.

KONFERENCE: VAI LATVIJA IR GATAVA TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMAM? (2019-03-28)

Alianse pret korupciju Latvijā 2019. gada 28. martā Rīgas Biznesa skolā rīkoja konferenci par Trauksmes celšanas likuma ieviešanu. Starptautiskie un vietējie eksperti apsprieda Trauksmes celšanas likuma ieguvumus un izaicinājumus, kā arī likuma ietekmi uz organizācijām Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot privātajam sektoram.

.

PASĀKUMS: PRETKORUPCIJAS DATU HAKATONS (2019-02-25)

Alianse pret korupciju Latvijā 2019. gada 2. martā organizēja Pretkorupcijas datu hakatonu. Tajā dalībnieki datos meklēja korupcijas riskus un aizdomīgas naudas plūsmas. Tika izmantoti Iepirkumu uzraudzības biroja, Uzņēmumu reģistra un Saeimas atvērtie dati, kā arī citi atvērto un publisko datu avoti, piemēram, KNAB partiju ziedojumu un dāvinājumu datu bāze un VID informācija par valsts amatpersonu ienākumiem.

.

2018

 

ZIŅA: NEPIECIEŠAMA LIELĀKA ATKLĀTĪBA PAR SAEIMAS DARBU ( 2018-11-22)

Alianse pret korupciju Latvijā un Delna kopā ar portālu ManaBalss.lv, Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS, organizāciju Datu skola un vairākiem pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem 2018. gada 22. novembrī nosūtīja Saeimas Prezidijam vēstuli ar aicinājumu uzlabot pieejamo informāciju par Saeimas un deputātu darbu.

.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52