×

KĀPĒC PAŠVALDĪBĀM JĀBŪT ATKLĀTĀM?

Kādēļ pašvaldību atklātība ir nozīmīga? Pašvaldības var gan palīdzēt, gan traucēt iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldības dzīvē. Ja pašvaldība ir atklāta, tad mēs katrs daudz vairāk varēsim nolemt, kādā pašvaldībā es vēlos dzīvot – kur būvēt ceļus un bērnudārzu, kādus pasākumus organizēt vai rūpnīcu atvērt mūsu pilsētā vai novadā.

Latvijā ikvienas pašvaldības uzdevums ir izpildīt tai uzticētās valsts pārvaldes funkcijas atbilstoši vietējiem apstākļiem un iedzīvotāju interesēm – tā noteikts likumā “Par pašvaldībām”. Tādēļ “Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) ieskatā pašvaldību atklātība ir būtiska gan katram no mums, gan sabiedrībai kopumā. Delna ir pētījusi pašvaldību mājaslapu atklātību un izstrādājusi vadlīnijas pašvaldībām (sk. atklatibasindekss.lv), taču šajā rakstā sīkāk par to – kāpēc pašvaldībām jābūt atklātām.

 

Kas ir atklāta pašvaldība?

Pašvaldību veido iedzīvotājs. Ik dienu, dodoties pie ārsta, braucot ar sabiedrisko transportu, pat gatavojot ēst un mazgājot traukus, vedot bērnus uz skolu, apmeklējot vietējā teātra izrādi vai koncertu, katrs no mums izmanto pašvaldības sniegtos pakalpojumus. Pašvaldība ir arī vide, kurā strādājam un nodarbojamies ar uzņēmējdarbību. Tādēļ domes lēmumu pamatā ir jābūt iedzīvotāju interesēm. Mēs to varam panākt dažādos veidos.

Iedzīvotājam ir jābūt iespējai izsekot deputātu darbam. Jānodrošina iespēja apmeklēt domes sēdes, jābūt pieejamiem domes sēžu un komiteju protokoliem, balsojumu rezultātiem. Jāpublicē pašvaldības gada pārskati, informācija par pašvaldībai piederošajiem uzņēmumiem un īpašumiem. Tas iedzīvotājam ļauj gūt plašāku izpratni par pašvaldības darbu un tā nozīmi sabiedrībai.

Sabiedriskās apspriedes jārīko regulāri, un tās jāpadara pieejamas visiem. Apspriedēs iedzīvotāji diskutē par aktuāliem jautājumiem un projektiem, svarīgi rast iespējas nevalstisko organizāciju un jauniešu piesaistei. Drīz, 2023. gada 1. janvārī, stāsies spēkā jaunais pašvaldību likums, paredzot dažādus iedzīvotāju līdzdalības rīkus, piemēram, kolektīvais iesniegums un iedzīvotāju padome. Ar pašvaldību katrs var sazināties, rakstot e-pastus, zvanot, vēršoties administrācijā, tāpat arī rakstot iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus.

Iedzīvotājam jāredz, kā tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda. Pašvaldības mājaslapā jāievieto informācija par gada budžeta izlietojumu, publiskajiem iepirkumiem un iespējām līdzdarboties budžeta veidošanā, kā noteikts jaunajā pašvaldību likumā.

Pašvaldībai aktīvi jāsazinās ar iedzīvotāju, publicējot aktuālo informāciju mājaslapā un citās saziņas vietās. Reizēm informācijas atrašana pašvaldības mājaslapā sagādā grūtības, līdz ar to neesam lietas kursā par aktualitātēm un nevaram pilnvērtīgi iesaistīties, lai veidotu savu pašvaldību labāku.

 

Kāpēc pašvaldību atklātība ir svarīga visai valstij?

Valsti veido pašvaldības, tādēļ to atklātība ir būtiska ne tikai vietējam iedzīvotājam, bet visai Latvijas sabiedrībai. Pēdējos gados to izjūtam vairāk, jo pašvaldību reformas rezultātā tika apvienoti novadi. Gan amatpersonām, gan iedzīvotājiem ir jāmācas izprast savas dažādības, pārņemt labos ieradumus un prakses. Un atklātība ir atslēga, lai panāktu vienotību.

Kad iedzīvotājs pārceļas uz dzīvi citā pašvaldībā vai dodas tur strādāt, viņš nes līdzi savu pieredzi. Ja vienā pašvaldībā iedzīvotājs ir pieradis regulāri iesaistīties pašvaldības darbā, doties uz apspriedēm, lasīt aktuālo informāciju par deputātu lēmumiem, rakstīt iesniegumus, ja redz kādu likumpārkāpumu vai jautājumu, ko būtiski aktualizēt, tad arī pārceļoties uz otru pašvaldību viņš sagaidīs, ka tiek nodrošinātas līdzīgas iesaistes iespējas.  Savukārt, ja viena pašvaldība nav atklāta un atvērta iedzīvotājam, tad ir jo svarīgāk, lai otrā pašvaldībā tiktu parādīts, cik tas ir nozīmīgi. Tikai tā iespējams kopīgi veidot labāku Latviju katram no mums.

Ņemot vērā, ka pašvaldību deputāti nereti kandidē arī Saeimas vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ir svarīgi, ka varam pilnvērtīgi izvērtēt viņu darbu pašvaldībā, jo tikai tā var pārliecināties, vai deputāts ir strādājis godprātīgi un īstenojis iedzīvotāju intereses un to turpinās darīt.

 

Kā atklātība palīdz novērst pretlikumīgu rīcību?

Latvijas iedzīvotāju interesēs nav negodprātīga rīcība un korupcija, tādēļ pret to jācīnās katrā pašvaldībā. Ja pašvaldība ir atklāta, izstrādā pretkorupcijas stratēģiju, panāk, ka iedzīvotājs zina, ko darīt, redzot citu prettiesisku rīcību, piemēram, saņemot aplokšņu algu vai redzot vides piesārņojumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB), Delnai, citām organizācijām un institūcijām ir vieglāk īstenot savu mērķi – novērst to. Ikkatrs no mums var palīdzēt to paveikt, tāpēc svarīgi zināt – kā.

Izpēti, kas ir trauksmes celšana un kad jāceļ trauksme! Ziņojot par pārkāpumiem, prettiesisku rīcību savā darbavietā, tu vari ne tikai novērst krāpšanu, bet arī pasargāt plašākas sabiedrības veselību, glābt dzīvību, ja netiek ievēroti būtiski darba drošības noteikumi, piemēram, tuvējā upē tiek izgāztas ķīmiskas vielas.

Izzini, kas ir korupcija un, kā to ierobežot! Ja pašvaldības līdzekļi tiek izmantoti privātās interesēs, samazinās pašvaldības budžets un no tā tieši cieš ikviens iedzīvotājs. Sekojot līdzi deputātu lēmumiem un darbībai, iedzīvotājs var pamanīt pretlikumīgas, neētiskas rīcības un ziņojot apturēt tās.

Iesniedz sūdzību, ja redzi, ko aizdomīgu! Lai uzlabotu dzīves vidi sev un apkārtējiem, ir svarīgi paust arī neapmierinātību un sašutumu. Tava sūdzība var palīdzēt novērst negodīgu naudas izšķērdēšanu pašvaldības iepirkumos, veicināt guļošā policista uzstādīšanu pie skolas vai laicīgu apgaismojuma izslēgšanu pilsētas nomalē, samazinot nelietderīgu elektrības patēriņu.

Pašvaldību atklātību var veicināt valsts. Līdz ar jauno pašvaldību likumu, kā arī interešu pārstāvības jeb lobēšanas atklātības likumu tiks veidota vienotāka izpratne par to, kādai jābūt atklātai pašvaldībai, kāda ir iedzīvotāju iesaistes nozīme. Tomēr jāatceras – katrs no mums spēj ietekmēt to, kādā pašvaldībā dzīvojam. Delna aicina ikvienu iestāties par atklātību, parādot to ar savu rīcību!

 

Šis raksts ir pieejams arī krievu valodā ->.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52