×

CIK ATKLĀTAS IR PARTIJU UN PARTIJU APVIENĪBU MĀJASLAPAS?

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) septembra sākumā vērtēja 14. Saeimas vēlēšanām pieteikto sarakstu mājaslapu atklātību. Ņemot vērā gan pētījumu centra SKDS, gan Factum augusta beigās un septembra sākumā publicētos partiju reitingus, Delna atlasīja 11 partijas un partiju apvienības, kas ieguvušas augstākos rezultātus, un pēc vienotiem kritērijiem izvērtēja to mājaslapas. Delnas ieskatā mājaslapas ir centrālā komunikācijas platformas, kas ļauj ērti iepazīties ar partiju vai partiju apvienību un tās kandidātiem.

Partijas un partiju apvienības, kuru mājaslapas tika izvērtētas:

Visas organizācijas mēnesi pirms izvērtējuma tika informētas, kas un kāpēc tiks vērtēts. Izvērtējuma indikatori ir iedalīti divās sadaļās: sarakstu kandidāti un programmas, kā arī – partija vai partiju apvienība un tās finansējums. Par katru indikatoru iespējams iegūt 1 punktu, ja prasības pilnībā izpildītas, 0.5 punktus, ja tās izpildītas daļēji, piemēram, atrodama tikai daļa informācijas vai tā nav publicēta ērtā, saprotamā veidā, 0 punktus, ja prasības nav izpildītas, informācijas nav vispār. Pilns indikatoru saraksts pieejams šeit->.

Kas zināms par sarakstu kandidātiem un programmām?

Mājaslapās pieejamā informācija par kandidātiem nozīmīgi atšķiras. Tikai sešas partijas un partiju apvienības no vērtētajām publicējušas visu kandidātu sarakstu 14. Saeimas vēlēšanām. Pārējos gadījumos izcelta tikai daļa, visbiežāk – redzamākie pārstāvji, esošie deputāti un ministri, kā “Saskaņas”, Latvijas Krievu savienības, Latvija Pirmajā vietā un Stabilitātei! gadījumā. Progresīvie ievietojuši informāciju par lielāko daļu no kandidātiem, bet ne visiem. Tas neļauj vēlētājam novērtēt sarakstu kopumā.  Organizācijai mājaslapā būtu jānorāda vismaz saite uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapu. Jaunā Vienotība rāda piemēru, kā padarīt mājaslapu lietotājam draudzīgāku un informāciju – viegli pieejamu, izveidojot apvienības cilvēku meklētāju un kandidātiem pievienojot ikonu ar saiti uz CVK mājaslapu.

Lai palīdzētu izlemt, kurš kandidāts vislabāk spēj pārstāvēt Tavas intereses, mājaslapā jābūt norādītam, kā ar kandidātu iespējams sazināties – caur e-pastu, tālruni vai sociālo tīklu profilu. Ja ikviens vēlētājs var kandidātam , jautāt par nostāju konkrētos jautājumos vai atbalstītajiem lēmumiem, kandidāts kļūst atbildīgāks un atklātāks. Tikai Konservatīvie un Jaunā Vienotība norādījusi vismaz vienu saziņas kanālu, bet Latvija Pirmajā vietā, “Saskaņa” un Stabilitātei! kontaktinformāciju norādījusi daļai kandidātu, Attīstībai/Par! – tikai daļai. Saeimas deputātu. Nacionālai Apvienībai 14. Saeimas vēlēšanu saraksta sadaļā pieejami tikai kandidātu vārdi un fotogrāfijas, bet detalizētāka informācija publicēta par 13. Saeimā ievēlētajiem deputātiem un ministriem. Citās mājaslapās kandidātu kontaktinformācijas nav vispār.

Partiju apvienošanās ar citām partijām vai apvienību veidošana, kā arī politiķu migrēšana no viena politiskā spēka uz otru ir bieža parādība Latvijas politikā. Norādot kandidāta piederību konkrētai partijai, vēlētājiem tiek sniegta iespēja vērtēt viņa politisko pieredzi un izprast pārstāvētās vērtības. Partijām, kuru mājaslapās nebija visa kandidātu saraksta, piešķīrām 0.5 punktus. Īpaši svarīgi partejisko piederību norādīt partiju apvienību gadījumā – Zaļo un zemnieku savienībai, Apvienotajam sarakstam, Jaunajai Vienotībai un Attīstībai/Par!. Visas partejisko piederību norādījušas tikai par kandidātiem, kas partijās ieņem vadošos amatus.

Kandidāta politiskās pieredzes apraksts un līdz šim ieņemtie publiskie amati ļauj vērtēt, cik lojāls kandidāts bijis partijai, kā arī izvērtēt kandidāta darbību politikā un līdz šim paveikto. Izglītība un profesionālās darbības apraksts savukārt ļauj spriest par to, kas ir kandidāta interešu un kompetences jomas. Tas ir nozīmīgi, lai zinātu, vai kandidātam patiesi ir vēlme strādāt sabiedrības un valsts labā, kā arī – vai viņa spējas un pieredze ir atbilstoša. Astoņu sarakstu mājaslapās ir publicēti kandidātu līdzšinējās darbības apraksti, kas iekļauj gan informāciju par politiskajiem amatiem, gan izglītību un profesionālo darbību. Tie ir veidoti labvēlīgi kandidātam, izceļ paveikto, taču neietver pilnīgu informāciju par agrāko darbību vai tā ir vispārīga. Līdzīgi ir ar sarakstu līderiem, piemēram, Aināra Šlesera aprakstā minēts, ka viņš pēc 10 gadiem atgriežas politikā, bet Krišjāņa Kariņa aprakstā nav informācijas par viņu pašu, tikai viedoklis nākotnē realizējamiem mērķiem, nesniedzot pilnvērtīgu priekšstatu vēlētājam. Kandidātu apraksti ir ļoti atšķirīgi, to nosaka dažādi faktori, tai skaitā – cik publiska figūra kandidāts bijis līdz šim. Pozitīvi vērtējama prakse aprakstu veidot vienotā stilā, pirmajā personā, kandidātam pašam stāstot par sevi, kā to darījusi Attīstībai/Par!, Jaunā Vienotība. Progresīvie izceļas ar viegli uztveramu, strukturētu aprakstu, minot nozīmīgākos sasniegumus, piemēram, pie Edmunda Cepurīša, norādīts uz rīcību, lai novērstu prettiesisku rīcību uzņēmumā. Zaļo un zemnieku savienība izmantojusi atšķirīgu pieeju, ievietojot tabulu ar kandidātiem, kā arī pievienojot saiti uz CVK mājaslapu. Saskaņa pie katra kandidāta, kas ievēlēts iepriekšējās vēlēšanās, minējusi tikai šobrīd ieņemto publisko amatu.

Izglītības un profesionālās darbības indikatorā Konservatīvie, Jaunā Vienotība, Nacionālā Apvienība un Latvija pirmajā vietā saņēmušas 0.5 punktus, jo informācija nav pilnīga, vai tā pieejama tikai par daļu no kandidātiem. Tomēr Latvija Pirmajā vietā prakse kalpo par labo piemēru – vismaz par daļu no kandidātiem izveidota viņu vizītkarte, īsa intervija video formātā, kas ļauj iepazīt kandidātu tuvāk, veido dialogu. Stabilitātei! ievietojusi ziņas tikai par ministru amata kandidātiem, bet Latvijas Krievu savienība publicē redzamāko partijas biedru viedokļus, kandidātu saraksta, aprakstu nav.

Izvēloties, par ko balsot, ir svarīgi iepazīt arī partiju un partiju apvienību programmas. Sarakstiem, kas kandidē vēlēšanās atkārtoti, jānodrošina iespēja izsekot, vai iepriekšējo vēlēšanu programmā minētie solījumi tiek pildīti – jābūt pieejamam programmu arhīvam vismaz ar 13. Saeimas vēlēšanu programmu, kas labākajā gadījumā ievietota atsevišķā sadaļā. Aktuālās 14. Saeimas vēlēšanu programmas ir ievietojuši visi saraksti, vienīgi Stabilitātei! mājaslapā atrodams tikai saīsinātais variants, taču interesanti, ka ir pievienoti padomi, kā pēc partijas domām balsot gudri. Veiksmīgs piemērs ir Progresīvo, Attīstībai/Par! un Jaunās Vienotības radītā iespēja noklausīties programmas audio formātā. Tas ir nozīmīgi ne tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet arī dod ikvienam interesentam iespēju izvēlēties ērtāko variantu.

Iepriekšējo vēlēšanu programmu ievietojuši gandrīz visi saraksti, kas startējuši vēlēšanās. Latvijas Krievu savienība un “Saskaņa” izceļas ar plašāko programmu arhīvu, kas skaidrojams ar partiju ilgstošo darbību. Progresīvie nav pievienojuši 2018. gada vēlēšanu programmu, atrodama tikai saite uz mājaslapu, kas veltīta 2021. gada pašvaldību vēlēšanām. Zaļo un zemnieku savienībai nav pieejama iepriekšējo Saeimas vēlēšanu programma. Jāatzīmē, ka partijas, kuras maina apvienību, no kā startēt vēlēšanās, var izvairīties no atbildības, jo tās iepriekšējo vēlēšanu programma netiek saistīta ar jauno sarakstu, kā piemēram Zaļo un zemnieku savienības apvienību pametušās Latvijas Zaļās partijas gadījumā. Nacionālā Apvienība, Attīstībai/Par! un Konservatīvie izceļas ar analītisku pieeju savam darbam, ievietojot mājaslapā arī 13. Saeimas vēlēšanu programmas solījumu izvērtējumu, palīdzot vēlētājam izdarīt pārdomātu, faktos balstītu izvēli.

Par partiju vai partiju apvienību iekšējiem procesiem vēlētājiem uzzināt parasti ir grūti. Lai palielinātu atklātību, jāveido izpratne, kā notiek lēmumu pieņemšana, sastādot kandidātu sarakstus vēlēšanām un veidojot programmu. Lēmumu pieņemšana šaurā lokā var liecināt par, nepietiekamu biedru iesaisti partijas vai partiju apvienības darbā, kas būtu nepieciešams atbildīguma nodrošināšanai. Diemžēl mājaslapās pieejama ļoti ierobežota informācija un tā atrodama vien statūtos, kas pieejami tikai septiņu organizāciju mājaslapās. Statūti ir formāls, juridisks dokuments, līdz ar to vēlētājam var būt grūtības uztvert un izprast rakstīto. Jaunā Vienotība, Nacionālā apvienība, Progresīvie aprakstījuši valdes lomu lēmumu pieņemšanā, Konservatīvie, Saskaņa un Latvijas Krievu savienība detalizētāk skaidrojušas kandidātu sarakstu veidošanas procesu, bet iztrūkst informācija par programmas veidošanu, tādēļ piešķīrām 0,5 punktus. Aicinām partijas un partiju apvienības izveidot neformālāku, skaidrojošu aprakstu par sarakstu un programmu veidošanas procesu, tādējādi ne tikai veicinot atklātību, bet arī ļaujot sabiedrībai iepazīties ar partijas darbu, tādējādi paplašinot zināšanas par pilsoniskās līdzdalības iespējām un motivējot tos kļūt par partiju biedriem.

Kas zināms par partiju vai partiju apvienību un tās finansējumu?

Lai pieņemtu gudru lēmumu, ir būtiski, ka varam ieraudzīt partijas vai partiju apvienības darbību plašākā kontekstā. Politiskā spēka attīstības aprakstam ir liela nozīme,  jo tas ļauj secināt, cik stabila ir partija vai partiju apvienība, vai tā pārstāvēta Saeimā, pašvaldībās un Eiropas Parlamentā, kas ir aktīvākie biedri un par kādām jomām politiskais spēks iestājas. Kopumā apraksti par organizācijas vēsturi publicēti sešās mājaslapās. Partiju apvienību gadījumā būtu jāmin, kuras partijas to veido, jo partneru maiņa notiek bieži un vēlētājam jābūt iespējai ieraudzīt pēctecību. Šajās vēlēšanās izmaiņas saistās ar Zaļo un zemnieku savienību un Apvienoto Sarakstu. Abos gadījumos, tāpat arī Attīstībai/Par! un Jaunās Vienotības mājaslapās norādīts apvienības sastāvs. Apvienotais Saraksts un Attīstībai/Par! rāda labo piemēru – ievietotas partiju ikonas, kas aizved uz atsevišķo partiju mājaslapām. Attiecīgo partiju mājaslapās vēlētājs var sīkāk iepazīties ar to darbību, mērķiem, nostāju. “Saskaņas” un Jaunās Vienotības, Nacionālās Apvienības apraksti ir veiksmīgākie, jo iekļauj arī datus par citām vēlēšanām, ieņemtajiem amatiem. Nacionālā Apvienība izceļas ar partijas līderu runu un kongresa atskatu publicēšanu. “Saskaņa” minējusi arī iepriekšējos partijas nosaukumus. Pārējās partijas publicējušas samērā īsus aprakstus par darbības vēsturi, vērtībām, bet Latvijas Krievu savienības lapā pieejams tikai ziņu arhīvs.

Indikatoru par partijas vai partiju apvienības dalību citās vēlēšanās nevērtējām ar punktiem, jo daļa partiju ir jaunas un piedalās pirmo reizi. Daļa partiju minējušas informāciju tikai par atsevišķiem kandidātiem, kas ieguvuši lielāko atbalstu vēlēšanās, bijuši ministri vai ministru prezidenti. Progresīvo un Jaunās Vienotības mājaslapās veiksmīgs piemērs ir lapas apakšā, “footer” sadaļā ievietotas saites uz attiecīgajām sadaļām, kurās publicēta ar pašvaldību un Eiropas Savienības vēlēšanām saistītā informācija. Par dažiem sarakstiem, kā Zaļo un zemnieku savienības gadījumā, informācija publicēta tikai jaunumu sadaļā, to atrast ir laikietilpīgi. Vērojams, ka partijas, kas vēlēšanās nav ieguvušas mandātus, kā Konservatīvie 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Progresīvie iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, informāciju par kandidātiem un rezultātiem nepublicē. Latvijas Krievu savienības piemērs, izveidojot atsevišķas sadaļas par katrām vēlēšanām, ir labākais, uzskatāmākais piemērs, bet informācija ievietota tikai par Saeimas vēlēšanām un 2020. gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām, lai arī partija piedalījusies arī citās, tai skaitā Eiropas Parlamenta.

Skaidrojums par partijas vai partiju apvienības organizatorisko struktūru palīdz izprast, kāds ir pienākumu sadalījums, cik demokrātiski ir procesi partijas iekšienē un kā tie norisinās. Lai arī nevienā mājaslapā nav atrodama uzskatāma shēma ar iekšējo struktūru, jāizceļ Konservatīvo piemērs, publicējot sadaļas par valdi, komisijām, senātu, darbu Saeimā, pašvaldībās, kā arī jauniešu organizāciju un attiecīgo kontaktinformāciju. Skaidroti arī pienākumi, aprakstīti iesaistītie biedri. “Saskaņa” izceļas ar skaidrojumiem par partijas iekšējo darbu sadali. Zaļo un zemnieku savienība, Attīstībai/Par! un Jaunā Vienotība aprakstījusi tikai partiju apvienības valdi, deputātus Saeimā, Eiropas Parlamentā. Nacionālā Apvienība izdalījusi arī jauniešu kustību un pievienojusi kontaktinformāciju komisiju pārstāvjiem, bet nav skaidrojuma par pienākumiem. Stabilitātei! minējusi tikai valdi. Citām partijām piešķirti 0.5 punkti, jo struktūra aprakstīta statūtos, kas nav ērti vēlētājam.

Partiju biedru skaits nav norādīts nevienā mājaslapā. To var skaidrot ar faktu, ka visu var atrast uzņēmumu reģistrā, bet tādā gadījumā mājaslapā jāievieto vismaz saite, norādot, kur informāciju meklēt, citādi vēlētājs līdz tai var arī nenokļūt.

Par partijas vai partiju apvienību budžeta jautājumiem teju vispār netiek runāts, lai arī ir būtiski saprast, cik lielu daļu finansējuma sastāda valsts finansējums, kāds ir finansējuma izlietojums, lai spriestu, cik jēgpilni tiek tērēta nodokļu maksātāju nauda. Zinot biedru skaitu, var izprast, cik līdzekļu pieejami uz katru biedru. Dāvinājumu un ziedojumu apjoms un informācija par personām, kas tos iemaksājušas, kā arī informācija par biedra naudām ļauj identificēt gadījumus, kad atsevišķi cilvēki ar maksājumu palīdzību cenšas palielināt savu ietekmi organizācijā. Vienīgi Jaunā Vienotība veiksmīgi atrisinājusi situāciju, atsevišķā rindkopā pie sadaļas “Par mums” minot, ka KNAB datubāzē pieejama informācija par ieņēmumu, izdevumu dekarācijām, gada pārskatiem, ievietojot saiti uz attiecīgo lapu. Publicēta saite arī uz partiju biedru naudu, dāvinājumu un ziedojumu datubāzi. Citās mājaslapās informācija par to, kā veidojas politiskās organizācijas finansējums, atrodama tikai statūtos, bet nav konkrētu datu.

Kopumā var novērot, ka mājaslapas ir kā vizītkartes, vieta, kur partijas un partiju apvienības sevi reklamē, tādēļ nereti ievietotā informācija ir nepilnīga, parādot kandidātus vai politisko organizāciju un tās darbus no labākās puses. Līdz ar to palielinās iespēja, ka varam vilties ievēlētajā sarakstā, kandidātos, mazinot arī ticību valsts amatpersonām kopumā. Lai neļautos maldināšanai un balsotu gudri, aicinām izmantot dažādus informācijas avotus un ņemt vērā Delnas ieteikumus. Stiprini demokrātiskās vērtības un atklātību, kritiski izvērtējot partiju un partiju apvienību sniegto informāciju un balsojot gudri!

 

Šis pētījums veikts projekta “Veido atbildīgu Saeimu – iepazīsti pirms balso!” ietvaros, ko līdzfinansē Atklātības fonds.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52