×

DELNA ANALIZĒ UZVARAS PARKA PIEMINEKĻA DEMONTĀŽAS BŪVNIEKA ATLASI

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna), iesaistoties Rīgas Uzvaras parka pieminekļa demontāžas uzraudzīšanas procesā, ir veikusi būvnieka atlases procesa analīzi un publicē starpziņojumu (pilnu ziņojumu sk. Delnas mājaslapā ->). Delnas mērķis bija pārliecināties, ka dokumenti un būvnieku atlases process noticis atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tādēļ veicām normatīvo aktu analīzi, konsultējāmies ar kompetentajām institūcijām un runājām ar piecu cenas aptaujā iesaistīto būvnieku pārstāvjiem.

Kopumā Delna Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” un Rīgas domes darbu pieminekļa demontāžas organizēšanā vērtē kā godprātīgu un tiesisku. Procesā ir ievērotas tajā brīdī spēkā esošās tiesību normas, un procesa organizēšanā ir ņemta vērā ar pieminekļa demontāžu saistīto jautājumu specifika un drošības apsvērumi.

Neskatoties uz nelieliem iespējamiem uzlabojumiem darbu organizēšanas un laika plānošanas ziņā, Delna līdzšinējo Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” un Rīgas domes darba grupas darbu pieminekļa demontāžā vērtē kā godprātīgu. Arī līdzšinējā Rīgas pašvaldības komunikācija ar sabiedrību par pieminekļa demontāžas procesu Delnas ieskatā ir bijusi veiksmīga, un Delna rekomendē to turpināt, informējot sabiedrību par procesa gaitu arī visu turpmāko darbu laikā.

Inese Tauriņa, Delnas direktore: “Cenas aptaujas procesā iesaistītie būvnieki Delnai atzina, ka Rīgas pieminekļu aģentūra bija proaktīva, atsaucīga un ieinteresēta, lai būvnieki iesniedz savu cenas piedāvājumu un piedalās iepirkumā. Tomēr daži arī atzina, ka aģentūra varēja pievērst lielāku uzmanību uzņēmumu pieredzei un neaicināt tādus, kuri neveic demontāžas darbus un iespējams savlaicīgi identificētu vairāk tādus, kurus būtu jāuzaicina.”

Papildu informācija

Augusta sākumā Delna jautāja ikvienam iedzīvotājām – kurš jautājums par pieminekļa demontāžu viņus visvairāk interesē. Katrs respondents varēja atzīmēt vairākus jautājumus. Vairāk nekā puse (51%) atzīmēja, ka viņus visvairāk interesē, kas atradīsies Uzvaras parkā, kad demontāžas darbi tiks pabeigti. Otrs populārākais (49%) jautājums – kā tika izraudzīts uzņēmums, kurš veiks demontāžas darbus. Atbildes uz šiem un citiem Delnas un iedzīvotāju jautājumiem ir sagatavojusi un publicējusi Rīgas Dome, sk. šeit ->

2022. gada 24. augstā Delna noslēdza pieminekļa demontāžas īstenošanas uzraudzības līgumu ar “Rīgas pieminekļu aģentūru”, kas ir atbildīgā iestāde par Rīgā esošo pieminekļu uzturēšanu un saglabāšanu (līgums pieejams Delnas mājaslapā ->).

Delna izstrādāja un publicēja vadlīnijas un dalības mērķus darbībai darba grupā (pieejams Delnas mājaslapā ->), kur kā vienu no galvenajiem mērķiem izvirzīja savas kompetences ietvaros pārliecināties, ka darba grupā izskatītie dokumenti, kā arī projektētāju, būvnieku un būvuzraugu izvēles un vērtēšanas process atbilst normatīvo aktu prasībām, ir lietderīgs un godprātīgs.

 

Delna pieminekļa demontāžas uzraudzības darbu veic bez atlīdzības (pro bono), izmaksas sedzot no Delnas līdzekļiem – ziedojumiem. Delnu darba grupā pārstāv direktore Inese Tauriņa.

Raksts ir pieejams arī krievu valodā ->

 

Papildu informācija: Inese.Taurina@delna.lv

 

Šis mājaslapas raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

Viens komentārs
  1. Aleksandrs Briedis
    2024-01-31 pulksten 07:25

    Labdien!Beigusies aptauja par Uzvaras laukuma renovacijas 2.kārtas aktualitātēm,kuru skaitā pacelts aptaujas atskaitei pievienots komentārs par noklusēto 2007.gadā uzbūvētās ilgtspējīgās daudzprofilu vissezonu tautas sporta trases zaudējumu,tā sekām sabiedrībai un kompensācijas nepieciešamību labiekārtošanas otrajā kārtā,lai varētu tālaknotikt jau kulturvēsturiskā tautas veloaktivitāšu seriāla Riteņvasara pilnas programmas īstenosanas iespēja,kā arī paredzētā starptautiskā sadarbība ar Ņujorkas Centrālparka un Kijivas trasēm. Lūdzu sīkāk iepazīties ar komentāra saturu pie RD Attistibas departamenta paziņojuma par veikto aptauju. Cieņā Aleksandrs Briedis, 29511925.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52