×

JAUNIEŠIEM NO 16 GADIEM LIELĀKAS IESPĒJAS LEMT PAR PAŠVALDĪBAS DARBU

No jauniešiem nereti dzirdam, ka pašvaldība visu būvē un attīsta tikai pieaugušajiem, nejautājot pašiem jauniešiem, kādas ir viņu vajadzības un idejas. Piemēram, lai sportotu vai pavadītu brīvo laiku jauniešiem ir jādodas uz vēl padomju gados būvēto sporta laukumu vai jāpulcējas māju iekšpagalmos, nevis mūsdienīgā skeitparkā.

Līdz ar jaunā Pašvaldību likuma pieņemšanu un stāšanos spēkā jauniešiem jau no 16 gadu vecuma būs dotas daudz lielākas iesaistes iespējas savā pašvaldībā. Plānots, ka jaunais Pašvaldību likums stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Un tas nozīmē, ka ikvienam jaunietim ir jāzina, kādas ir viņa iespējas ietekmēt politiskos un sociālos procesus savā pašvaldībā. Tikai zinot un darot jaunieši var radīt pozitīvas izmaiņas sev un sabiedrībai kopumā.

Jaunais Pašvaldību likums paredz, ka jaunieši no 16 gadu vecuma varēs trīs dažādos veidos iesaistīties pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā: iesniedzot kolektīvo iesniegumu, iesaistīšanās iedzīvotāju padomēs un piedalīšanās līdzdalības budžetā. Dažas Latvijas pašvaldības, piemēram, Cēsis, Gulbene, Rīga, Ropaži, Valmiera jau īsteno jaunās sabiedrības iesaistes formas, negaidot jaunā Pašvaldību likuma stāšanos spēkā.

Kolektīvais iesniegums

Iesniedzot kolektīvo iesniegumu jaunieši varēs pieprasīt pašvaldībai atbildi par kādu tās kompetencē esošu jautājumu, piemēram, par pašvaldības gauso rīcību kāda jaunatnei svarīga infrastruktūras objekta attīstīšanā. Lai nodrošinātu iesniegšanai nepieciešamo iesniedzēju skaitu, jauniešiem būs jāmeklē domubiedri (tie var būt arī pieaugušie). Kolektīvo iesniedzēju skaits būs atkarīgs no pašvaldības lieluma, piemēram, pašvaldībās no 15 000 līdz 30 000 iedzīvotāju — 200 iesniedzēju, vairāk nekā 30 000 iedzīvotāju — 300 iesniedzēju, valstspilsētas pašvaldībā, izņemot Rīgu — 300 iesniedzēju, savukārt, Rīgas valstspilsētas pašvaldībā — 2000 iesniedzēju.

Iedzīvotāju padomes

Papildu kolektīvajam iesniegumam jauniešiem būs dota iespēja darboties iedzīvotāju padomēs un būt par iedzīvotāju padomes locekli. Padomes ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupas, kas pārstāv konkrētās teritorijas iedzīvotāju intereses komunikācijā ar pašvaldību tās funkciju izpildē. Šis padomes aktualizē iedzīvotājiem būtiskus jautājumus un kopīgi ar pašvaldību meklē risinājumus. Līdz ar to jauniešu iesaiste padomēs ir vairāk nekā vēlama, jo ļauj apspriest un risināt arī jauniešiem būtiskus jautājumus tiešā komunikācijā ar pašvaldību.

Līdzdalības budžets

Jaunieši varēs piedalīties arī līdzdalības budžetā – balsot par citu iesniegtajām idejām un arī iesniegt savas idejas par to, kā izlietot pašvaldības naudu. Piemēram, ierosināt, ko būvēt kādā konkrētā pašvaldībai piederošā zaļajā teritorijā (skeitparku, parku, soliņus garāmgājējiem u. tml.) un balsot par labāko priekšlikumu.

 

Mūsu sabiedrība noveco un jaunieši jau pēc pāris gadiem būs tie pieaugušie, kas piedalīsies politiskajos un sociālajos procesos. Līdz ar to ir vērtīgi, ka jauniešiem iespēja paust savu viedokli tiek dota jau agrā vecumā – viņi iesaistās lēmumu pieņemšanā, apzinās savu lomu pašvaldības budžeta noteikšanā, kā arī mācās uzraudzīt pašvaldībā pieņemto lēmumu izpildi un pieprasa atklātību.

Aicinām jauniešus par jaunajām līdzdalības iespējām interesēties savā pašvaldībā!

Raksts ir pieejams arī krievu valodā ->.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52