×

APTURĒT NEGODĪGU LATVIJAS VALSTS MEŽU PĀRVALDĪBU!

Latvijas tautas kopīgajai bagātībai – mežiem – ir jābūt labi pārvaldītiem visas sabiedrības interesēs. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) platformā manabalss.lv iesniedz iniciatīvu “Apturēt negodīgu “Latvijas valsts mežu” pārvaldību” un aicina premjeru uzdot Zemkopības ministram tūliņ atcelt negodprātīgi atlasīto valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) valdi un padomi, organizēt jaunu caurskatāmu un godīgu padomes locekļu atlases konkursu un iecelt jaunu padomi, kura nekavējoties novērš valdes neatbilstību konkursa prasībām.

 

KO VĒLAMIES MAINĪT AR ŠO INICIATĪVU?

Apmēram pusi Latvijas teritorijas klāj meži – 3,08 miljonus hektāru. Aptuveni pusi no visiem Latvijas mežiem – 1,39 miljonu hektāru – pārvalda un apsaimnieko LVM. LVM pārvaldībā ir apmēram 22% Latvijas valsts teritorijas. Pēc LVM teiktā, viņi īsteno valsts intereses meža apsaimniekošanā, nodrošinot meža vērtību saglabāšanu, palielināšanu un gūstot maksimālos iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij, tātad – valsts iedzīvotājiem.

Ilgus gadus LVM ir bijis paraugs modernai un sabiedrības interesēs esošai kopīgo resursu pārvaldībai. Pēdējā laika notikumi – LVM padomes un valdes apstiprināšanas process un rezultāti – liecina, ka LVM nav ievēroti labas pārvaldības principi un Latvijas valstij piederošo mežu pārvaldība vairs nav gādīgu un godprātīgu saimnieku rokās. Notikušais LVM augstu amatpersonu – padomes un valdes – atlases process rada iespaidu, ka ir uzvarējušas negodīgas un korumpētas intereses, nevis godprātība.

Latvijas iedzīvotājiem ir svarīgi, lai mūsu visu kopīgā bagātība – mūsu meži – būtu saudzīgi un rūpīgi apsaimniekoti, saglabājot un uzlabojot to vērtību nākamajām paaudzēm. Pašlaik ar jauno LVM vadību un tās amatā nokļūšanas kārtību tas, visdrīzāk, ir nopietni apdraudēts. Jau iepriekš, neilgi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, korumpētas intereses sagrāba un izsaimniekoja visai sabiedrībai piederošos resursus veidā, kas dažus padarīja bagātus, bet daudzus – nabagus. Šāda negatīva rīcība ir jāatstāj pagātnē, un Latvijas valsts uzņēmumiem ir jābūt sabiedrības un nākamo paaudžu interesēs labi pārvaldītām.

Laikā, kad pasaulē neprognozējami pieaug energoresursu cenas, un klimata pārmaiņas rada arvien jaunus izaicinājumus, Latvijas mērenais klimats un dabas bagātības ļauj mums ar paļāvību skatīties nākotnē. Politiski ietekmēta Latvijas dabas resursu – mūsu mežu – pārvaldība nozīmē sliktu saimniekošanu īstermiņā un sabiedrības uzticības graušanu ilgtermiņā. Tas rada nopietnu apdraudējumu mūsu valsts labklājībai un drošībai.

 

KO IEGŪS SABIEDRĪBA NO ŠIM PĀRMAIŅĀM?

Ir jānodrošina, ka LVM padomes un valdes locekļu amatus ieņem cilvēki ar nevainojamu reputāciju un profesionālu atbilstību. Šobrīd padomes un valdes amatus ieņem cilvēki, kas neatbilst labas reputācijas prasībām, kas bija to atlases konkursa obligāto minimālo prasību sarakstā. Latvijā ir bijuši vairāki piemēri, ka atklātu un godīgi vadītu procesu ietekmē augstos pārvaldes amatos ir iecelti kompetenti un pašaizliedzīgi cilvēki. Pieprasām darīt visu, lai tas attiektos arī uz LVM padomi un valdi!

 

PALDIES IKVIENAM, KURŠ PARAKSTĪJA INICIATĪVU ->

Preses relīze ->

Raksts ir pieejams arī krievu valodā ->.

 

 

Sīkāka informācija:

“Latvijas valsts mežu” nepaveiktais dabas aizsardzībā. Viesturs Ķerus, Biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība” valdes priekšsēdētājs, komentārā Delnai.

“Latvijas valsts mežu” 250 miljonu vērtos iepirkumus savā kontrolē grib pārņemt valdes loceklis Jānis Lapiņš. TV3, Nekā personīga, 16.10.2022.

Labākie uz «Latvijas valsts mežu» vadību – no skandālos ierautiem uzņēmumiem. LTV1, De Facto, 21.08.2022.

Andris Grafs: Pārsteidzošais rezultāts “Latvijas valsts mežu” valdes atlasē. Delfi, 18.08.2022.

Ievēlēta AS “Latvijas valsts meži” valde, uzņēmumu vadīs Pēters Putniņš. Latvijas valsts meži, 29.07.2022.

Puse jaunās “Latvijas Valsts mežu” padomes – Gerharda bijušie padotie. TV3, Nekā personīga, 21.11.2021.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52