×

PĒTĪJUMS “IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA UZŅĒMUMOS”

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2022. gadā veica pētījumu “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma uzņēmumos”. Pētījuma mērķis ir izzināt valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, kā arī privātu uzņēmumu pieredzi iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidē, ieviešanā un darbībā. Pētījumā piedalījās desmit privātie uzņēmumi, kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības.

No uzņēmumu pārstāvjiem vēlējāmies noskaidrot atšķirīgās prakses, izprast, kas ir efektīvākie modeļi, lai ar praktiskiem piemēriem parādītu iespējamos risinājumus un palīdzētu dažādiem uzņēmumiem pilnveidot savas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas. Tādējādi izdalījām četras tēmas, kas veido pētījuma pamatstruktūru:

  • iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ieviešana,
  • tās raksturojums,
  • darbība,
  • kā arī plašāka ietekme uz uzņēmumu kopumā.

 

Pētījums “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma uzņēmumos” parāda, ka tie uzņēmumi, kas trauksmes celšanu padara par daļu no ikdienas, nevis ko ārkārtēju un skandalozu, ir lielākie ieguvēji no sistēmas. Sarunas ar pētījumā aptaujāto uzņēmumu pārstāvjiem ļauj secināt, ka trauksmes celšanas sistēma viņu uzņēmumos nav tikai formāls koncepts, tas efektīvi strādā arī ikdienā. Kopumā secināms, ka ceļot trauksmi ir iespējams savlaicīgi norādīt gan uz nelielām problēmām, gan nozīmīgiem pārkāpumiem, palīdzot tos atrisināt, lai zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki.

Delna secina, ka Trauksmes celšanas likums kopumā ir kvalitatīvs, pielāgots, lai garantētu trauksmes cēlēja aizsardzību, motivētu ziņot. Nozīmīgākais trūkums, kas sabiedrībai neļauj izprast trauksmes celšanas mehānisma nozīmi, saistāms ar iztrūkstošo vai neefektīvo komunikāciju. Valstī kopumā jārada vairāk platformu, caur ko veidot sarunu par tēmām, par kurām iestājas arī trauksmes celšana. Tās ir: atklāta un atbildīga uzņēmējdarbība, labās pārvaldības prakses, korupcijas radītie riski, pilsoniskās līdzdalības nozīme demokrātiskā sabiedrībā.

Pētījumu lasiet šeit (pdf fails) ->

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52