×

KO KNAB DATUBĀZE NESTĀSTA PAR PARTIJU MAZAJĀM BIEDRU NAUDĀM

Iepriekšējā rakstā skaidrojām, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) mājaslapā publicētā informācija par partiju biedru iemaksām var krasi atšķirties no faktiskās partijas biedru maksu veidojošās kopsummas, neiekļaujot mazās biedru maksas. Tas rada maldīgu priekšstatu par biedra naudu kopējo apmēru, vienlaikus ļaujot vērtēt arī mazo biedra naudu sakarību ar biedru aktivitāti.

Šajā rakstā analizēsim, kāds ir mazo biedra naudu apjoms un ko no tā iespējams secināt. “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) veica analīzi, aplūkojot Saeimā pārstāvēto partiju un partiju apvienībās ietilpstošo partiju saņemtās biedru maksas laika posmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim. Informāciju par jaunievēlēto Saeimu būs iespējams analizēt, iegūstot jaunākos datus par partiju biedru skaitu un finansējumu gan deklarācijās, gan datubāzē.

Lai noteiktu mazo biedru iemaksu apjomu, Delna salīdzināja politisko partiju gada deklarācijās norādīto biedru iemaksu summu ar KNAB datubāzē norādīto biedru iemaksu kopsummu attiecīgajā gadā, izrēķinot šo summu starpību. Jāpiemin, ka konkrētie dati norāda tikai uz summām, kas iemaksātas kā biedru naudas iemaksas un iestāšanās naudas, proti, tās neietver summas, ko partijas biedri politiskajai partijai var iemaksāt kā ziedojumus.

Veicot izpēti, Delna secināja, ka KNAB datubāzē nebija pieejama informācija par biedra naudu apjomu daļai no partijām. Tas liecina, ka biedra naudu apmērs šīm partijām nevienā gadījumā nav bijis lielāks par minimālo mēnešalgu. Tāpat vairākās partiju deklarācijās nav norādīta informācija par biedru naudas apjomu konkrētos gados. Konsultējoties ar KNAB noskaidrots, ka finansējums tādā gadījumā nav saņemts.

Mazo biedra naudu apmērs

Vislielākais mazo biedru naudu apjoms konstatēts partijās Kustība “Par!” un Konservatīvie.

  • Konservatīvo gadījumā ir redzams, ka partijas kopējais mazo biedru maksu apjoms konkrētajā laika posmā ir 185 460 eiro. Mazo biedru naudu summa attiecīgajā periodā ik gadu sastāda no 32 399 līdz 48 514 eiro. Rezultātā piecos gados atšķirība no datubāzē pieejamā apkopojuma ir vairāki simti tūkstoši eiro.
  • Salīdzinot Kustības “Par!” deklarācijā norādīto biedru naudu un KNAB mājaslapā publicēto, aprēķināms, ka piecos gados mazās biedru naudas apjoms sasniedz no 18 125 eiro 2017. gadā līdz 55 154 eiro 2018. gadā. Savukārt otrai apvienībā Attīstībai/Par! ietilpstošajai partijai “Latvijas Attīstībai” mazo biedru naudas apjoms ir robežās no 2 797 līdz 9 637 eiro. Trešās apvienības partijas IZAUGSME biedra naudu maksājumi savukārt ir robežās no 337 eiro 2020. gadā līdz 1 171 eiro 2021. gadā.

 

Jaunajā Vienotībā ietilpstošo sešu partiju biedra naudu apmērs nozīmīgi atšķiras. Vislielākais mazo biedru naudu apjoms ir partijai VIENOTĪBA – piecos gados zemākais apjoms bijis 8 572 eiro 2019. gadā, bet lielākais – 16 573 eiro 2021. gadā. No pārējām un biedru skaita ziņā mazākajām partijām, kas veido apvienību, jāizceļ vēl “Valmierai un Vidzemei”, kuras mazās biedra naudas sastādījušas no 1 826 līdz 5 220 eiro. Tāpat jāizceļ Jēkabpils reģionālā partija, kurai 2017. gadā mazo biedra naudu apmērs bija 5 653 eiro. Deklarācijās redzams, ka LATGALES PARTIJA 2017. un 2018. gadā nav saņēmusi biedra naudas. Partijas “Kuldīgas novadam” un “Tukuma pilsētai un novadam” biedra naudas maksājumos saņēmusi ļoti mazas summas, kuru kopējas apjoms nevienā gadā nepārsniedza 300 eiro.

Citām partijām mazo biedru maksu apjoms ir mazāks. Nacionālās Apvienības gadījumā zemākā vērtība bija 3 314 eiro 2017. gadā, pārējos gados nepārsniedzot 4,5 tūkstošus, izņemot 2019. gadu, kad summa sasniedza 8 807 eiro. Savukārt “Saskaņai” mazākā summa bijusi 1 675 eiro 2019. gadā, bet lielākā – 7 847 eiro 2018. gadā. Zaļo un zemnieku savienību, kurā šobrīd ir apvienojusies LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA (LZS) un Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam veidoja LZS un Latvijas Zaļā partija (LZP). Ievērojamus mazo biedra naudu maksājumus saņēmusi partija LZS, tiem svārstoties no 10 365 eiro 2021. gadā līdz 19 000 eiro 2018. gadā. Arī LZP savu maksimālo mazo biedra naudu kopsummu saņēmusi 2018. gadā, saņemot 5 559 eiro.

Veicot analīzi par mazo biedru naudas apjomu, kas netiek publicēts KNAB datubāze vienā kalendārajā gadā, secināms, ka summu apjoms ir atšķirīgs dažādos politiskajos spēkos. Atsevišķos gadījumos tas var būt visnotaļ apjomīgs, vienai partijai sastādot vairākus desmitus tūkstošus eiro gadā. Ja apskatām tikai vienu no informācijas avotiem par partijas finansējumu, gūtais priekšstats ir neobjektīvs un nepilnīgs.

 

Partijas ar vislielāko biedru skaitu – VIENOTĪBA un “Saskaņa”

Aplūkojot mazo biedru naudu apjomu politiskajās partijās, būtiski apzināties to saistību ar kopējo biedru skaitu partijās. Respektīvi, var izteikt pieņēmumu, ka tām partijām, kurām ir lielāks biedru skaits, arī kopējie ieņēmumi no biedru maksām, tai skaitā mazajām, būs lielāki.

Politisko partiju likums nosaka, ka partijām līdz katra gada 1. martam partiju reģistra iestādei iesniedz informāciju par partijas biedru skaitu. Ierakstu partijas reģistrā veic partijas pilnvarota persona. Uzņēmuma reģistra dati par biedru skaitu politiskajās partijās pēdējo reizi atjaunoti 2022. gada 18. jūlijā. No 69 partijām, kurām norādīts biedru skaits, tikai sešās to kopējais skaits pārsniedz 1 000.

Biedru skaita ziņā līderos ir partija VIENOTĪBA. Tajā kopumā ir 2 155 biedri. Jaunajā Vienotībā ietilpstošajā Latgales partijā darbojas 334 biedri, Kuldīgas novadam ir 242 biedri, ”Tukuma pilsētai un novadam“ ir 187 biedri, ”Valmierai un Vidzemei “ 271 biedrs un Jēkabpils Reģionālā partija – 290 biedri).

Kā otrā lielākā partija pēc biedru skaita ir “Saskaņa” ar 1 646 biedriem. Savukārt trešā lielākā partija pēc jaunākajiem datiem ir “KATRAM UN KATRAI” ar 1 418 biedriem, kas 13. Saeimā nebija ievēlēta. Vismaz tūkstotis biedru ir arī LZS (1402), Konservatīvajiem (1256 biedri), kā arī Nacionālajai Apvienībai (1044 biedri). LZP ir 929 biedri.

No partiju apvienībā “Attīstībai/Par!” ietilpstošajām partijām Latvijas attīstībai ir 688 biedri bet, Kustībai “Par!” ir 615 biedri. Savukārt politisko partiju “IZAUGSME” veido 224 biedri.

Redzams, ka biedru skaits politiskajās partijās krasi atšķiras, kas tostarp jāņem vērā, vērtējot biedru aktivitāti politiskajās partijās un finansējuma apjomu.

Biedru aktivitāte politiskajās partijās

Var izteikt arī apgalvojumu, ka partijās, kurās mazās biedru maksas sastāda lielāku summu, tās maksā lielāks personu skaits, kas varētu būt uzskatāms par biedru aktivitātes indikatoru. Būtiski gan atzīmēt, ka analīzē tika ņemtas vērā tikai biedru maksas, respektīvi, netika ņemtas vērā tās mazās summas, ko biedri var iemaksāt kā ziedojumus.

Veicot analīzi secināms, ka augstākā biedru aktivitāte vērojama partijā “Konservatīvie”, kurā ik gadu mazo biedru naudu kopsumma pārsniedz 30 000. Partijā ir 1256 biedri, tādēļ saņemtais naudas daudzums norāda uz augstu biedru aktivitātes līmeni. Ņemot vērā kopējo biedru skaitu un mazo biedru naudas maksājumu apjoma proporcijas, varētu runāt arī par zināmu augstu aktivitātes līmeni arī Kustībā “Par!”, kurai ir 615 biedri, un mazās biedru naudas apjoms ik gadu, piecu gadu periodā, svārstās aptuvenās robežās no 18 līdz 51 tūkstotim eiro. Augsta biedru aktivitāte vērojama arī Latvijas Zemnieku savienībā.

Aplūkojot partijas, kurās novērojama pretēja tendence – pie salīdzinoši liela biedru skaita mazo biedru naudu apjoms ir neliels,– jāatzīmē partija “Saskaņa”. Tās biedru skaits šī gada marta sākumā bija 1646, bet mazo biedru naudu kopējais apjoms piecos gados svārstās 6–7 tūkstošu robežās, liekot domāt, ka partijas biedru vidū nav novērojama augsta biedru iesaiste. Par relatīvi zemu aktivitāti var runāt arī partijas VIENOTĪBA gadījumā. Pie biedru skaita, kas 2022. februāra beigās bija 2155, 2020. gadā mazo biedru naudas apjoms sastādīja vien 9 994 eiro. Līdzīgi novērojumi saistāmi ar Nacionālo Apvienību – ar kopējo biedru skaitu 1044 mazo biedru naudu summa 2021. gadā sastādīja tikai 4 189 eiro, kas, raugoties proporcionāli biedru skaitam, kopumā nav vērtējama kā liela summa.

Aplūkojot saistību starp biedru skaitu un mazajām biedru maksām un pieņemot, ka to lielāka summa partijās ar mazāku biedru skaitu norāda uz augstāku aktivitāti, secināms, ka augstāka biedru aktivitāte biežāk novērojama relatīvi “jaunākās partijās,” kas dibinātas pēdējo 8 gadu laikā. “Vecajās partijās”, savukārt, ir novērojams lielāks biedru skaits, bet attiecība starp biedru skaitu un mazo biedru naudas summu, kopumā neliecina par augstu biedru aktivitāti.

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52