×

VĒSTULE DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANU

“Sabiedrība par atklātību – Delna” ir nosūtījusi vēstuli Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

PAR PADOMJU UN NACISTISKO REŽĪMU SLAVINOŠU PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANU DAUGAVPILĪ

Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) redzes lokā ir nonācis Daugavpils pilsētas pašvaldības rīkotais iepirkums “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbu veikšana” Nr. DPP 2022/124 (turpmāk – iepirkums).

2022. gada 16. jūnijā Saeima pieņēma likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” (turpmāk – Likums). Valsts prezidents to izsludināja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2022. gada 22. jūnijā. Likums ir stājies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas – 2022. gada 23. jūnijā. Iepirkums tika organizēts Likumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai.

Likuma 7.pants (kas kā iepirkuma veida izvēles pamatojums norādīts arī iepirkuma nolikuma 3.punktā) noteic, ka pašvaldībai ir tiesības veikt iepirkumus ar objekta demontāžu saistīto darbību īstenošanai, nepiemērojot publisko iepirkumu reglamentējošās tiesību normas, kā arī to, ka darbu izpildītāja izvēle notiek ar cenu aptauju.

Delnai nav skaidrs, kāpēc netika veikta cenu aptauja kā to paredz Likums, bet tā vietā iepirkums tika organizēts caur Elektronisko iepirkumu sistēmu (turpmāk – EIS).

Tāpat Delna vērš Daugavpils pilsētas pašvaldības uzmanību uz apstākli, ka iepirkuma priekšmets ir sabiedrībā pretrunīgs, diskusijas un pat apdraudējumu raisošs objekts. Tāpēc konkrētu uzņēmumu, kuri piedalījās iepirkumā, informācijas publicēšana varētu potenciāli apdraudēt šo uzņēmumu darbiniekus. Salīdzinājumam, Rīgas pilsētas pašvaldība demontāžas veicēju atlasīja, publiski neizpaužot uzņēmuma informāciju, lai nodrošinātu darbinieku drošību.

Pēc EIS pieejamās informācijas, iepirkums tika izsludināts 2022. gada 30. septembrī, piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2022. gada 10. oktobris un gala lēmums par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tika pieņemts 2022. gada 11. oktobrī. Tomēr publiski nav atrodama informācija par to, vai ar uzvarējušo uzņēmumu SIA “Zeļļi Z” ir noslēgts līgums.

Medijos ir parādījusies informācija par to, ka līgums ar SIA “Zeļļi Z” tā arī netika noslēgts, tā vietā 2022. gada oktobra pēdējā nedēļas nogalē abus valdības apstiprinātajā sarakstā iekļautos pieminekļus demontēja kāds cits, nezināms uzņēmums. Arī SIA “Zeļļi Z” pārstāvis elektroniskajā komunikācijā Delnai apstiprināja, ka ar uzņēmumu iepirkuma līgums tā arī netika noslēgts, uzņēmums nav bijis iesaistīts pieminekļu demontāžā, un pārstāvim nav zināms uzņēmums, kurš faktiski veicis pieminekļu demontāžu. Arī SIA “Zeļļi Z” komunikācijā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību neviens nespēj sniegt precīzu informāciju un izskaidrot radušos situāciju, vien aicina iesniegt savus jautājumus oficiālajā e-pasta adresē, solot sniegt atbildi likumā noteiktajā kārtībā.

Ievērojot minēto, Delna lūdz Daugavpils pilsētas pašvaldību sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kāpēc ar SIA “Zeļļi Z” pēc 2022.gada 11.oktobra lēmuma par iepirkuma uzvarētāju pieņemšanas netika noslēgts iepirkuma līgums?
  • Kurš uzņēmums faktiski veica pieminekļu demontāžas darbus? Kā tas tika izvēlēts? Vai ar to uzņēmumu ir noslēgts iepirkuma līgums vai cits līgums vai vienošanās?
  • Par kādiem līdzekļiem tika veikta pieminekļu demontāža? Īpaši ņemot vērā, ka par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem šim mērķim tika rīkots iepirkums.
  • Kāds bija Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatojums veikt iepirkumu, nevis cenu aptauju, kā to paredz Likuma 7.pants?
  • Vai Daugavpils pilsētas pašvaldība apsvēra publicētās informācijas anonimizēšanu vai citādu sensitīvu pieeju, lai publiskajā telpā neparādās konkrēti uzņēmumi, kuri izrādījuši vēlmi veikt pieminekļu demontāžu?

 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52