×

DELNA TURPINA UZDOT JAUTĀJUMUS DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽU

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna), sekojot līdzi aktuālajiem notikumiem par padomju un nacistisko režīmu slavinošu pieminekļu demontāžas organizēšanu Daugavpilī, 31.10.2022. nosūtīja vēstuli ar virkni jautājumiem Daugavpils pilsētas pašvaldībai. Delna saņēma pašvaldības atbildi 03.11.2022, taču, ievērojot, ka pašvaldība pēc būtības nesniedza atbildi uz vairākiem Delnas uzdotajiem jautājumiem, Delna atkārtoti 04.11.2022. ir lūgusi pašvaldībai sniegt informāciju par faktiskā demontāžas darbu veicēja izvēles procesu, par faktisko demontāžas izmaksu finansējuma avotu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu un par iepirkuma pretendentu identificējošas informācijas publiskošanu.

Delnas ieskatā Daugavpils pilsētas pašvaldība nav ievērojusi labas pārvaldības un atklātības principus, organizējot objektu demontāžas darbus.

  • Pašvaldība organizēja publisko iepirkumu situācijā, kur Likums skaidri noteica cenu aptaujas organizēšanu.
  • Pašvaldība 2022. gada 11. oktobrī lēma par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu, taču divas dienas vēlāk – 13. oktobrī nolēma pašvaldības finansējumu iepirkumam nepiešķirt. Tas rada jautājumu par to, kā vispār iepirkumu varēja organizēt, ja nebija saskaņota paredzamā līgumcena.
  • Pašvaldība publicēja informāciju par pretendentiem, kuri bija pieteikušies veikt demontāžas darbus, kas rada drošības riskus konkrētajiem uzņēmumiem. Savukārt, informāciju par faktiskajiem demontāžas darbu veicējiem neatklāj, norādot uz informācijas ierobežotas pieejamības statusu.
  • Delnai nav skaidrs, kā laikā no lēmuma par līdzekļu nepiešķiršanu iepirkumam (2022. gada 13. oktobris) līdz faktiskajai demontāžas darbu veikšanai (2022. gada 29.–30. oktobris), kas ir aptuveni divas nedēļas, pašvaldība varēja pilnvērtīgi veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu finansējuma lietderīgu izlietošanu, organizējot objektu demontāžu.
  • Par iepirkuma pārtraukšanu finansējuma trūkuma dēļ pašvaldība lēma tikai 2022. gada 3. novembrī, tas ir, vairāk nekā trīs nedēļas pēc lēmuma par iepirkuma uzvarētāja noteikšanu un vismaz četras dienas pēc demontāžas darbu faktiskas veikšanas, ko veica cits uzņēmums. Delnai nav skaidrs, kā demontāžas darbi faktiski varēja notikt laikā, kamēr vēl nebija pārtraukts sākotnēji izsludinātais publiskais iepirkums par šo darbu veikšanu.

 

PAPILDU INFORMĀCIJA

Delnas pirmā vēstule Daugavpils pilsētas pašvaldībai par pieminekļu demontāžas uzraudzību, nosūtīta 31.10.2022., pieejama šeit ->.

Daugavpils pilsētas pašvaldības atbilde, nosūtīta 03.11.2022. pieejama šeit ->.

Delnas vēstule Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar precizējošiem jautājumiem, nosūtīta 04.11.2022., pieejama šeit ->.

Kontaktiem: Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52