×

PUBLISKA DISKUSIJA: INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina piedalīties tiešsaistes ekspertu forumā un apaļā galda diskusijā “Informācijas atklātība un personas datu aizsardzība”. Pasākums notiek 2022. gada 25. novembrī plkst. 10.00 – 12.00 (Rīgas laiks) konferenču platformā Zoom (ar iepriekšēju reģistrāciju šeit ->) un Delnas Facebook kontā. Šis ir noslēdzošais pasākums četru pasākumu sērijā 2022. gadā, kas veltīts starptautiskajām rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas novēršanā, politiskās godprātības un atklātības veicināšanā.

“Delnas ieskatā ir jāveicina informācijas pieejamība un atklātība, lai uzturētu cīņu ar korupciju, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, sekmētu interešu konfliktu un citu noziedzīgu un negodprātīgu nodarījumu novēršanu un atklāšanu. Mēs redzam, ka valsts iestādes vienas pašas šo darbu nespēj veikt, tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka žurnālistiem, pētniekiem, ekspertiem ir pieejama informācija un arī viņi var veicināt noziedzības mazināšanu,” uzsver Delnas direktore Inese Tauriņa.

Pasākuma mērķis ir paplašināt informētību par datu izmantošanu cīņā ar korupciju un limitiem, ko uzliek personas fizisko datu aizsardzība. Pasākuma pirmajā daļā eskpertu forumā Delnas pētnieks Olafs Grigus iepazīstinās ar šobrīd pieejamajiem datiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē to pieejamību. Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka – ar fizisku personu tiesību un brīvību aizsardzības obligātajām prasībām, kurām ir jāizpildās, publicējot informāciju, un sniegs vērtējumu par Vispārējās datu aizsardzības regulas (GDPR) mijiedarbību ar citiem normatīvajiem aktiem. Starptautiskās atvērto datu hartas (The Open Data Charter) pētniecības vadītājs Renato Berrino Malaccorto runās par to, kādēļ atvērtie dati ir nozīmīgi, ka ir svarīgi ievērot vienotus atvērto datu principus.

Pēc ekspertu foruma sekos publiskā diskusija, kur Latvijas Radio 1 raidījumu vadītāja Aida Tomsona vadībā, runāsim par to, kā atrast līdzsvaru starp datu izmantošanu korupcijas novēršanai un atklāšanai un GDPR īstenošanu. Kā runātāji piedalīsies: 14. Saeimas deputāte Skaidrīte Ābrama, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve, eksperte politisko partiju finansēšanas uzraudzības jautājumos Amīlija Raituma, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Simona Krastiņa, Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes direktors Aigars Prusaks un datu aktīvists Aivis Brutāns.

Latvijai nav izstrādāta pretkorupcijas datu stratēģija un arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna projekta “Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.-2025. gadam” pasākumi saistībā ar datu atklāšanu un izmantošanu pretkorupcijas darbā joprojām nav apstiprināti un Delna novērojusi, ka valsts pārvaldes iestādes baidās no lielākas datu atklāšanas. Plašāk par datu lietošanu tiek runāts tikai Latvijas Piektajā nacionālās atvērtās pārvaldības rīcības plānā 2022.–2025. gadam. Lai atklātu pārkāpumus, korupciju, interešu konfliktu un citus noziedzīgus nodarījumus mums ir jāuzlabo informācijas pieejamība, jāpadara tā lietotājam draudzīga un jāpublicē atvērto datu formātā.

Galvenā mērķauditorija: 14. Saeimas deputāti, Datu valsts inspekcija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas atvērto datu portāls, pētnieki, pētnieciskie žurnālisti, mediji un sabiedrība.

Pasākuma programma ->

Relīze ->

 

Ar pirmo ekspertu forumu un apaļā galda diskusiju, kas notika 14. aprīlī un bija veltīta interešu konflikta pārvaldībai pašvaldībās, var iepazīties šeit ->.

Ar otro ekspertu forumu un apaļā galda diskusiju, kas notika 20. maijā un bija veltīta Saeimas deputātu ētikas kodeksam, var iepazīties šeit ->.

Ar trešo ekspertu forumu un apaļā galda diskusiju, kas notika 4. novemrī un bija veltīta valsts pārvaldē nodarbināto atlīdzības publicēšanai aicinām iepazīties šeit ->.

 

Pasākumu atbalsta Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52