×

DELNA SŪTA TREŠO VĒSTULI DAUGAVPILS DOMEI PAR PIEMINEKĻU DEMONTĀŽU

Delna nosūta trešo vēstuli Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar lūgumu skaidrot pieminekļa demontāžas organizēšanu.

 

PAR NEPIECIEŠAMIEM PRECIZĒJUMIEM PAR PADOMJU UN NACISTISKO REŽĪMU SLAVINOŠU PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANU DAUGAVPILĪ

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) 2022. gada 15. novembrī saņēma Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atbildi uz Delnas 2022. gada 4. novembra vēstuli. Vēstulē pašvaldība norāda:

 • Uzņēmums, kurš faktiski veica pieminekļu demontāžas darbus, tika izraudzīts cenu aptaujas ceļā, un saskaņā ar veiktās cenu aptaujas rezultātiem ar būvuzņēmēju tika noslēgts līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un demontāžas darbu veikšanu, kura līgumcena – 40 779,89 euro.
 • Informācijai (dokumentiem) par būvuzņēmēju, tostarp, cenu aptaujas dokumentācijai, ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un šāda informācija publiski nav pieejama.
 • Valsts finansēs ne vairāk kā 50 % no kopējām objektu demontāžas izmaksām pēc fizisko un juridisko personu ziedoto resursu izlietojuma (uz šīs vēstules sagatavošanas brīdi tie ir 1 177,77 euro), savukārt pašvaldības objektu demontāžas finansējuma daļa būs atkarīga no Daugavpils valstspilsētas domes pieteikuma (pieteikums Nr. 173/2022) izskatīšanas rezultātiem Satversmes tiesā.
 • Nodrošinot ar likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” noteiktā pienākuma izpildi, pašvaldība bija izsludinājusi publisku iepirkumu, tāpēc publiski pieejama bija arī iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2022/124) pretendentu identificējoša informācija.

 

Ievērojot pašvaldības sniegto atbildi, Delna vēlas precizēt informāciju saistībā ar veikto cenu aptauju. Iepirkumu uzraudzības birojs skaidro, ka ar jēdzienu “cenu aptauja” parasti apzīmē iepirkumu, kura paredzamā līgumcena nesasniedz iepirkumu regulējumā noteiktās līgumcenas, un to veikšanai piemēro paša pasūtītāja izstrādātu iekšējo kārtību. Delna apzinās, ka jebkāda cenu aptaujas rezultātu, iesaistīto uzņēmumu vai cita uzņēmumu un personu identificējoša informācija ir ierobežotas pieejamības. Tomēr tehniskai informācijai, kas saistās ar cenu aptaujas veikšanu, šādam statusam nebūtu jābūt – tieši pretēji, lai sabiedrība varētu pārliecināties par finanšu efektīvu izlietošanu, tai būtu jābūt pieejamai informācijai par cenu aptaujas procesa organizēšanu.

Ievērojot minēto, Delna lūdz pašvaldību:

 • Iepazīstināt Delnu ar pašvaldības iekšējo kārtību, atbilstoši kurai pašvaldība organizē cenu aptaujas.
 • Sniegt informāciju par veikto cenu aptauju par pieminekļa demontāžas darbiem:
  • kad izvēlētajiem pretendentiem tika nosūtīti uzaicinājumi piedalīties cenu aptaujā;
  • cik pretendenti tika uzaicināti;
  • cik ilgs (no kura līdz kuram datumam) bija termiņš piedāvājumu iesniegšanai;
  • kad tika pieņemts lēmums par cenu aptaujas rezultātiem un noslēgts līgums;
  • kāds bija noteiktais darbu izpildes termiņš.
 • Tāpat Delna lūdz iepazīstināt ar noslēgto līgumu (anonimizētu), jo Delnas ieskatā līguma saturam nebūtu pamats noteikt ierobežotas pieejamības statusu, ciktāl informācija neatklāj uzņēmumu, ar kuru līgums noslēgts. Sabiedrībai ir jābūt iespējai sekot līdzi pašvaldības finansējuma izlietojumam un vērtēt izlietojuma efektivitāti.
 • Lūdzam arī paskaidrot, kāpēc pašvaldība lēma nepiešķirt finansējumu iepirkuma līguma slēgšanai par summu 47 427 euro bez PVN (57 386,67 euro ar PVN), savukārt piešķīra finansējumu cenu aptaujā izvēlētajam uzņēmumam par 40 779,89 euro bez PVN (49 343,67 euro ar PVN), kas ir 6647,11 euro jeb 14% ietaupījums.

 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa

 

PAPILDU INFORMĀCIJA

Delnas pirmā vēstule Daugavpils pilsētas pašvaldībai par pieminekļu demontāžas uzraudzību, nosūtīta 31.10.2022., pieejama šeit ->.

Daugavpils pilsētas pašvaldības atbilde, saņemta 03.11.2022., pieejama šeit ->.

Delnas otrā vēstule Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar precizējošiem jautājumiem, nosūtīta 04.11.2022., pieejama šeit ->.

Daugavpils pilsētas pašvaldības atbilde, saņemta 15.11.2022, pieejama šeit->

Uz šo vēstuli saņemtā Daugavpils pilsētas pašvaldības atbilde, saņemta 8.12.2022., pieejama šeit->

 

Kontaktiem: Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52