×

RELĪZE: DELNA PAR 13. SAEIMAS DARBU

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) regulāri apkopo un analizē Saeimas paveiktos darbus korupcijas mazināšanai, atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. Pirms 13. Saeimas sasaukuma termiņa beigām aicinājām ekspertus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un žurnālistus, kā arī Delnas biedrus izteikt viedokli par deputātu paveikto un to, kas būtu darāms nākamajam sasaukumam. 

Konstatējām, lai arī 13. Saeima ir pieņēmusi virkni labu un vērtīgu pretkorupcijas un labas pārvaldības iniciatīvu, vairākas no tām ir jāturpina un jāveic uzlabojumi. Runājot par 2022. gada 3. martā pieņemtajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā Delnas juriste Krista Asmusa uzsver: “Jaunie grozījumi publisko iepirkumu nozarē ir būtiskākais, kas paveikts, pēdējos gados. Tie nosaka, ka ir jāizveido līgumu reģistrs, kas nodrošinās iepirkumu līgumu izpildes pārredzamību, kā arī plašākas kontroles un uzraudzības iespējas ikvienam. Tā ir iespēja pārliecināties, ka iepirkuma līgumi tiek izpildīti atbilstoši paredzētajam.”

Ekspertu skatījumā Latvijas viens no lielākajiem izaicinājumiem cīņā pret korupciju ir politiskās kultūras un godaprāta trūkums – vērojama nepietiekama atklātība par lēmumu pieņemšanas procesu, atsevišķos gadījumos arī melošana un sabiedrības pasivitāte, kas kopumā veicina sabiedrības neuzticēšanos valsts amatpersonām un publiskās varas sistēmai kopumā.

14. Saeimai ir jāveicina interešu konflikta novēršana un pārvaldība, politisko partiju finansēšanas caurskatāmība, publisko iepirkumu sistēma, kā arī publiskā sektora godaprāts, atbildība par valsts mantu. Delna atgādina, ka korupcijas novēršana, atklātības veicināšana un labas pārvaldības principu ieviešana iespējama, pieņemot lēmumus un rīkojoties dažādos līmeņos ne vien politiskajā līmenī, bet arī cilvēku savstarpējās attiecībās.

 

Rakstu par 13. Saeimas paveikto lasiet šeit.

 

Delnas kontakti:

Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585

 

Relīze ir publicēta ar Atklātības fonda finansiālu atbalstu. Par relīzes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52