×

DELNAS ZIŅOJUMS PAR DARBU AUGSTKOLU PADOMJU LOCEKĻU KANDIDĀTU ATLASES KOMISIJĀS

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) piedalījās 12 valsts dibinātu augstskolu¹ padomes locekļu amata pretendenta atlases komisijās kā novērotāja bez balsstiesībām no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada februārim. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 636 “Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība” (MK noteikumi Nr.636) 9.3.1.punktam Delna tika iekļauta Ministru kabineta virzītu valsts augstskolu padomju locekļu kandidātu atlases komisijās (atlases komisijas). Pirms uzsākt darbu Delna izstrādāja un publicēja vadlīnijas darbam atlases komisijās (pieejams Delnas mājaslapā ->) un kā galvenos mērķus izvirzīja:

 • pārliecināties, ka atlases komisijā izskatītie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām,
 • atlases komisijas darbs tiek pilnīgi dokumentēts,
 • kandidātu vērtēšanas process notiek atbilstoši atlases komisijā apstiprinātajam nolikumam un normatīvajiem aktiem,
 • atlases komisijas darbā, īpaši kandidātu vērtēšanas procesā, komisijas locekļi neatrodas interešu konflikta situācijās.

 

Ņemot vērā izvirzītos mērķus un galvenos darba virzienus, Delna sagatavoja ziņojumu, apkopojot līdz šim atlases komisijās novēroto, identificējot situācijas un priekšlikumus komisiju darba uzlabošanai. Kopumā atlases komisiju darbu vērtējam kā kvalitatīvu un atbildīgu. Augstu vērtējam atlases komisijas spēju pieņemt lēmumus, kas saistās ar papildu administratīvo slogu:

 • lēmums par kandidātu atlases procesa izbeigšanu, nevirzot tālāk nevienu kandidātu vai virzot tālāk mazāk kandidātus, nekā nepieciešams atlasīt,
 • par atkārtota konkursa izsludināšanu,
 • lēmums uz otro kārtu (interviju) virzīt salīdzinoši lielu skaitu kandidātu un veltīt ievērojamu laiku intervijām.

 

Tas pierāda, ka atlases komisijas strādā augstskolu interesēs, atlasa profesionāli kvalificētākos kandidātus un lēmumus pieņem saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto. Tāpat atzinīgi novērtējam Izglītības un zinātnes ministrijas reaģēšanu uz normatīvajos aktos noteikto prasību par padomes locekļu nevainojamu reputāciju. Ņemot vērā jēdziena “nevainojama reputācija” plašās interpretācijas iespējas, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Delnu izstrādāja Augstskolu padomju locekļu kandidātu reputācijas vērtēšanas principus, kas atlases komisijas locekļiem deva precīzāku un vienotu izpratni par to, kādi apstākļi ir jāņem vērā, vērtējot kandidātu reputāciju.

Ar pilnu ziņojuma tekstu aicinācinām iepazīties ->.

 

Delnu atlases komisijās pārstāvēja:

 • direktore Inese Tauriņa, Inese.Taurina@delna.lv, +371 67285585,
 • interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule un
 • juridiskā konsultante Krista Asmusa.

 

Delna šo darbu veic bez atlīdzības (pro bono), izmaksas sedzot no Delnas līdzekļiem – ziedojumiem. No 2021. gada oktobra līdz 2022. gada februārim, darbam kopā veltot vismaz 200 stundas.

 

¹ Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskajā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Vidzemes Augstskola, Banku augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ventspils Augstskola un apvienotā atlases komisija Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

 

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52