×

KORUPCIJA KĀ GLOBĀLS DRAUDS

Par korupciju ir jārunā starptautiskā līmenī, jo tās ietekme pārsniedz vienas valsts robežas. Tādēļ Starptautiskajā korupcijas dienā 2022. gada 9. decembrī biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) rīkotajā pasākumā “Korupcija – nacionālās un globālās drošības drauds” ārvalstu kolēģi dalījās ar savu pieredzi un novērojumiem par korupcijas ietekmi, veidiem, kā to ierobežot. Pasākuma video ieraksts skatāms šeit ->.

  • Olena Krolovetska, Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) galvenā izmeklēšanas departamenta Pirmās izmeklētāju nodaļas vadītāja, dalījās ar Ukrainas vērtējumu par korupcijas ietekmi uz valsts drošību.
  • Sāra Čeiza (Sarah Chayes), pretkorupcijas eksperte no ASV, vieslekcijā stāstīja par korupciju ASV un globālā līmenī, norādot uz tās daudzveidību un iespējamiem risinājumiem.

 

Korupcija grauj demokrātiju

ASV vēstnieks Latvijas Republikā Džons Leslijs Kārvails (John L. Carwile) pasākuma atklāšanas uzrunā iezīmēja korupcijas radītos riskus, kas skar visu pasauli: “Korupcija grauj demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu, kavē investīcijas, apslāpē ekonomikas izaugsmi, ierobežo valdības pakalpojumus un ļauj plaukt noziedzībai. Korupcija bieži vien kalpo kā balsts mūsu visbīstamākajiem pretiniekiem, kuri izmanto mūsu sistēmu vājās vietas un traucē mūsu spējai sniegt pakalpojumus mūsu pilsoņiem, tādējādi graujot sabiedrības uzticību.”

Nereti korupcija saistāma ne tikai ar kādu valsts sektoru vai uzņēmumu, bet pašu valsts pārvaldi, tādēļ arī riski iegūst pārnacionālu mērogu, jo katra valsts ir aktors starptautiskajā telpā. Sāra Čeiza caur Tuvo Austrumu valstu piemēriem izskaidroja, kā valstis, kurās pārvaldes struktūras veido korupcijas tīkli, nespēj funkcionēt, jo nav izveidojusies pilsoniskā sabiedrība, kas būtu spējīga pašorganizēties. Tas īpaši raksturīgs autoritārām valstīm, kurās tiesībsargājošās iestādēs atrodas vadošās varas pakļautībā vai ciešā uzraudzībā, ļaujot elitei palikt nesodītai. Koruptīvām, negodprātīgām darbībām kļūstot par ikdienu un normu, no tām atbrīvoties kļūst arvien grūtāk. Turklāt korupcijas normalizēšana nav saistāma tikai ar notikumiem attālās valstīs, kas šķietami mūs neiespaido – piemēri redzami visur.

Ekspertes raksturojums saistībā ar situāciju ASV parāda, ka ar korupcijas mazināšanu saistītie lēmumi Augstākajā Tiesā joprojām liecina par negodprātīgu rīcību augstākajos pārvaldes līmeņos. Dažādās jurisdikcijas štatos ļauj veidot korupcijas shēmas, pielāgojoties izdevīgākajiem nosacījumiem. Rezultātā, saslēdzoties vairākiem ķēdes posmiem, veidojas naudas aprites sistēma, caur ko tiek izkrāpti valsts līdzekļi, radot nacionāla līmeņa draudus. Plaša uzmanība iekšējai drošībai tiek pievērsta brīdī, kad valsts saskaras ar ārēju agresoru, kā šobrīd Ukrainas gadījumā.

Ukrainas piemērs

NABU pārstāve Olena Krolovetska izcēla, ka Ukraina turpina cīnīties pret korupciju arī kara laikā, lai arī tas kļūst arvien sarežģītāk, daļai tiesībsargājošo iestāžu darbinieku stājoties valsts armijā, saskaroties ar krīzes apstākļiem ik dienu. Nacionālās drošības sargs arī šobrīd ir ne tikai militārā nozare – arī iekšlietu sektors un iestādes, kas nodarbojas ar tiesiskuma un demokrātijas stiprināšanu, prettiesiskas rīcības novēršanu ir vienlīdz nozīmīgs spēlētājs.

Kā iepriekš norādīja Delnas direktore Inese Tauriņa: “Korupcija ir cīņa katru dienu.” Ukrainas gadījums atspoguļo, cik cieši saistīta ir valsts iekšējā un ārējā drošība, kā korupcija stāv pāri valstu robežām, apdraudot neatkarību. Mūsu uzdevums ir reaģēt ar sadarbību, lai to novērstu.

Kopš 2014. gada Krimas aneksijas Ukrainā būtiski strādāts pie korupcijas mazināšanas. 2015. gadā dibināts Ukrainas Nacionālais Pretkorupcijas birojs, kas galvenokārt koncentrējas uz militāro industriju, jo ar to tieši saistīta valsts spēja aizstāvēt sevi. Līdz šim atklāta korupcija vairāk nekā 15 uzņēmumos un panākta arī iekšlietu un aizsardzības jomā strādājošu valsts amatpersonu notiesāšana.

Turpmākajos gados priekšā vēl nozīmīgs darbs, lai Ukrainā stiprinātu tiesiskumu un labas pārvaldības principus, jo korupcija pastāv dažādos līmeņos un problēmas, ar ko NABU jāstrādā, parāda korupcijas shēmu daudzslāņaino raksturu. Olena Krolovetska izcēla, ka joprojām jāsaskaras, piemēram, ar ilgstošām tiesu ekspertīzēm un pierādījumu slēpšanu pat no citu tiesībsargājošo iestāžu puses, tomēr situācija uzlabojas – īpaši, ja raugāmies uz laiku, kad Krievija pirmo reizi iebruka Ukrainā 2014. gadā.

Attēlā Olena Krolovetska, Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) galvenā izmeklēšanas departamenta Pirmās izmeklētāju nodaļas vadītāja tiešsaistē no Kijivas.

Risinājumi korupcijas mazināšanai

Kā eksperte Sāra Čeiza definēja: “Korupcija ir izsmalcinātu tīklu sistēma.” Uz korupcijas gadījumu nevar raudzīties atrauti no plašākā konteksta, ar to saistītajām personām un darbībām, tādēļ arī veicamie darbi ir saistīti ar rīcību vairākos līmeņos.

Pirmkārt, ir jānoskaidro visas situācijā iesaistītās un potenciāli saistītās puses, tai skaitā pietuvinātas juridiskās un fiziskās personas. Naudas atmazgāšana var notikt caur tā sauktajiem čaulas uzņēmumiem, ofšoriem, piesaistot radiniekus un paziņas, turklāt caur plašāka konteksta noskaidrošanu iespējams iegūt ziņas arī par citiem aizdomīgiem darījumiem.

Otrkārt, jārada skaidras prasības politiķiem un jāveic monitorings, lai caur to pakāpeniski stiprinātu arī sabiedrības uzticību amatpersonām un mazinātu iespējas notikt prettiesiskām darbībām. Cilvēki, kas iesaistīti korupcijas tīklos, bieži ir motivēti finansiālu iemeslu dēļ, kā arī vēlas palielināt savu varu, tādēļ būtisks arī prestižs, kas ļauj mērķus īstenot. Prasības pēc atklātības liek apdomāt potenciālos reputācijas riskus un padara negodprātīgu darījumu veikšanu sarežģītāku.

Treškārt, uzmanīgi jāvēro situācija un jāizmanto iespēja (“iespēju logs”) radīt pārmaiņas. Tas var būt brīdis, kad notiek varas maiņa, bet var būt arī vienas vai pāris amatpersonu maiņa, kas rada mirkli iniciēt jaunus principus, novērst kādu no pastāvošajām problēmām.

Cetrutkārt, katrs no mums var aizsākt pārmaiņas, veidojot vidi sev apkārt un padarot to godīgu un atklātu. Lai panāktu izmaiņas, ir jādomā par reāliem soļiem. Tikai tad, ja spēsim motivēt savus tuviniekus, draugus, kolēģus un paši kļūsim viņiem par paraugu, varēsim domāt arī par pārmaiņām nacionālā un tālāk – arī globālā līmenī.

Ārvalstu ekspertu piemēri rāda, ka korupcija var būt visur – sākot no baznīcas, tiesas un armijas, līdz uzņēmumiem un pat starptautiskām organizācijām. Sadarbība ir vienīgais risinājums, kā kopīgi pretoties tai un sargāt vai palīdzēt atgūt mieru visā pasaulē.

Aicinām pievienoties Sāras Čeizas aicinājumam un uzrakstīt sarakstu ar sev būtiskām vērtībām, katrai no tām blakus pierakstot arī rīcību, ar ko šī vērtība saistās – lai tas kalpo par atgādinājumu ikdienā. Pievienojoties Sāras Čeizas teiktajam, novēlam: “Padarīsim cīņu pret korupciju par svētkiem!”

Attēlā Sāra Čeiza (Sarah Chayes), pretkorupcijas eksperte no ASV.

 

Pasākums “Korupcija – nacionālās un globālās drošības drauds” notika Starptautiskajā pretkorupcijas dienā 2022. gada 9. decembrī. 

Pasākumu atbalsta ASV Tieslietu departaments un ASV Valsts departaments. Šis pasākums ir īstenots, pateicoties Baltijas–Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam, vairāk informācijas par BAFF stipendijām un lektoru atbalstu varat uzzināt, apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52