×

DELNAS IZVĒRTĒJUMS: DAUGAVPILĪ OKUPĀCIJAS PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS ORGANIZĒŠANĀ NAV IEVĒROTI LABAS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) ir nosūtījusi trīs vēstules Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar lūgumu skaidrot, kā pašvaldība organizēja padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu. Delnas mērķis bija pārliecināties, ka dokumenti un būvnieku atlases process Daugavpilī ir noticis atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir lietderīgs un godprātīgs.

Apkopojot saņemtās atbildes, Delna ir sagatavojusi pārskatu “Kā Daugavpils pilsētas pašvaldība veica okupācijas pieminekļu demontāžas darbu organizēšanu”, lasiet pdf failā.

Delnas ieskatā, organizējot piemiņas vietas Sarkanās armijas karavīriem un pieminekļa Sarkanas armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem Daugavpils valstspilsētā demontāžu, Daugavpils pilsētas pašvaldība nav ievērojusi labas pārvaldības un atklātības principus.

Daugavpils pilsētas pašvaldība bija noteikusi objektīvi nesamērīgus termiņus cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanai – nepilnu vienu diennakti (13. oktobri), kas rada šaubas par saņemtā piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu un pašvaldības godprātību pretendenta izvēlē. Šajā īsajā laikā no pieciem uzrunātajiem uzņēmumiem tika saņemts tikai viens piedāvājums, ar kā iesniedzēju arī 14. oktobrī tika noslēgts līgums par darbu veikšanu.

“Termiņš viena diena nav samērīgs nekāda piedāvājuma sagatavošanai. Atbildīgs pasūtītājs šādi nerīkojas, jo saprot, ka tik īsā laikā nav iespējams sagatavot un saņemt kvalitatīvus piedāvājumus no vairākiem uzaicinātiem pretendentiem. Šādā situācijā nevar uzskatīt, ka pasūtītājs varētu saņemt salīdzināmus piedāvājumus, kuri tikuši izstrādāti pēc sacensības principa,” norāda būvinženieris Jānis Zolbergs, būvinženieru biroja SIA “FORMA 2” valdes loceklis.

Tāpat Delna kritiski vērtē pašvaldības rīcību lemjot par finansējuma nepiešķiršanu sākotnējā iepirkumā, kas tika izsludināts 30. septembrī un kur uzvarētājs tika paziņots 11. oktobrī. Situācija, kad divas dienas pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas tiek pieņemts lēmums par finansējuma nepiešķiršanu neatbilst labai praksei iepirkumu organizēšanā, liecina par administratīvo resursu izšķērdēšanu iepirkuma organizēšanas gaitā, kā arī liek apšaubīt pašvaldības godprātību. Turklāt, paralēli jau tika organizēta un noslēdzās cenu aptauja, kurā uzvarēja vienīgā piedāvājuma iesniedzējs.

“Delnas ieskatā iedzīvotājiem ir tiesības saņemt informāciju no ikvienas pašvaldības, lai varētu sekot līdzi tās darbam un līdzekļu izmantošanai. Mums nav skaidrs, kāpēc Daugavpils savās sākotnējās atbildēs bija izvairīga un neatbildēja uz Delnas jautājumiem. Taču jāatzīst, esam novērojuši, ka vairākās pašvaldībās ir pieeja – informācija ir slēpta un iedzīvotājiem jāskaidro, kādēļ viņi par to interesējas. Taču Delna aicina apzināties, ka informācijai ir jābūt atklātai un pieejamai, ja vien tā nav noteikta par ierobežotas pieejamības,” skaidro Inese Tauriņa, Delnas direktore.

Attēlā – Daugavpils pilsētas pašvaldības pieminekļu demontāžas būvnieka atlases procesa hronoloģija.

 

Papildu informācija: Inese Tauriņa, ti@delna.lv

 

Šīs relīzes sagatavošanu finansē ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par relīzes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52