×

PUBLISKU DISKUSIJU CIKLS PAR STARPTAUTISKO REKOMENDĀCIJU IEVIEŠANU LATVIJĀ

PUBLISKU DISKUSIJU CIKLS PAR STARPTAUTISKO REKOMENDĀCIJU IEVIEŠANU LATVIJĀ

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.03.2022.–31.01.2023.

PROJEKTA IZMAKSAS: 10 695,- EUR

FINANSĒTĀJS: Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un Atklātības fonds.

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS: Organizēt publisku diskusiju ciklu un veicināt Saeimas deputātu, ekspertu izpratni par 2021. gada Latvijas Korupcijas uztveres indeksa rezultātiem un stimulēt to, ka Delnas izteiktās rekomendācijas par politiskā godaprāta un atklātības veicināšanu tiek pienācīgi izprastas un pieņemtas.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

Delna projekta ietvaros rīkoja četrus ekspertu forumus un publiskās diskusijas, izvērsa komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem nacionālā un reģionālā līmenī no 2022. gada marta līdz 2023. gada janvārim. Projekta aktivitātes bija veltītas starptautiskajām rekomendācijām un Latvijas progresam korupcijas apkarošanā un atklātības veicināšanā. 

Šos pasākumus izmantojām kā formātu, kura ietvaros pievērst lēmumu pieņēmēju un sabiedrības uzmanību starptautisko rekomendāciju ieviešanas progresam un novērst ar ieviešanu saistītos trūkumus, ja tādi tiek konstatēti.

 

PUBLISKO DISKUSIJU UN EKSPERTU FORUMU KOPSAVILKUMI

Pasākuma mērķis bija paplašināt informētību par interešu konflikta novēršanu un pārvaldību Latvijas pašvaldībās pēc administratīvi teritoriālās reformas. Aicinājām 13. Saeimas un pašvaldību deputātus, ekspertus un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjus izteikties par deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumu jaunajam Pašvaldību likumam, kas aicināja no likumprojekta izslēgt 76. pantu un tā izslēgšanas sekām. Proti, izslēdzot 76. pantu, nebūtu nodrošināta interešu konflikta pārvaldība un nebūtu noteikti domes deputātiem amatu savienošanas ierobežojumi un tiktu pieļautas situācijas, kad viens un tas pats cilvēks ieņem amatu lēmējvarā un izpildvarā.

Pasākuma mērķis bija paplašināt informētību par Saeimas deputātu ētikas kodeksa vispārīgo tvērumu un trūkumiem. Kā arī pastiprināt deputātu centienus pārskatīt un atjaunināt ētikas kodeksu, atbilstoši GRECO ceturtās kārtas novertējumā izteiktajām rekomendācijām. Pasākumu atklāja Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule.

Pasākuma mērķis bija paplašināt informētību par plānoto valsts pārvaldes atalgojuma sistēmas reformu un 2023. gadā un 2024. gada plāniem; 2019. gada Satversmes tiesas sprieduma, pēc kura vairāk netiek publiskota amatpersonu un darbinieku saņemtā atlīdzība un tādējādi ir ievērojami vājināts valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojuma atklātības līmenis un sabiedriskās kontroles mehānisms, sekām. Pasākumu atklāja finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos Ints Dālderis (Jaunā Vienotība). 

Pasākuma mērķis bija paplašināt informētību par datu izmantošanu cīņā ar korupciju un limitiem, ko uzliek personas fizisko datu aizsardzība. Kā arī atbildīgo iestāžu spēju izmantot datus, lai paredzētu un novērstu korupcijas riskus, kas apzināti vai neapzināti var rezultēties pārkāpumos un noziedzīgos nodarījumos. Pasākumu atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52