×

RELĪZE: PROJEKTĀ “ATKLĀTĪBAS SARGI” MAZINĀM KORUPCIJU UN ATKLĀTĪBAS TRŪKUMU

Kā novērst korupciju un atklātības trūkumu? Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) regulāri jau 25 gadus informē lēmumu pieņēmējus, nevalstisko sektoru, medijus un iedzīvotājus par korupcijas apmēru un formām Latvijā, kā arī aktīvi aicina mazināt korupciju. Kopš 2020. gada septembra varam to darīt, jo Delnas darbu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonda projekts “Atklātības sargi”.

Delna katru gadu janvārī publicē starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International Korupcijas uztveres indeksu, Latvijas rezultāta analīzi un rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem – kā veicināt no korupcijas brīvu vidi Latvijā un iepazīstina ar to Saeimas deputātus.

Delna sekmē cīņu pret korupciju un iestājas par lielāku atklātību, iesaistās pretkorupcijas likumu izstrādē un tādu likumu pieņemšanā, kas sekmē valsts pārvaldes atklātību un ļauj aktīvajiem iedzīvotājiem uzraudzīt valsts institūciju darbību. Delna pēdējos pāris gados ir piedalījusies vairāku likumu izstrādē: Pašvaldību likums, Trauksmes celšanas likums un Interešu pārstāvības atklātības likums, kā arī izglītojusi sabiedrību par šo likumu mērķiem, tvērumu un ietekmi uz cīņu pret korupciju. Delna ir rosinājusi grozījumus virknē jau esošu likumu, piemēram, “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un aicinājusi Valsts prezidentu Egilu Levitu neizsludināt tos Saeimā pieņemtos likumus un grozījumus, kas kavē cīņu pret korupciju.

Korupcijas apkarošanā būtiska loma ir pilsoniskajai sabiedrībai un iedzīvotājiem, kuri var iegrožot korupciju un būt pretkorupcijas līderi savās kopienās. Tikai aktīva iedzīvotāju līdzdalība var sekmēt publisko iestāžu godaprātu un atbildīgumu. Delna projekta “Atklātības sargi” tiešsaistes un klātienes aktivitātēs ir iesaistījusi 99 iedzīvotājus no Rīgas un visiem Latvijas reģioniem, kuriem ir potenciāls kļūt par aktīvās pretkorupcijas kopienas daļu. Divdesmit divi no tiem ir jaunieši – mācību “Jauniešu Delna” absolventi, kuri apmeklēja Latvijas skolas un, izmantojot pieeju “jaunietis–jaunietim”, nodeva saviem vienaudžiem ieskatu tajā, kas ir korupcija un kā to iegrožot ar pilsonisko aktīvismu.

Delnas direktore Inese Tauriņa norāda: “Izglītojot, sniedzot atbalstu, motivējot un dodot iespējas iedzīvotājiem iesaistīties, mēs stiprinām Latvijas pretkorupcijas kopienu. Ne vienmēr iedzīvotājam ir jāvelta daudzas stundas, lai paveiktu ko tādu, kas mazina korupciju. Bieži pietiek ar viedokļa izteikšanu, parakstot kādu iniciatīvu. Tā piemēram, 2022. gada rudenī Delna aicināja Latvijas iedzīvotājus parakstīt iniciatīvu “Apturēt negodīgu Latvijas valsts mežu pārvaldību!”. Divās nedēļās ManaBalss portālā to parakstīja 1132 atbalstītāji un mēs iniciatīvu nosūtījām Ministru prezidentam ar lūgumu novērst Latvijas Valsts mežu pārvaldības problēmas. Tālāk turpinās atbildīgo iestāžu darbs. Tā mēs esam parādījuši, ka arī nelielai sabiedrības grupai ar mazu darbu ir liela ietekme uz godprātības veicināšanu.”

Projekta “Atklātības sargi” mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un iesaistīt sabiedrību atklātības un atbildības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem. Projekta ietvaros pilnveidojam pretkorupcijas un atklātības regulējumus Latvijā, stiprinām pretkorupcijas kopienu un vairojam dažādu sabiedrības grupu neiecietību pret korupciju un spējas pret to stratēģiski iestāties. Projekts norisinās no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Papildu informācija: Inese Tauriņa, Delnas direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585.

 

Šīs relīzes sagatavošanu finansē ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par relīzes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52