×

DELNA PAR ATLĪDZĪBAS ATKLĀTĪBU KAPITĀLSABIEDRĪBĀS

Nav noslēpums, ka daudzu Latvijas uzņēmumu padomes locekļi strādā vairākās padomēs un valdēs, brīžiem rodas šaubas par viņu spēju pienākumus veikt atbildīgi un godprātīgi. Nesenais konflikts starp Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem un valdi uzdeva jautājumu par padomes lomu kapitālsabiedrību pārvaldībā un to, kas ir tie cilvēki, kas atbild par kapitālsabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu un valsts politikas īstenošanu, un kādu atlīdzību saņem par būšanu amatā.

Iepriekšējos gados izskanējušie fiktīvās nodarbinātības gadījumi un uzsāktās izmeklēšanas “Rīgas Namu pārvaldniekā” un “Rīgas Satiksmē” mudina sekot līdzi personāla nodarbinātībai un izmaksātajai atlīdzībai.

“Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) ieskatā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību atlīdzībai ir jābūt viegli pieejamai organizācijas mājaslapā. Padomju un valžu padomes locekļiem būtu jāpublicē vārds, uzvārds un saņemtais atlīdzības apjoms (mēnešalga), nevis vidējā mēnešalga, piemērojamie atlīdzības koeficienti vai algu atlīdzības noteikšanas principi. Turklāt kapitālsabiedrībām jāizvairās no atalgojuma publicēšanos dažādos atalgojumu politiku regulējošos dokumentos. Vārda, uzvārda norādīšana ir būtiska, lai padziļinātai interesei, ikviens varētu apmeklēt arī Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu datubāzi vai kādu citu uzticamu avotu un pārliecināties par amatpersonas interesēm un iespējamām radniecībām. Līdzās šai informācijai būtu jābūt viegli atrodamam arī padomju un valžu locekļu profesionālajam dzīves gājumam (CV) ar skaidrām norādēm par atbildību un kompetences jomu kapitālsabiedrībā.

Kapitālsabiedrību padomes un valdes atlīdzības atklātību regulē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. Likuma 58. panta “j” punkts nosaka, ka “publiskas personas kapitālsabiedrība savā mājaslapā publicē informāciju par valdes un padomes locekļu atalgojumu”. Kapitālsabiedrībās, kurās ir padome, padome nosaka valdes atalgojumu, kapitālsabiedrībās, kurās nav padomes, valdes atalgojumu nosaka dalībnieku sapulce, ievērojot Ministru kabineta noteikumus nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

 

Papildu informācija:

Par kapitālsabiedrību pārvaldības un pārraudzības izaicinājumiem un trūkumiem Latvijas Radio 1 raidījumā “Krustpunktā”. Runā Delna pētnieks Olafs Grigus, Valsts kontrolieris Rolands Irklis, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks un Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks. Ieraksts pieejams šeit ->.

2023. gada 10. februāra diskusija “Kāda ir uzņēmuma padomes loma un kā pārliecināties, ka tā “pievieno vērtību”?”. Diskusiju organizēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu, Nasdaq Riga un AS “Latvenergo”.

 

Šis ieraksts publicēts ar Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā un Atklātības fonda finansiālu atbalstu.

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52