×

CIVIC EU

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.11.2022.–31.10.2024.

PROJEKTA IZMAKSAS: 86 019,- EUR  

FINANSĒTĀJS:  80% Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Kultūras un izglītības aģentūru, 20% Delnas līdzfinansējums.

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS:  Uzlabot jauniešu zināšanas un veicināt viņu iesaistīšanos pilsoniskajās aktivitātēs demokrātiskajos procesos Rumānijā, Slovēnijā, Grieķijā, Itālijā un Latvijā vietējā, nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī. Apmācīt jaunatnes darbiniekus darbā ar jauniešiem – jaunajiem pilsoniskajiem uzraugiem. Nodrošināt jauniešu mentorēšanu pilsoniskajā uzraudzībā.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

• Izveidot jauniešu pilsonisko uzraugu tīklu Itālijā, Rumānijā, Slovēnijā, Grieķija un Latvijā un nodrošināt jauniešus ar nepieciešamajām zināšanām un instrumentiem, lai viņi tiešā veidā ietekmētu  īstenoto politiku un lēmumu pieņēmējus.

• Apmācīt jauniešus politikas un lēmumu, kas ir saistoši jauniešiem un atbilst Eiropas Jaunatnes gada mērķiem, uzraudzībā, jauniešiem sadarbojoties ar lēmumu pieņēmējiem un sniedzot viņiem rekomendācijas. 

• Iesaistīt projekta aktivitātēs jauniešus un jaunatnes darbiniekus, kas var sekmīgi citiem nodot projektā iegūtās zināšanas un veikt apmācības pilsoniskajā uzraudzībā.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52