×

KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU 3

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2023.–31.10.2024.

PROJEKTA IZMAKSAS: 65 950,- EUR

FINANSĒTĀJS: Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt cīņu pret korupciju Latvijā, vairojot atklātību par lēmumu pieņemšanas procesu un sabiedrības līdzdalības iespējām, kā arī veicinot Latvijas pretkorupcijas kopienas ciešāku sadarbību.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

 • Trauksmes celšanas stiprināšana – veicinātas iedzīvotāju iespējas cīnīties ar negodprātīgu, t. sk. koruptīvu rīcību savā darbā vietā.
 • Iepazīstināšana ar interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības likumu un ētisku interešu pārstāvību.
 • Partiju iekšējās demokrātijas veicināšana.
 • Pretkorupcijas jautājumu iekļaušana Eiropas Parlamenta pirmsvēlēšanu programmās.
 • Pretkorupcijas datu skaidrošanas kampaņas (Korupcijas uztveres indekss u.c.).
 • Interešu aizstāvība Saeimā (sekošana līdzi un priekšlikumu sniegšana Saeimā izstrādātajiem likumprojektiem, piemēram, grozījumiem Saeimas kārtības rullī u.c.). 
 • 14. Saeimas darāmo darbu izvērtējums pretkorupcijas, labas pārvaldības un atklātības jomās.
 • Pašvaldību deputātu ētikas kodeksu izvērtējums. 
 • Aktivitāšu īstenošana Nacionālajā Atvērtās pārvaldības partnerības (Open Government Partnership) rīcības plānā.
 • Sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēm. 
 • Nevalstisko organizāciju darbības stiprināšana.

 

 

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52