×

KOPĀ PAR ATKLĀTĪBU 3

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.01.2023.–31.10.2024.

PROJEKTA IZMAKSAS: 65 950,- EUR

FINANSĒTĀJS: Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS: Veicināt cīņu pret korupciju Latvijā, vairojot atklātību par lēmumu pieņemšanas procesu un sabiedrības līdzdalības iespējām, kā arī veicinot Latvijas pretkorupcijas kopienas ciešāku sadarbību.

GALVENĀS AKTIVITĀTES

 • Trauksmes celšanas stiprināšana – veicinātas iedzīvotāju iespējas cīnīties ar negodprātīgu, t. sk. koruptīvu rīcību savā darbā vietā.
 • Iepazīstināšana ar interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības likumu un ētisku interešu pārstāvību.
 • Partiju iekšējās demokrātijas veicināšana.
 • Pretkorupcijas jautājumu iekļaušana Eiropas Parlamenta pirmsvēlēšanu programmās.
 • Pretkorupcijas datu skaidrošanas kampaņas (Korupcijas uztveres indekss u.c.).
 • Interešu aizstāvība Saeimā (sekošana līdzi un priekšlikumu sniegšana Saeimā izstrādātajiem likumprojektiem, piemēram, grozījumiem Saeimas kārtības rullī u.c.). 
 • 14. Saeimas darāmo darbu izvērtējums pretkorupcijas, labas pārvaldības un atklātības jomās.
 • Pašvaldību deputātu ētikas kodeksu izvērtējums. 
 • Aktivitāšu īstenošana Nacionālajā Atvērtās pārvaldības partnerības (Open Government Partnership) rīcības plānā.
 • Sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēm. 
 • Nevalstisko organizāciju darbības stiprināšana.

 

PROJEKTA JAUNUMI

PROKURORU ĒTIKAS KODEKSS DARBĪBĀ

Delna apskata prokuroru ētikas kodeksu un vērtē, kā rīkoties un komunicēt ar sabiedrību prokuroram tad, ja viņš strādā ar sabiedrībā aktuālu un nozīmīgu lietu, taču tās iztiesāšana vēl notiek. Delnas raksts ir reakcija uz  2023. gada 13. jūnija Rīgas pilsētas tiesas sēdi, kurā skatīja Mārtiņa Bunkus slepkavības lietu. Tiesas sēdē apsūdzētā Mihaila Uļmana pārstāvji pieteica noraidījumu prokuroram Armīnam Meisteram.

REGULĒJUMA LOMA LATVIJAS POLITISKO PARTIJU SISTĒMAS ILGTSPĒJĀ

Delnas viedokļraksts izdevumam “Jurista Vārds” par galvenajām Latvijas politisko partiju sistēmas iezīmēm un attīstības tendencēm nacionālajā un reģionālajā līmenī. 

AICINĀM PIETEIKTIES MOTIVĒTUS STUDENTUS PRAKSEI DELNĀ

Delna meklē aktīvus un uzņēmīgus politoloģijas, jurisprudences, projektu vadības vai komunikācijas studentus praksei vai brīvprātīgajam darbam organizācijā. 

ATSEVIŠĶI DEPUTĀTI NEIZPROT ATKLĀTĪBAS PRINCIPUS

Delnas ekspertu viedoklis par Saeimas deputātu Aināra Šlesera, Lindas Liepiņas, Viļa Krištopana, Ramonas Petravičas un Edmunda Zivtiņa (Latvija Pirmajā vietā) Saeimā iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, ar kuru rosināts atgriezties pie aizklātas Valsts prezidenta ievēlēšanas procedūras.

JAUNĀ SAEIMA NEVĒLAS UZLABOT PARLAMENTA IEKŠĒJĀS PROCEDŪRAS

Jaunais Saeimas sasaukums nevēlas uzlabot Saeimas iekšējās procedūras – deputāti balsoja pret novecojušu normu mainīšanu Saeimas kārtības rullī. Saeimas 16. februāra plenārsēdē deputāti, balsojot 45 PAR, 0 PRET un 49 ATTURAS, lēma nenodot izskatīšanai Juridiskajā komisijā likumprojektu “Grozījumi Saeimas kārtības rullī”. Delnas ieskatā tas skaidri norāda, ka deputāti nav gatavi pārskatīt jau sen novecojušās Saeimas kārtības ruļļa redakcijas.

 

DELNAS ZIŅU LAPAS LATVIEŠU VALODĀ PAR AKTUĀLAJIEM PRETKORUPCIJAS PĒTĪJUMIEM, DATIEM (kā arī sabiedrības iesaistes iespējām korupcijas mazināšanā)

 

2023. gada 30. martā -> (sk. pdf)

2023. gada 20. jūnijā -> (sk. pdf)

2023. gada 19. septembrī -> (sk.pdf)

2023. gada 7. decembrī -> (sk.pdf)

2024. gada 13. aprīlī -> (sk. pdf)

2024. gada 7. jūnijā -> (sk. pdf)

 

DELNAS IKMĒNEŠA ZIŅU LAPAS LATVIEŠU UN ANGĻU VALODĀ

No 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. oktobrim finansētājs Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (programma “NVO fonds”).

 

 

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52