×

VALSTS PĀRVALDE NAV GATAVA STRATĒĢISKAI PIEEJAI KORUPCIJAS MAZINĀŠANĀ

Latvijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.–2025. gadam (turpmāk – pretkorupcijas plāns) joprojām nav apstiprināts. Tāpat arī pretkorupcijas plāna projektā nav iekļauta nepieciešamība pēc nacionālas ar korupcijas novēršanu un politiskās godprātības spēcināšanu saistītu datu stratēģijas. Delna uzskata, ka pārvaldes institūciju pieņēmums, ka šādu datu stratēģija nav nepieciešama, kā arī tas, ka pretkorupcijas plāna pieņemšana kavējas vairākus gadus, skaidri iezīmē faktu, ka valsts pārvalde korupcijas mazināšanu nesaredz kā stratēģisku prioritāti. 

Delnas pētnieks Olafs Grigus skaidro: “Kā absurda būtu vērtējama situācija, kad Valsts sekretāru sanāksmes laikā, diskutējot par pretkorupcijas plāna projektu, kā arguments par labu ar korupcijas novēršanu saistītu datu neatvēršanai tiek piesaukta iespējama Latvijas okupācija. Tāpat ārkārtīgi apbēdinoši, ka argumenti par to, ka, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta datu kopu atvēršana nav nepieciešama, jo tie tikšot izsniegti pēc pieprasījum, beidzas ar situāciju, kad iestāde datus izsniegt tomēr atsakās.” 

Delnas ieskatā ar korupcijas mazināšanu saistītu datu stratēģija iezīmētu skaidru redzējumu par cīņā ar korupciju izmantojamām datu kopām, to kvalitāti un publiskās pieejamības statusu, kā arī ļautu izvairīties no situācijām, kad pēkšņi tiek apšaubīta kādas datu kopas publiskās pieejamības vajadzība un nozīme cīņā ar korupciju un noziedzīgu rīcību. Tāpat stratēģijas izstrāde sniegtu visaptverošo redzējumu, kas nepieciešams, lai novērtētu nepieciešamību pēc turpmākas datu kopu atvēršanas, vienlaikus, respektējot arī ar personas datu aizsardzību saistītos apsvērumus.  

Līdzšinējā sadarbība ne vien ar pilsonisko sabiedrību un žurnālistiem, bet arī pārvaldes amatpersonām Delnu vedina domāt, ka izpratne par šobrīd pieejamajiem datiem, to kvalitāti un pielietojuma potenciālu ir kopumā zemā līmenī un stratēģija palīdzētu šo problēmu risināt. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nav izrādījis nepieciešamo iniciatīvu un līderību, lai panāktu šajā jomā progresu, par spīti signāliem, ka tas varētu notikt pirms Jēkaba Straumes apstiprināšanas otram termiņam vadītāja amatā. 

Papildu informācija: Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585. 

 

Šis raksts ir sagatavots projektā “Integrity Watch 3.0: datu izmantošana, lai pārvaldītu riskus un atklātu korupciju Eiropā”, kuru finansē Eiropas Komisija, vadošais projekta partneris Transparency International. Raksta publicēšanu finansiāli atbalsta arī Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

   

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52