×

REZULTĀTI: 2022. GADA PRETKORUPCIJAS NOTIKUMU TOPS

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2022. gada nogalē apkopoja svarīgākās politiskās un sabiedriskās aktivitātes, sasniegto cīņā pret korupciju un korupcijas apkarošanas kavēkļus Latvijā. Aicinājām ikvienu balsot par trīs svarīgākajiem Delnas apkopotajiem notikumiem katrā no tēmām un ar savu balsi noteikt aizvadītā gada:

  • pretkorupcijas notikumu,
  • korupcijas apkarošanas kavēkli un
  • vērtīgāko Delnas darbu.

 

Aptaujāto vērtējumā 2022. gada pretkorupcijas notikums ir Interešu pārstāvības atklātības jeb tā saucamā lobēšanas likuma pieņemšana, savukārt, korupcijas apkarošanas kavēklis – valstij piederošu uzņēmumu padomēs un valdēs nonāk cilvēki ar apšaubāmu reputāciju.

2022. gadā ir pieņemti trīs jauni likumi – Interešu pārstāvības atklātības likums, Trauksmes celšanas likums un Pašvaldību likums. Pretkorupcijas ekspertu skatījumā ar šo likumu pieņemšanu tiek stiprināta Latvijas demokrātija un sabiedrības iesaiste negodprātīgas rīcības novēršanā un interešu tiešā pārstāvēšanā komunikācijā ar lēmumu pieņēmējiem nacionālajā un reģionālajā līmenī.

 

PRETKORUPCIJAS NOTIKUMU TOPS

1. Pieņemts Interešu pārstāvības atklātības likums.
2. Pieņemts jauns Trauksmes celšanas likums.
3. Pieņemts jaunais Pašvaldību likums.
4. Mazāki korupcijas riski publiskajos iepirkumos.
5. 10 750 eiro naudas sods privātpersonai par kukuļa došanu.
6. Vienlīdzīga attieksmi pret valsts amatpersonām.
7. Pašvaldību referendumu iespēja.

Balsojuma rezultāti skaidri norāda, ka 13. Saeimas darbs pie likumu izstrādes un pieņemšanas ir nonācis aptaujas dalībnieku redzeslokā un sabiedrība sagaida lielāku publiskā sektora atklātību, atbildību un godprātīgu rīcību.

Šogad pirmo reizi Delna līdzās pozitīvajiem pretkorupcijas notikumiem, identificēja arī korupcijas apkarošanas kavēkļus un piedāvāja tos sabiedrības balsojumā. Balsotāju skatījumā vislielākais korupcijas apkarošanas kavēklis ir tas, ka valstij piederošu uzņēmumu padomēs un valdēs tiek apstiprināti cilvēki ar apšaubāmu reputāciju. Šo cilvēku nonākšana valstij piederošos uzņēmumos pastiprina sabiedrības neuzticību godīgai valsts mantas pārvaldībai, sabiedrības acīs tas rada korupcijas riskus un palielina iespēju, ka notiks koruptīvas darbības. Balsojumā otrajā vietā ierindojās pirms 14. Saeimas vēlēšanām novērotais, ka par oligarhiem dēvētie politiķi (piemērs, Ainārs Šlesers) tiek ievēlēti Saeimā un atgriežas pie varas – lēmējvarā. Trešajā vietā ierindojas uzskats, ka politiķi ietekmē tiesu varu un personu nonākšanu nozīmīgos valsts amatos. Jāatgādina, ka 2022. gadā pretēji nozares ieteikumam Saeima neapstiprināja Sanitu Osipovu Augstākās tiesas Civillietu departamentā vakanta tiesneša amatā un deputātu lēmums izraisīja sašutumu un neizpratni plašā sabiedrībā. Tādu pašu viedokli pauž arī eksperti 2022. gada Eiropas Komisijas ziņojumā par tiesiskumu Latvijā  un aicina samazināt politisko ietekmi amatpersonu iecelšanā amatos.

KORUPCIJAS APKAROŠANAS KAVĒKĻU TOPS

1. Valstij piederošo uzņēmumu padomēs un valdēs nonāk cilvēki ar apšaubāmu reputāciju.
2. Oligarhi gūst uzvaru 14. Saeimas vēlēšanās un atgriežas Saeimā.
3. Politiķi ietekmē tiesu varu un nozīmīgus valsts iestāžu vadītāju amatus.
4. Pašvaldību jaunais likums joprojām pieļauj “sēdēšanu uz diviem krēsliem” – pašvaldības deputāts reizē var būt arī iestādes, kas saņem pašvaldības budžeta līdzekļus, vadītājs.
5. Uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu piesakās tikai divi pretendenti.
6. Maz entuziasma par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.–2025. gadam pieņemšanu.
7. Vilcinās ar Saeimas Kārtības ruļļa grozījumiem.

 

DELNAS VĒRTĪGĀKO DARBU TOPS

1. Darbs pie interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības likuma izstrādes.
2. Apmācības “Jauniešu Delna”.
3. Okupācijas pieminekļu demontāžas procesa uzraudzība Rīgā un Daugavpilī
un
Latvijas 2021. gada Korupcijas uztveres indeksa rādītāja analīze un rekomendācijām lēmumu pieņēmējiem.
4. Atbalsts trauksmes cēlējiem.
5. Tēmas “Korupcija – drauds nacionālajai un globālajai drošībai” aktualizēšana un publisku pasākumu ar pasaulē atzītu pretkorupcijas ekspertu piedalīšanos rīkošana.
6. Valsts dibinātu augstskolu padomes locekļu amata pretendenta atlases novērošana.

 

Par vērtīgāko Delnas darbu balsotāji uzskata organizācijas iesaisti Interešu pārstāvības atklātības likuma izstrādē. Līdzās iesaistei likuma izstrādē, balsotāji novērtē arī Delnas darbu ar jauniešiem un apmācību “Jauniešu Delna” rīkošanu un okupācijas pieminekļu demontāžas procesa uzraudzība Rīgā un Daugavpilī.

Balsotāji ar šo norāda, ka novērtē Delnas iesaisti likumu, kas veicina atklātību, izstrādē, kā arī to, ka organizācija veic publiskās varas uzraudzību un seko līdzi labas pārvaldības principu un godprātības ievērošanai un korupcijas un interešu konflikta novēršanai.

Mazāk populāra ir atbalsta sniegšana trauksmes cēlējiem Latvijā. Pieļaujam, ka trauksmes celšanas joma Latvijā vēl nav pietiekami izprasta un tās potenciāls korupcijas apkarošanā novērtēts, atbildīgajām iestādēm un Delnai šajā jomā būtu jāveic papildus skaidrojošais darbs.

 

Pretkorupcijas topa izveide, iesaistot sabiedrību, ir daļa no Delnas informatīvā darba par pretkorupcijas iniciatīvām un aktualitātēm. Aptaujā piedalījās 115 Delnas darba atbalstītāji un rezultāti tiks izmantoti, plānojot turpmākās organizācijas aktivitātes un iesaisti pretkorupcijas iniciatīvās.

 

Šis ieraksts ir publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par ieraksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52