×

DELNA NOSŪTA VĒSTULI VARAM PAR OGRES MĒRA ATSTĀDINĀŠANU

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2023. gada 19. aprīlī ir nosūtījusi vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kā arī zināšanai ministru prezidentam Krišjānim Kariņam un Ārlietu ministrijai, ar lūgumu VARAM vērtēt situāciju Ogres novada pašvaldībā un lemt par Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa atstādināšanu no amata.

Inese Tauriņa, Delnas direktore skaidro: “Delnas rīcībā ir plaša informācija par iespējamu prettiesisku rīcību Ogres novada pašvaldības un tās priekšsēdētāja Egila Helmaņa darbā. Delna aicina VARAM ņemt vērā sniegto informāciju un rīkoties, lai Ogres novada pašvaldībā atjaunotu demokrātiju un tiesiskumu. Pateicoties drosmīgiem muzeja darbiniekiem, aktīviem iedzīvotājiem, Ogres pilsoniskajai sabiedrībai, mēs uzzinām par dažādiem normatīvo aktu un ētikas normu pārkāpumiem, kā arī labas pārvaldības principa neievērošanu Ogres novada domē. Mēs neesam gatavi ar to samierināties, un tādēļ prasām atbildīgās iestādes rīkoties, nevis pasīvi noskatīties. Tas skar visu Latvijas sabiedrību, tādēļ mēs nevaram pieņemt atbildi, ka šī ir pašvaldības domes iekšēja lieta.”

VARAM kompetencē ir veikt pašvaldību uzraudzību, tādēļ Delna ar apkopoto informāciju norāda uz novērotiem iespējamiem pārkāpumiem.

Ar Ogres Vēstures un mākslas muzeju (turpmāk – Ogres muzejs) saistītā skandāla aizsākums bija Krievijas miljardierim Pjotram Avenam piederošās porcelāna kolekcijas plānotā izstāde Ogres muzejā. Šajā situācijā Ogres novada domes priekšsēdētājs grasījās pats un lika arī citām Ogres novada amatpersonām (piemēram, Ogres muzeja amatpersonām) pārkāpt gan Sankciju likumā noteikto, gan arī rīkoties pretēji Latvijas Republikas oficiālajai pozīcijai Ukrainas kara jautājumā, sadarbojoties un atbalstot sankcijām pakļauto Krievijas miljardieri.

Pēc šī novada pašvaldība pret Ogres muzeja darbiniekiem ir sākusi vērst mobingu un bosingu. Piemēram, liedzot Ogres muzejam sniegt jebkādu informāciju (mutiski un rakstiski interneta platformā vai citur) bez tās iepriekšējas saskaņošanas ar Ogres novada pašvaldību. Muzeju likums (11. panta ceturtās daļas 1. punkts) skaidri nosaka, ka tieši pats muzejs – tā direktors nodrošina muzeja funkciju izpildi — muzeja krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinētu īstenošanu. Līdz ar to Ogres novada pašvaldības dome ir prettiesiski iejaukusies Ogres muzeja darbībā.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E. Helmaņa rīcība un regulāra publiskā komunikācija liecina par vēlmi iebiedēt Ogres novada pašvaldības domē un iestādēs nodarbinātos. To pastiprina arī pēdējo dienu notikumi, kad Ogres muzeja direktores kabinets tika “aizzīmogots”, lai gan šādam “aizzīmogojumam” nav juridiska spēka, un vienīgais mērķis šādai rīcībai ir situācijas dramatizēšana un bijušās muzeja direktores tēla kriminalizēšana, lai iebiedētu citus darbiniekus. Tāpat par vēlmi iebiedēt citus darbiniekus liecina arī apstāklis, ka notika Ogres domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums par Ogres muzeja direktores atstādināšanu no amata, informācija par pieņemto lēmumu publicēta sociālajos tīklos, lai gan tās pašas dienas rītā pirms domes sēdes tika saņemts Ogres muzeja direktores rakstisks atlūgums.

Visi minētie apstākļi liecina ne tikai par normatīvo aktu un ētikas normu pārkāpumiem, bet arī vispārēju labas pārvaldības principa neievērošanu pašvaldības darbā. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Pašvaldību likumu domes priekšsēdētājs vada domes darbu, tas ir arī atbildīgs par šī darba un darba gaitā pieņemto lēmumu tiesiskumu. Pašvaldību likums arī noteic, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar motivētu rīkojumu var atstādināt domes priekšsēdētāju no amata pienākumu pildīšanas, ja domes priekšsēdētājs nepilda vai pārkāpj ārējos normatīvos aktus vai nepilda tiesas spriedumus.

Papildus minētajam Delnas rīcībā ir informācija arī par citiem pārkāpumiem Ogres novada domes un domes priekšsēdētāja darbā. Sīkāk sk. amatpersonām nosūtītajā vēstulē ->, kā arī Delna ir gatava sniegt tās rīcībā esošo informāciju.

Papildu informācija:

Inese Tauriņa, Delnas direktore, inese.taurina@delna.lv, tālr. 67285585.

 

Šī raksta publicēšanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52