×

APMĀCĪBAS “KĀ UZRAUDZĪT PAŠVALDĪBAS DARBU” JAUNIEŠIEM NO LIEPĀJAS

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) kopā ar biedrību “Radi Vidi Pats” aicina jauniešus, kuriem patīk sevi izaicināt un rūp demokrātijas un atklātības stiprināšana, kuri ir vecumā no 16 līdz 24 gadiem un dzīvo Liepājas pusē, pieteikties apmācībām par pilsonisko uzraudzību pašvaldībās. Pieteikšanās līdz 2023. gada 11. jūnijam, apmācībās tiks uzņemti 10 jaunieši. Pieteikšanās šeit –>. 

Apmācības notiek no 29. jūnija līdz 1. jūlijam Liepājā viesnīcā “LĪVA”, ierašanās iespējama no 28. jūnija. Apmācību dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana pasākuma norises vietā un nakšņošana.  Apmācību mērķis – izglītot jauniešus par demokrātijas un pilsoniskās uzraudzības iespējām pašvaldībās, veicināt jauniešu pilsonisko interesi par pašvaldībā notiekošo un parādīt praktiskus piemērus, kā iesaistīties pašvaldības darbības uzraudzībā. 

Apmācību programma

  • Jaunieši – nākamie darītāji un lēmumu pieņēmēji. Iepazīšanās ar Eiropas jaunatnes stratēģiju 2019-2027, ES jauniešu iniciatīvām un programmām.
  • Pilsoniskā uzraudzība soli pa solim. Ko tas nozīmē un kā praktiski veikt uzraudzību.
  • Pašvaldība darbībā. Kur meklēt informāciju un datus par pašvaldības darbu, kā strādāt ar iegūto informāciju un vērtēt pašvaldībā notiekošo.
  • Jauniešu pilsoniskās uzraudzības labās prakses piemēri no citām Eiropas Savienības valstīm.

 

Apmācībās plānots apmeklēt arī pašvaldības iestādes un tikties ar dažādu NVO pārstāvjiem. 

Pēc apmācībām aicināsim jauniešus izvēlēties kādu viņus interesējošu pašvaldības īstenoto politiku, pieņemto lēmumu vai arī kādu nepildītu solījumu un kopā ar Delnas un “Radi Vidi Pats” ekspertiem piecu dienu garumā no 10. līdz 14. jūlijam veikt reālas pilsoniskās uzraudzības aktivitātes – tikties ar pašvaldības pārstāvjiem, ievākt informāciju un datus par izvēlēto jautājumu, apstrādāt un apkopot informāciju un piedāvāt rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem. Ar jauniešiem noslēgsim arī vienošanos par dalību pilsoniskās uzraudzības aktivitātēs un piešķirsim nelielu stipendiju (kabatas naudu) 50 EUR apmērā.  

Šīs aktivitātes tiek īstenotas ERASMUS+ projektā “JAUNIEŠI – NĀKAMIE PILSONISKIE UZRAUGI (CIVIC EU)”. Delna ir viens no šī projekta partneriem un līdzīgas aktivitātes notiek arī citu projekta partneru valstīs – Rumānijā, Grieķijā, Slovēnijā un Itālijā. Motivētākie apmācību dalībnieki  no visām partnervalstīm šogad rudenī dosies uz lielajām apmācībām Grieķijā, kur varēs pilnveidot savas zināšanas par jauniešu pilsonisko iesaisti pašvaldības, nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī.   

Papildu informācija: Agnija Birule (agnija.birule@delna.lv).

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Par projekta aktivitāšu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras viedokli.  

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52