×

PAR ATBALSTU DARBA GRUPAI OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒTIKAS KODEKSA PROJEKTA IZSTRĀDEI

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” 2023. gada 21. jūnijā ir nosūtījusi vēstuli Darba grupai Ogres novada pašvaldības Ētikas kodeksa projekta izstrādei. Zemāk lasiet vēstules saturu un sīkāku informāciju par šo iniciatīvu.

 

Par atbalstu darba grupai Ogres novada pašvaldības Ētikas kodeksa projekta izstrādei

Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 25. maijā lēma izveidot darba grupu Ogres novada pašvaldības Ētikas kodeksa projekta izstrādei. Ogres novada pašvaldības Ētikas kodekss izstrādājams ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. augustam.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) vēlas piedāvāt savu atbalstu darba grupai Ogres novada pašvaldības Ētikas kodeksa projekta izstrādē.

Delna iepriekš ir sadarbojusies ar Latvijas Republikas Prokuratūru jaunā Prokuroru Ētikas kodeksa izstrādē. Prokuratūra ir augstu novērtējusi sadarbību ar Delnu. Tāpat Delna ir līdzdarbojusies prokuroru mācību organizēšanā par jauno Ētikas kodeksu, un šobrīd tiek plānota arī turpmāka sadarbība papildu Ētikas kodeksu skaidrojošu materiālu izstrādē. Tāpat Delnas ekspertīzi ētikas jautājumu jomā uzsver, piemēram, 2023. gada 20. jūnija Jurista Vārda izdevuma redaktora slejā. Ievērojot minēto, uzskatām, ka varam sniegt vērtīgu ieguldījumu un atbalstu arī Jūsu pašvaldībai Ētikas kodeksa projekta izstrādē.

Jaunais Pašvaldību likums uzsver sabiedrības iesaistes nozīmi pašvaldības darbā, kā arī tās nepieciešamību. Pašvaldību likuma 51. panta pirmā daļa noteic, ka sabiedrības iesaistes mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu pašvaldības darbu un šā darba atbilstību administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēm. Ogres novada pašvaldības dome 2023. gada 25. maija sēdē vairākkārt uzsvēra sabiedrības iesaistīšanas nepieciešamību. Tāpat līdzīgi komentāri ir publicēti Ogres novada Facebook kontā, piemēram, “Ētikas kodeksa izstrādē ir svarīgi iesaistīt visu sabiedrību”; “Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka pašreizējo ētikas kodeksu ir izstrādājuši četri deputāti, taču tā izstrādes procesā ir svarīgi iesaistīt sabiedrību, jo šajā gadījumā tieši iedzīvotāji ir iniciatori ētikas kodeksa ieviešanā”; “Tikai pēc diskusijas ar sabiedrību un visu priekšlikumu apkopšanas varēs nonākt pie kopējā rezultāta.”

Delna statūtos kā vienu no savas darbības mērķiem ir noteikusi “uzraudzīt valsts un pašvaldības, to amatpersonu, kā arī biznesa un citu organizāciju darbību no korupcijas novēršanas un labas pārvaldības veicināšanas skatupunkta”. Savukārt savā stratēģijā 2021.–2025. gadam Delna ir noteikusi “Iedzīvotājiem tuvākas pašvaldības” kā vienu no rīcības virzieniem, kurā paredzēts “veicināt, lai jaunizveidotās pašvaldības nodrošinātu iedzīvotājiem lielāku atklātību – atbilstošus kanālus informācijas iegūšanai par lēmumu pieņemšanu, publisko līdzekļu sadali, pretkorupcijas programmām, pašvaldībām piederošo uzņēmumu pārvaldību” un “veicināt iedzīvotāju iespējas iesaistīties pašvaldību lēmumu pieņemšanā, līdzdalības budžeta veidošanā, vēlēšanās u.c.”.

Ievērojot Delnas līdzšinējo pieredzi, Delnas darbības un stratēģiskos mērķus, kā arī relatīvi īso termiņu Ētikas kodeksa projekta izstrādei, Delna piedāvā darba grupai Ogres novada pašvaldības Ētikas kodeksa projekta izstrādei bezatlīdzības atbalstu un palīdzību pašvaldības Ētikas kodeksa projekta izstrādē. Esam ieinteresēti piedalīties darba grupas sanāksmēs, paust savu viedokli, sniegt komentārus par dokumenta projektu, kā arī sniegt cita veida palīdzību un atbalstu, lai kopīgiem spēkiem izdotos izstrādāt efektīvu un dzīvotspējīgu dokumentu, kas strādātu gan pašvaldības, gan tās iedzīvotāju labā.

Lūdzu, informējiet mūs par iespēju līdzdarboties konsultanta, eksperta vai citā statusā Jūsu darba grupā.

 

Ar cieņu
Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” / Transparency International Latvijas nodaļa
direktore Inese Tauriņa

 

Šī raksta publicēšanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”. 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52