×

CEĻĀ UZ INTEGRĒTIEM UN PLAŠĀK PIELIETOTIEM ZIEMEĻVALSTU PRETKORUPCIJAS DATIEM

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.06.2023 – 31.05.2024   

PROJEKTA IZMAKSAS: 14 940.00 EUR

FINANSĒTĀJS: Ziemeļvalstu Ministru padomes finansējums: 13 446.00 EUR, Delnas līdzfinansējums: 1 494.00 EUR

KONTAKTPERSONA: Jēkabs Kārlis Rasnačs

Projekta galvenais mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību inovatīvu risinājumu izstrādē, lai uzlabotu publisku datu izmantošanu korupcijas novēršanas un politiskās integritātes spēcināšanas jomās, kas uzlabotu iedzīvotāju un žurnālistu spēju novērst un atklāt korupciju, kā arī saukt pie atbildības negodprātīgus lēmumu pieņēmējus.

Projekta laikā partneri (Latvijas, Somijas un Igaunijas Transparency International nodaļas) apzinās un salīdzinās ar korupcijas apkarošanu un politisko integritāti saistīto datu kopu kvalitāti savās valstīs. Salīdzinošā analīze kalpos par pamatu reģionāla tiešsaistes hakatona rīkošanai ar dalībniekiem no Latvijas, Igaunijas un Somijas privātā un publiskā sektora, lai izstrādātu iniciatīvas pašlaik pieejamo datu kopu izmantošanai.

Hakatona rezultāti būs ne tikai potenciālas iniciatīvas jauniem datu analīzes rīkiem, bet arī regulējuma izmaiņu rekomendācijas Latvijas, Igaunijas un Somijas lēmumu pieņēmējiem, kas saistītas ar iespējamu kopīgu datu standartu ieviešanu pretkorupcijas un politiskās integritātes datu kopām. Šie ieteikumi turpmāk ļaus īstenot hakatona laikā izstrādātās iniciatīvas un datu analīzi reģionālā līmenī. Plānots, ka katra partnervalsts izvēlēsies vienu hakatonā izstrādāto iniciatīvu turpmākai uzlabošanai.

PROJEKTA POSMI

 • Partnervalstu datu infrastruktūras analīze
 • Reģionāls hakatons
 • Politikas rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem
 • Hakatona laikā izstrādātās iniciatīvas attīstības plāns
 • Projekta rezultātu prezentēšana

 

PROJEKTA NOZĪME

 • Palielina atklātību un atbildību Ziemeļu-Baltijas valstīs.
 • Pilnveido pilsoņu, žurnālistu un lēmumu pieņēmēju spējas cīnīties pret korupciju. Stiprina sadarbību starp valdību un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
 • Veicina Ilgtspējīgās attīstības mērķa 16 sasniegšanu: Miers, taisnīgums un stipras iestādes.
 • Saskan ar Ziemeļu ministru padomes mērķiem attiecībā uz reģionālu sadarbību un atklātu valdības datu izmantošanu.
 • Veicina dzimumu līdztiesību un nākamās paaudzes labumu, uzlabojot sabiedriskos pakalpojumus un novēršot korupcijas saistītas problēmas.

 

PROJEKTA PUBLIKĀCIJAS

 

Šis projekts mērķē uz atklātāku un atbildīgāku vidi Ziemeļu-Baltijas reģionā, izmantojot datu vadītas pretkorupcijas iniciatīvas, veicinot sadarbību un paaugstinot izpratni par atvērtu datu potenciālu korupcijas apkarošanā.

 

Šis projekts ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par projekta saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52