×

VEIDO ATBILDĪGU SAEIMU – IEPAZĪSTI PIRMS BALSO!

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 1.03.2022.-31.12.2022.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 9 361,- EUR
  • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds. 
  • KONTAKTPERSONA: Agnija Birule 

 

PROJEKTA ZIŅAS  

DELNA PĀRSKATA 13. SAEIMAS PAVEIKTO KORUPCIJAS MAZINĀŠANĀ, ATKLĀTĪBAS UN LABAS PĀRVALDĪBAS VEICINĀŠANĀ Ierakstā iespējams iepazīties ar Delnas pārskatu par 13. Saeimas paveikto un rekomendācijām 10 jomās. 

KOPSAVILKUMS: KO PAVEICA 13. SAEIMA Rakstā publicēts ekspertu viedokļu apkopojums par to, kurus darbus 13. Saeimai izdevies īstenot. 

CIK ATKLĀTAS IR PARTIJU UN PARTIJU APVIENĪBU MĀJASLAPAS? Raksts sniedz izklāstu par 14. Saeimas vēlēšanās sarakstus iesniegušo partiju mājaslapu atklātību, balstoties noteiktos kritērijos. 

DELNA VĒRTĒ POLITISKO SPĒKU PROGRAMMAS: KORUPCIJAS NOVĒRŠANA, ATKLĀTĪBA UN LABA PĀRVALDĪBA Rakstā skaidrots to politisko partiju programmu izpētes vērtējums un analīze, kas piedalās 14. Saeimas vēlēšanās. Aplūkotas tēmas, kas sasaucas ar Delnas darbības mērķiem. 

KĀ PAREIZI DOTIES BALSOT? Rakstā skaidrots, kas iedzīvotājam jāņem vērā dodoties vēlēt, lai balsotu atbildīgi. 

DISKUSIJU KOPSAVILKUMS: KAS JĀPAVEIC 14. SAEIMAI Rakstā publicēts ekspertu viedokļu apkopojums par to, kurus darbus ir jāveic 14. Saeimai. 

Pasākumā iespējams  

KOMENTĀRS MEDIJOS: DELNAS DIREKTORES INESES TAURIŅAS KOMENTĀRS LATVIJAS RADIO Delnas direktore Latvijas radio sniedza komentāru par jaunās koalīcijas izveidi un nepieciešamību darba kārtībā iekļaut korupcijas apkarošanas, atklātības un labas pārvaldības jautājumus. 

KĀ PIRMS VĒLĒŠANĀM IZPĒTĪT DEPUTĀTU KANDIDĀTUS, PAR KO BALSOT? DELNAS IETEIKUMI Iespējams lasīt par Delnas rīkoto tiešsaistes darbnīcu un hakatona secinājumiem, kā arī lejupielādēt analīzes kritērijus deputātu amata kandidātu izvērtēšanai. Pieejama arī darba lapa skolēniem, kas palīdz strukturēti apkopot informāciju, iepazīstot kandidātus. 

KOPSAVILKUMS: KĀDAS ZIEPES SAVĀRĪJA 13. SAEIMA Rakstā apkopotas Delnas sarunu festivālā “Lampa” rīkotās diskusijas atziņas un ievietota saite uz diskusijas videoierakstu. 

 

PAR PROJEKTU 

Sakarā ar 14. Saeimas vēlēšanam 2022. gada 1. oktobrī Delna izmantoja iespēju, lai izvērtētu 13. Saeimas paveikto un sastādītu 14. Saeimai veicamo darba sarakstu pretkorupcijas un atklātības jomā. Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas datiem zināms, ka iedzīvotāju dalība vēlēšanās samazinās, 12. Saeimas vēlēšanās no visiem balsstiesīgajiem piedalījās tikai 58,85 %. 13. Saeimas vēlēšanās vēl mazāk – 54,56 % vēlētāju. Savukārt vairāk nekā 10% (12,3) procenti norāda, ka tie neredz jēgu dalībai vēlēšanās. Kopumā secinām, ka sabiedrības kopēja interese par vēlēšanu procesu krītas, un aizvien mazākas cilvēku intereses tiek pārstāvētas Saeimā, tostarp ir novērojams arī intereses kritums par vēlēšanām pašvaldību līmenī. 

Ar šo projektu Delnas mērķis bija aicināt 14. Saeimas deputātu kandidātus un deputātus būt atbildīgākiem par pretkorupcijas un atklātības jautājumiem. Delna identificēja līdz šīm neizdarītos darbus un strādāja, lai pārliecinātu deputātu kandidātus par nepieciešamību iestrādāt būtiskas pretkorupcijas aktivitātes priekšvēlēšanu politiskajās programmās un darba plānos. Delna veicināja iedzīvotāju vēlēšanu pratību, izglītojot par vietnēm, kur meklēt informāciju par vēlēšanu kandidātiem un viņu solījumiem (politiskajām programmām), kā gatavoties vēlēšanām un, kā pieņemt datos un faktos balstītu lēmumu par ko balsot. 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) projektā veica 13. Saeimas darba izvērtējumu, iesaistot ekspertus, politiķus, partiju biedrus un plašāku sabiedrību, un izstrādāja rekomendācijas 14. Saeimai, lai nodrošinātu, ka pretkorupcijas darbs Saeimā turpinās. Veiktās aktivitātes aptvēra daudzveidīgu komunikāciju gan ar sabiedrību, gan politiķiem caur dažādām komunikācijas platformām un iesaistes veidiem, kā aptaujas, intervijas, diskusijas. Īstenota arī pētniecība, izceļot ar partiju, deputātu un deputātu kandidātu atklātību saistītās problēmas un riskus, monitorējot situācijas izmaiņas un par tām informējot sabiedrību. 

Politisko partiju un deputātu informētība par korupcijas mazināšanas, atklātības un labas pārvaldības jautājumu aktualizēšanas nozīmi nodrošināta caur diskusijām un informācijas apkopošanu, analizēšanu un regulāru izplatīšanu sociālajos tīklos, Delnas mājaslapā un tiešā komunikācijā ar partijām, deputātiem un iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes pirms vēlēšanām radīja iespēju palielināt partiju deputātu kandidātu atbildību par priekšvēlēšanu programmām un to īstenošanu 14. Saeimas laikā. Jāņem vērā, ka partiju un deputātu atsaucība piedalīties projekta aktivitātēs atšķīrās, piemēram, aptaujā par biedru iesaisti partiju darbā atbildēja vien 7 no 19 sarakstiem, iezīmējot problemātiku un nepieciešamību arī turpmāk aktualizēt politisko partiju atklātības jautājumus. 

Līdz ar 13. Saeimas darba izvērtēšanu un pievēršanos pretkorupcijas, atklātības un labas pārvaldības tēmu iekļaušanai 14. Saeimas darbu sarakstā, veicināta projekta mērķu ilgtspējība, radot pamatu Saeimas darba uzraudzībai un analīzei jaunā sasaukuma laikā. Tas aktualizēs partiju un deputātu kandidātu atbildību amata ieņemšanas periodā. 

Projektā veiktās aktivitātes ir būtiskas ilgtermiņa mērķa īstenošanai – sekmīgai Latvijas Korupcijas uztveres indeksa (KUI) uzlabošanai, ņemot vērā Delnas izteiktās rekomendācijas un sasniedzot Nacionālās attīstītbas plānā 2021.–2027. gadam noteikto mērķi – 2024. gadā sasniegt 64 punktus un 2027. gadā – 67 punktus. 2022. gadā Latvijas punktu skaits nav palielinājies, norādot, ka korupcijas mazināšanai un atklātības veicināšanai jāpievērš plašāka uzmanība, ko veicinājis arī šis projekts. 

 

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52