×

RELĪZE: JAUNIEŠI AR AUGSTU MOTIVĀCIJU LIEPĀJAS PUSĒ UZRAUGA PAŠVALDĪBAS DARBU

Vai jaunieši spēj uzraudzīt to, kas notiek pašvaldībā? Atbilde ir – JĀ. Septiņi aktīvi jaunieši (16 līdz 19 gadiem) no Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Dobeles novada no 2023. gada 5. līdz 20. jūlijam pētīja sevi interesējošos jautājumus pašvaldībās un rakstīja uzraudzības ziņojumus. Jauniešu interesi piesaistīja Nīcas vidusskolas aktu zāles remontdarbu pārtraukuma iemesli un to ilgstošā neatsākšana, projekta “Liepāja – Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027” aktivitāte “Liepājas stāsti”, plānotās brīvprātīgo programmas un projekta komandas kvalifikācija. Jaunieši analizēja arī mentālās un psiholoģiskās veselības piedāvātos pakalpojumus jauniešiem Liepājas pilsētā un to, kā pašvaldība par šiem pakalpojumiem komunicē ar tiem, kuriem šī palīdzība ir vajadzīga. 

Pilsonisko uzraudzību jaunieši uzsāka 5. jūlijā pēc biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) rīkotajām mācībām “Kā uzraudzīt pašvaldības darbu”. Sākotnēji jaunieši apkopoja un analizēja interneta resursos pieejamo informāciju un izveidoja uzraudzības aktivitāšu plānu. Papildu viedokli par izvēlēto izpētes jautājumu noskaidroja, veidojot un izplatot aptaujas anketas, intervējot jomas ekspertus un cilvēkus, kas ikdienā strādā ar konkrēto jautājumu. 

Jaunieši atzīst, ka uzraudzības laikā nācās sastapties ar informācijas iegūšanas problēmām pašvaldības mājaslapā un citos saistītajos publiskajos resursos par viņu interesējošo tēmu, jo bieži, izpētot šos resursus, jaunieši nevarēja atrast nepieciešamo informāciju. Kā vērtīgāko informācijas ieguves avotu jaunieši atzīst intervijas ar ekspertiem un iesaistītajiem cilvēkiem. Pateicoties intervijai ar projekta “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” valdes locekli Intu Šoriņu, varēja uzzināt, kā šis projekts ir tapis un kas ir plānots tuvākajā laikā, savukārt, intervējot Nīcas vidusskolas direktori Lāsmu Petermani – par iemesliem skolas aktu zāles remonta pārtraukšanai.  

Henrijs Diķis un Evita Cābele no Nīcas pagasta (16 gadi) norāda: “Mācības mums deva iespēju satikt superīgus jauniešus un ekspertus. Sapratām, kā mūsu vecuma jaunieši var ietekmēt to, kas notiek pašu pašvaldībā. Turklāt tagad mēs zinām, kā kvalitatīvi pētīt pašvaldībā novēroto problēmu un uzrakstīt par to uzraudzības ziņojumu”. Delnas interešu pārstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule uzsver: “Tieši jauniešu morāles kompasam dažādās dzīves situācijās, interesei par pašvaldībā notiekošo būs izšķiroša loma godīguma, taisnīguma un sabiedrības iesaistes latiņas uzturēšanā pašvaldībās. Lepojos ar apmācību dalībniekiem un reizē mācos no viņiem spēju pamanīt jomas un politikas, kur pašvaldība varētu strādāt labāk, kā arī formulēt ieteikumus lēmumu pieņēmējiem.” 

Delna no 29. jūnija līdz 1. jūlijam rīkoja mācības jauniešiem Liepājas pusē par pilsonisko uzraudzību pašvaldībās. Mācībās piedalījās septiņi jaunieši no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas, Liepājas Liedaga vidusskolas, Liepājas Valsts tehnikuma un Nīcas vidusskolas. Delnas un citi eksperti izglītoja jauniešus par demokrātijas un pilsoniskās uzraudzības iespējām pašvaldībās, veicināja jauniešu pilsonisko interesi par pašvaldībā notiekošo un parādīja praktiskus piemērus, kā iesaistīties pašvaldības uzraudzībā. Pēc mācībām visi jaunieši izlēma veikt praktisku pašvaldības darba uzraudzību. Jaunieši augustā plāno ar uzraudzības ziņojumiem iepazīstināt arī Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību.  

Jauniešu mācības un pašvaldību darba uzraudzību Delna īsteno ERASMUS+ projektā “Jaunieši – nākamie pilsoniskie uzraugi (CIVIC EU)”. Delna ir viens no  projekta partneriem un līdzīgas aktivitātes notiek arī citu projekta partneru valstīs: Rumānijā, Grieķijā, Slovēnijā un Itālijā. Motivētākie mācību dalībnieki no visām partnervalstīm rudenī dosies uz mācībām Grieķijā, lai gūtu ieskatu tajā, kā ietekmēt ne tikai to, kas notiek pašvaldībā, bet arī savā valstī un Eiropas Savienībā. Vairāk par šo projektu var lasīt Delnas mājaslapā www.delna.lv. 

 

Delnas kontakti: 

  • Inese Tauriņa, direktore, inese.taurina@delna.lv, +371 67285585  
  • Agnija Birule, interešu aizstāvības un projektu vadītāja, agnija.birule@delna.lv  

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Par projekta aktivitāšu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras viedokli. 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52