×

Skolēnu pilsoniskā līdzdalība

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.05.2023.-31.01.2024.

PROJEKTA IZMAKSAS: 8996 EUR

FINANSĒTĀJS: British Council pārstāvniecība Latvijā, Līdzfinansējums: Delnas ziedojumi

KONTAKTPERSONA: Trīne Žagare

PROJEKTA MĒRĶIS: Sniegt skolēniem un skolotājiem zināšanas un prasmes, lai veicinātu skolēnu pilsonisko līdzdalību un pilsoniskās līdzdalības aktivitātes padarītu par regulāru praksi skolu ikdienā.

PROJEKTA ZIŅAS

  • Uzsākot projekta aktīvāko posmu, Delna publicē rakst “SKOLĒNU PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA – KOPĪGA ATBILDĪBA“, kurā izceltas sadarbībai atvērtās skolas un atspoguļotas galvenās projektā plānotās norises, pamatojums pilsoniskās līdzdalības jautājumu aktualitātei.

 

  • Delnas mājaslapā izveidota atsevišķa sadaļa “JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA”, kurā apkopoti visi Delnas mācību materiāli jauniešu izglītošanai par pilsonisko līdzdalību mācību stundās, nevalstiskajās organizācijās un citviet, kur tēmas aktualizētas.

 

  • Kopumā skolu vizītēs Delna viesojās 15 skolās un satika teju 500 jauniešus un 30 skolotājus un skolu administrācijas pārstāvjus. Nodarbību laikā Delna iesaistīja skolēnus diskusijās par pilsoniskās līdzdalības jēdzienu un līdzdalības iespējām skolas, pašvaldības un valsts līmenī. Raksts par Delnas vizītēm skolās un skolēnu izstrādātajām līdzdalības budžeta idejām “SKOLĒNI DELNAS NODARBĪBĀS APGŪST PILSONISKO LĪDZDALĪBU lasāms šeit ->

 

 

 

  • Lai informētu par atziņām saistībā ar jauniešu pilsonisko līdzdalību un ieteikumiem tās stiprināšanai nākotnē, Delna nosūtīja pašvaldībām un skolām atziņu apkopojumu, aicinot uz sadarbības stiprināšanu un pilsoniskās līdzdalības mehānismu, kā arī komunikācijas par tiem pilnveidi.

 

PAR PROJEKTU 

Skola ir vieta, kur jaunieši var mācīties un attīstīt prasmes, lai kļūtu par pilsoniski aktīviem iedzīvotājiem, kas līdzdarbojas savā vietējā kopienā, pašvaldībā vai iesaistās procesos nacionālā līmenī. “Sabiedrība par atklātību ­– Delna” (Delna) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īsteno projektu “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība”, lai veicinātu skolēnu, skolotāju un skolas administrācijas izpratni par pilsonisko līdzdalību. Projekta ietvaros paredzēts sniegt atbalstu skolām, lai mācību procesā iekļautu aktivitātes un materiālus, kas jauniešu vidū stiprina pilsonisko aktīvismu un izpratni par līdzdalības iespējām un rīkiem pašbaldībā, tai skaitā līdzdalības budžetu un iedzīvotāju padomēm. Projektā piedalās 13 skolas no visiem Latvijas reģioniem. 

Pirms 2023./2024, mācību gada sākuma Delna konsultācijās ar katru skolu izstrādā individuālos pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu plānus visam semestrim – no septembra sākuma līdz decembra beigām. Materiālus, ko skola izmantos un aktivitātes, ko īstenos, katra skola izvēlas pēc savām interesēm un vajadzībām, jo galvenais mērķis ir padarīt projekta laikā izmēģinātās aktivitātes un materiālus par skolas ikdienu, integrējot mācību procesā vai ārpus stundu darbā. Materiālu apkopojumu var atrast jaunajā Delnas mājaslapas sadaļā “JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA”

2023. gada septembrī un oktobrī Delna dosies klātienes vizītēs uz skolām, kuru laikā skolu saimes iepazīsies ar prezentāciju par skolēnu pilsonisko līdzdalību, uzzinās vairāk par iespējām būt pilsoniski aktīviem savā pašvaldībā, kā arī skolēni veidos grupu darbu par līdzdalības budžetu. Vizītēs aicināti piedalīties arī attiecīgās pašvaldības pārstāvji, lai dalītos ar informāciju par skolēnu iesaistes iespējām pašvaldībā un ilgtermiņā veidotu sadarbību ar skolu pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu veicināšanā. Pēc vizītēm skolās izmēģināti Delnas mācību materiāli, runājot par tēmām, sākot no līdzdalības budžeta, beidzot ar deputātu kandidātu iepazīšanu, apkopojot informāciju no dažādām datu kopām, avotiem. Noslēguma sarunās decembrī un janvārī jaunieši, skolotāji un pašvaldību pārstāvji dalījās savos novērojumos un ieteikumos pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai, katras iesaistītās puses atbildībai un veicamajiem darbiem.

Projekta gaitā Delna ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu konsultēja skolas to izvēlēto aktivitāšu īstenošanas procesā un semestra beigās kopīgi ar skolēniem, skolotājiem un skolas administrāciju izvērtējuma paveikto, lai turpinātu darbu pie pilsoniskās līdzdalības veicināšanas un saprastu vajadzības.

 

Projekts “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot British Council oficiālo nostāju. Par projekta  saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību — Delna”. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52