×

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2023. – 30.06.2026.  

PROJEKTA IZMAKSAS: 400 000,00 EUR  

FINANSĒTĀJS: Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Kultūras un izglītības aģentūru

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule 

PROJEKTA MĒRĶIS: Paaugstināt jauniešu pilsoniskās līdzdalības līmeni, apzinot jauniešu pilsoniskās līdzdalības mehānismus Čehijā, Slovēnijā un Latvijā, un izstrādāt izpētē balstītu rīku – LĪDZDALĪBAS TRENAŽIERI PAŠVALDĪBA 16+, kas pilnveido jauniešu pilsonisko kompetenci, iedzīvina vismaz četrus līdzdalības mehānismus (piemēram, iedzīvotāju padomes, līdzdalīgā budžetēšana, pašvaldības vēlēšanas, sabiedriskā apspriešana u.c.) pašvaldībās. 

Projekta rezultātā tiks izstrādāts jauniešu pilsoniskās LĪDZDALĪBAS INDEKSS pašvaldībās un simulācijas spēle, kas kopā veidos LĪDZDALĪBAS TRENAŽIERI PAŠVALDĪBA 16+, kas palīdzēs jauniešiem attīstīt pilsonisko kompetenci un ļaus pārliecinošāk iesaistīties pašvaldības darbā.  

LĪDZDALĪBAS INDEKSU izpildīs 500 jaunieši trīs partnervalstīs. SIMULĀCIJAS SPĒLI izspēlēs 200 jaunieši, klātienes pasākumos ar LĪDZDALĪBAS TRENAŽIERI PAŠVALDĪBA 16+ iepazīsies 160 pasākumu apmeklētāji, projektā iesaistīsies 15 pašvaldības. 

 

MĒRĶGRUPA:  

Primārā projekta mērķgrupa Latvijas, Čehijas un Slovēnijas pašvaldībās ir: 

  • jaunieši (16–25 gadi, t.sk. jauniešu NVO dalībnieki, ar dažādām zināšanām un prasmēm pilsoniskās līdzdalības jomā); 
  • jaunatnes darbinieki (NVO, jauniešu centros un pašvaldībās); 
  • pašvaldību darbinieki (atbildīgie par sabiedrības līdzdalību). 

 

Sekundārā mērķgrupa ir lēmumu pieņēmēji reģionālā̄ un nacionālā līmenī̄, kurus informēsim par projekta aktivitātēm un veikto izpēti jauniešu pilsoniskās līdzdalības jomā. 

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES: 

Ārējā komunikācija un projekta rezultātu ieviešana – projekta mērķgrupu informēšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem, izmantojot projekta partneru komunikācijas kanālus, reģionālos un nacionālos medijus. Projekta tēmas nostiprināšana mērķgrupās, projektā radīto produktu atpazīstamība, izplatīšana un popularizēšana, kā arī dalīšanās ar labo praksi un projekta rezultātiem Eiropas Savienības līmenī. Interešu aizstāvības aktivitātes, lai uzlabotu jauniešu pilsonisko līdzdalību pašvaldībās.  

Pilsoniskās līdzdalības INDEKSA izstrāde – izpētē balstīts digitāls pašvērtējuma rīks, kas ikvienam jaunietim projekta partnervalstīs ļaus identificēt pilsoniskās līdzdalības līmeni, savukārt jaunatnes darbiniekiem un pašvaldībām palīdzēs analizēt jauniešu iesaistes iespējas. Līdzdalības indeksu visās partnervalstīs izpildīs 500 jaunieši. Balstoties līdzdalības indeksa rezultātos, izstrādāsim un publicēsim ziņojumu par jauniešu pilsoniskās līdzdalības rezultātiem,  vadlīnijas jaunatnes darbiniekiem, kā veicināt pilsonisko līdzdalību, un vārdnīcu, kas skaidro jauniešiem pilsoniskās līdzdalības iespējas.  

Pilsoniskās līdzdalības trenažiera PAŠVALDĪBA 16+ izstrāde – balstoties uz pilsoniskās līdzdalības INDEKSU taps simulācijas spēle, kas ietvers vismaz četrus līdzdalības mehānismus (piemēram, iedzīvotāju padomes, līdzdalīgā budžetēšana, pašvaldības vēlēšanas, sabiedriskā apspriešana u.c.). Ar spēles palīdzību jaunieši pilnveidos savas līdzdalības kompetences. Simulācijas spēli papildinās CEĻA KARTES jaunatnes darbiniekiem, kas skaidros jauniešu pilsoniskās līdzdalības problemātiku un sniegs ieteikumus darbam ar jauniešiem. Šis aktivitāšu kopums veidos pilsoniskās līdzdalības trenažieri PAŠVALDĪBA 16+, plānots izgatavot ap 250 eksemplāriem un izplatīt projekta mērķgrupās un prezentēt semināros un konferencēs, tai skaitā starptautiski. 

 

PROJEKTA PARTNERI 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Latvija), Eiropas Kustība Latvijā, Kultūras un izglītības asociācija – PiNA (Slovēnija),  NVIAS (Čehija).

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52