×

STEP EU – TIESĪBAIZSARDZĪBAS IESTĀŽU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

PROJEKTA NORISES LAIKS: 15.11.2023.-14.11.2025.

PROJEKTA IZMAKSAS: 37 522,00 EUR

FINANSĒTĀJS: Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonds

KONTAKTPERSONA: Krista Asmusa

 

Delna īsteno projektu sadarbībā ar Transparency International sekretariātu, Eiropas Savienības, Francijas, Vācijas, Itālijas, Īrijas, Lietuvas, Portugāles, Slovēnijas, Spānijas nodaļām.

Projekta mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) cīņu pret pārrobežu korupciju. Projekta partnerus virza kopīgā apņemšanās visā ES novērst šķēršļus efektīvai korupcijas novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un kriminālvajāšanai par to, kā arī ar to saistīto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai.

Šajā nolūkā projektā ir izvirzīti trīs savstarpēji saistīti mērķi:

1.⁠ ⁠Projekts palīdzēs palielināt tiesībaizsardzības iestāžu spēju izsekot nelikumīgas naudas plūsmām, izmantojot uzņēmumu datus. Partneri apkopos datus, novērtēs nepilnības, salīdzinās noteikumus un praksi valstīs un iestāsies par datu efektīvāku pieejamību un izmantošanu.

2.⁠ ⁠Projekts arī veicinās iestāžu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas spēju stiprināšanu pārrobežu korupcijas apkarošanā.

3.⁠ ⁠Veicot turpmākos soļus, projekta mērķis būs novērst identificētos šķēršļus un uzlabot sadarbību starp kompetentajām iestādēm visā ES. Tas tiks darīts, iniciējot un veicinot apmaiņu ar un starp iestādēm un to ES kolēģiem, kā arī ar uzņēmumiem un neatkarīgiem ekspertiem.

Projekts uzlabos ES spēju cīnīties pret korupciju, naudas atmazgāšanu un organizēto noziedzību, tiks sekmēta to trūkumu novēršana, kas pieļauj iespējas veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu apriti.

 

PROJEKTA NOZĪME

  • Izpratnes uzlabošana par pieejamajiem datiem un nepilnībām, tostarp to izmantošanu, lai novērstu un atklātu korupciju un finanšu noziegumus;
  • Stiprināt ES dalībvalstu spējas atklāt, izmeklēt pārrobežu korupciju un saukt personas pie atbildības;
  • Uzlabot sadarbību starp kompetentajām iestādēm, lai veicinātu vienotu ES pieeju pārrobežu korupcijas mazināšanai.

 

PROJEKTA PUBLIKĀCIJAS

 

Vairāk informācija par projektu atrodama šeit->.

 

Projektu finansē Eiropas Savienības Iekšējās drošības fonds. Izteiktie uzskati un viedokļi ir tikai autora un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Eiropas Savienība nevar būt atbildīga par to.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52