×

BIEDRĪBAS LIEPĀJĀ UN OGRĒ VĒLAS SADARBOTIES AR PAŠVALDĪBU

Vai iedzīvotājiem un organizācijām ir tiesības sekot līdzi un analizēt to, kā pašvaldības un valsts izlieto budžeta līdzekļus? Protams! Ir izstrādāti vairāki rīki, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas, sadarbojoties ar pašvaldību vai valsts iestādi, var pārliecināties, ka nozīmīgos iepirkumos nodokļu maksātāju nauda tiek izlietota godīgi. Viens no šādiem instrumentiem ir “integritātes pakts”.

Lai panāktu, ka tiek stiprināta nevalstisko organizāciju spēja uzraudzīt publiskā finansējuma izlietojumu, izmantojot integritātes pakta (IP) metodi, biedrība – “Sabiedrība par atklātību – Delna”, biedrība “Radi Vidi Pats”, Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība (ONPSAB) un Liepājas Novada fonds īstenos IP pilotprojektus savās pašvaldībās.  

 • Novembrī biedrība “Radi Vidi Pats” tikās ar Liepājas valstspilsētas un ONPSB – ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar projekta iecerēm un pārrunātu sadarbības iespējas, uzraugot konkrēta iepirkuma veikšanas un īstenošanas procesu.
 • Biedrība “Radi Vidi Pats” tikās ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas vadītāju un Vides, veselības un līdzdalības daļas vadītāju. Tikšanās laikā apspriesta pilsoniskās sabiedrības loma sadarbībā ar pašvaldību un jau pastāvošās līdzdalības formas. Lai vienotos par turpmāko sadarbību, plānotas sarunas ar ekspertiem un dalīšanās pieredzē par IP būtību un tā likumisko ietvaru.
 • ONPSAB tikās ar Ogres novada domes priekšsēdētāju, tikšanās laikā pastāstīja par integritātes pakta kā uzraudzības instrumenta būtību, mērķiem un izmantošanas ieguvumiem visām integritātes paktā iesaistītajām pusēm: pašvaldībai, uzņēmējam un sabiedrības pārstāvjiem. Pašvaldības vadītājs apliecināja, ka vēl izvērtēs iespēju sadarboties ar biedrību, savukārt biedrības pārstāves nosūtīs papildus informāciju par šo sadarbības modeli.
 • Biedrības izcēla, ka iespējas, ko sniedz sabiedrības iesaiste iepirkumu procesos ar IP metodi, nav realizējamas caur citām līdzdalības formām.

 

Pašvaldības ieguvumi no sadarbības:

 • gūt pieredzi darbā ar IP, ko kā metodi paredzēts ieviest Latvijā līdz 2027. gadam,
 • pārliecināties par efektīvu finansējuma izlietojumu sabiedrības interesēs;
 • veidot pozitīvu publisko tēlu, veicinot pilsonisko līdzdalību, atklātības un godprātības principu ievērošanu.

 

IP ir metode publiskā finansējuma izlietojuma uzraudzībai, kas tiek izmantots 15 Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā. Līdz šim vienīgā organizācija, kas ieviesusi IP, ir Delna. 

Vairāk par projektu un IP uzzini šeit ->

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējumu. Par projekta aktivitāšu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

 

 

 

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52