×

KĀ IEDZĪVOTĀJAM UZRAUDZĪT PUBLISKĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU

Medijos un publiskajā telpā regulāri parādās informācija par aizdomām saistībā ar publiskā finansējuma izlietojumu, kā arī godprātības un labas pārvaldības principu neievērošanu valsts un pašvaldību iestādēs. Pilsoniskā uzraudzība ir efektīvs rīks, lai ikviens iedzīvotājs, nevalstiskās organizācijas pārstāvis varētu sekot līdzi iestāžu darbam un sadarboties ar tām, lai novērstu riskus, kā arī laicīgi pievērstu tiem uzmanību. Jaunākajā ziņojumā biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) analizē pilsoniskās uzraudzības veidus un to pielietojumu saistībā ar publiskajiem iepirkumiem.

 

Kas ir pilsoniskā uzraudzība?

Pilsoniskā uzraudzība publisko iepirkumu kontekstā nozīmē mehānismu, kas nodrošina konkrētu nosacījumu ievērošanu pirmskonkursa, konkursa un pēckonkursa procesā, nodrošinot to, ka iepirkuma process ir godīgs un brīvs no korupcijas. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšana uzraudzības procesā palielina atbildības un pārredzamības līmeni. 

Zināmākie pilsoniskās uzraudzības veidi ir:

 • Integritātes pakts;
 • Sociālie auditi;
 • Citizen Report Cards (CRC) jeb iedzīvotāju ziņojumu kartītes;
 • Līdzdalības budžets;
 • Kopienas vēlēšanu uzraudzība;
 • Publiskās uzklausīšanas un konsultācijas;
 • Uzraudzības veikšana caur tam paredzētām tiešsaistes platformām.

 

Pilsonisko uzraudzību ir iespējams uzsākt ikvienā publiskā iepirkuma izpildes posmā: pirms iepirkuma konkurss uzsākts, konkursa laikā un posmā pēc līguma noslēgšanas. Jāņem vērā, ka Tiesa, katrā situācijā apstākļi ļoti daudz kas ir atkarīgis no pārējo iesaistīto pušu atsaucības, lai nodrošinātu procesu caurspīdīgumu pirmskonkursa, konkursa un posmāfāzes pēc līguma piešķiršanas procesā. Pilsonisko uzraudzību ir iespējams uzsākt ikvienā posmā – pirms iepirkuma konkurss uzsākts, konkursa laikā un posmā pēc līguma noslēgšanas. Jebkurā no gadījumiem, konkursa periodiem ir iespējams sākt uzraudzību, Ttas ietekmēs gan izmainīs pilsoniskās uzraudzības veida izvēli, liekot izsvērt, kurš no veidiemlai pēc iespējas veiksmīgākvairāk ļaus sasniegtu vēlamos rezultātus risku novēršanā publiskajā iepirkumā.

 

Kāpēc iesaistīt uzraugus publisko iepirkumu procesos?

Pašvaldību un valsts līmeņa pārvaldes institūcijām ir svarīgi iesaistīt uzraugus publisko iepirkumu procesos, jo:

 • Tas var palielināt sabiedrības uzticību pašvaldības un valsts iestādēm, amatpersonām;
 • Palīdz identificēt problēmas un jomas, kas jāuzlabo iepirkumā, ļaujot iestādēm risināt problēmas un uzlabot procesu efektivitāti;
 • Var atturēt izmaksu pārsniegšanu un projektu īstenošanas aizkavēšanos;
 • Samazina korupcijas riskus, rūpīgi pievēršot uzmanību tam, lai piegādātājs laicīgi veiktu darbu, netiktu pārmērīgi pārsniegtas līgumā paredzētās cenas;
 • Veicina atklātību, lai netiktu realizētas trešo personu personiskās intereses, tādejādi ciešot sabiedriskajam labumam;
 • Nodrošina specifikāciju un prasību izstrāde netiktu pielāgota konkrētam uzņēmumam;
 • Padara pieejamu nepieciešamo dokumentāciju, balstoties labas prakses piemēros;
 • Palīdz novērst iespējamo sadarbību starp konkurentiem, lai neviena no iesaistītajām pusēm nemaksātu, nepiedāvātu, nepieprasītu vai nepieņemtu kukuļus;
 • Palielina atbildību un pārredzamību gan no publiskās iestādes puses, gan no piegādātāja, sekmējot efektīvu publisko līdzekļu izmantojumu sabiedrības interesēs.

 

Delnas ziņojums ar plašāku informāciju par pilsonisko uzraudzību, pilsoniskās uzraudzības veidiem un to praktisko pielietojumu pieejams šeit ->


Raksts tapis ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējumu. Par projekta aktivitāšu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52