×

DELNA IESTĀJAS PAR ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) regulāri jau 25 gadus aicina mazināt korupciju un iestāties par lielāku publiskā sektora atklātību nacionālajā un pašvaldību līmenī, informē lēmumu pieņēmējus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, iedzīvotājus, kā arī medijus par korupcijas apmēru un formām Latvijā. Kopš 2020. gada septembra šīs Delnas aktivitātes atbalsta arī Aktīvo iedzīvotāju fonds projektā “Atklātības sargi”, kas noslēdzas decembrī.

Kopš projekta uzsākšanas trīs gadu laikā Delna ir piedalījusies vairāku likumu izstrādē: Pašvaldību likums, Trauksmes celšanas likums un Interešu pārstāvības atklātības likums, kā arī izglītojusi sabiedrību par šo likumu mērķiem, tvērumu un ietekmi uz cīņu pret korupciju. Delna ir rosinājusi grozījumus virknē jau esošu likumu, piemēram, “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un aicinājusi Valsts prezidentu Egilu Levitu neizsludināt tos Saeimā pieņemtos likumus un grozījumus, kas kavē cīņu pret korupciju. Savus ieteikumus Delna balsta starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa Latvijas rezultātos, piedāvājot rezultātu analīzi un tajā balstītas rekomendācijas Saeimas un pašvaldību deputātiem, lēmumu pieņēmējiem un tiesībsargājošajām iestādēm.

Korupcijas apkarošanā būtiska loma ir pilsoniskajai sabiedrībai un iedzīvotājiem, kuri var iegrožot korupciju un būt pretkorupcijas līderi savās kopienās. Projekta aktivitātēs esam iesaistījuši ap 1350 Latvijas iedzīvotājus dažādās vecuma grupās no dažādām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, biznesa vides, kā arī lēmumu pieņēmējus un publiskajā sektorā nodarbinātos. No tiem 22 ir jaunieši – mācību “Jauniešu Delna” absolventi, kuri pēc pretkorupcijas un demokrātijas apmācību noslēguma apmeklēja Latvijas skolas un, izmantojot pieeju “jaunietis–jaunietim”, nodeva vienaudžiem ieskatu tajā, kā, esot pilsoniski aktīviem, iegrožot korupciju un veicināt valsts labklājību. Lai informētu sabiedrību par aktuālo pretkorupcijas un labas pārvaldības jomās, Delnas darbinieki sniedza ap 70 komentārus nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, publicēja ap 700 ierakstus (tai skaitā preses relīzes un viedokļrakstus) Delnas sociālajos tīklos un mājaslapā (www.delna.lv).

2023. gada rudenī ar reģionālajām darbnīcām viesojāmies Daugavpilī, Liepājā un Valmierā, 2021., 2022. un 2023. gadā ar stratēģiskajiem pretkorupcijas semināriem – Jūrmalā, Daugavpilī un Siguldā. Tiekoties ar vietējiem iedzīvotājiem pārrunājām, kas ir negodprātīga rīcība, kā sekot līdzi valstī un pašvaldībās notiekošajam un izmantot dažādus iedzīvotāju līdzdalības rīkus – kolektīvo iesniegumu, iedzīvotāju padomes, līdzdalības budžetu, publisko apspriešanu komunikācijā ar pašvaldību un kādu atgriezenisko saiti gaidīt no pašvaldības.

Delnas direktore Inese Tauriņa norāda: “Izglītojot, sniedzot atbalstu un dodot iespējas iedzīvotājiem iesaistīties, mēs stiprinām Latvijas pretkorupcijas kopienu. Bieži vien iedzīvotāji ir tikai jāiedrošina izteikt viedokli. Piemēram, 2023. gada 20. aprīlī piketā par Ogres mēra Egila Helmaņa atstādināšanu “Demokrātija ir daudz trauslāka nekā porcelāns” pie Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) vienojām pilsoniskās sabiedrības organizācijas un visus, kuriem rūp Latvijas demokrātija, lai pieprasītu VARAM ministram Mārim Sprindžukam izvērtēt pēc būtības E. Helmaņa darba tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem, kā arī uzstājām, lai VARAM pārtrauc mēra izrēķināšanos ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem. Nereti šādiem darbiem neredzam tūlītējus rezultātus, taču ir svarīgi neapstāties un vienmēr būt modriem.”

Projekta “Atklātības sargi” mērķis ir veicināt sabiedrības informētību par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un iesaistīt sabiedrību atklātības un atbildības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem. Lai to veiksmīgāk īstenotu, projekta sākumā Delna veica izpēti un publicēja pētījumu “Izstrādājot lobēšanas regulējumu Latvijā” (2021), projekta noslēgumā rokasgrāmatu “Kā pārstāvēt savas intereses nacionālajā un pašvaldību līmenī” un informatīvos materiālus pilsoniskās sabiedrības organizācijām, tai skaitā mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, kā pārstāvēt (lobēt) savas intereses un iesaistīties valsts un pašvaldības lēmumu pieņemšanā un uzraudzībā.

 

Papildu informācija: Delnas direktore Inese Tauriņa, inese.taurina@delna.lv

 

Šīs relīzes sagatavošanu finansē ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52