×

REZULTĀTI: 2023. GADA PRETKORUPCIJAS NOTIKUMU TOPS

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2023. gada nogalē apkopoja svarīgākās politiskās un sabiedriskās aktivitātes, sasniegto cīņā pret korupciju un korupcijas apkarošanas kavēkļus Latvijā. Aicinājām ikvienu ar savu balsi noteikt gan aizvadītā gada trīs svarīgākos Latvijas pretkorupcijas notikumus, gan trīs nozīmīgākos Delnas darbus pretkorupcijas jomā.

Aptaujāto vērtējumā 2023. gada Latvijas pretkorupcijas galvenais notikums ir pikets par Ogres mēra Egila Helmaņa atstādināšanu. Tikmēr par Delnas nozīmīgākajiem darbiem pretkorupcijas jomā, iegūstot vienādu balsu skaitu, tika atzīti: 2022. gada Korupcijas uztveres indekss (KUI), kurā apkopoti Latvijas rezultāti un analīze, kā arī pašvaldību mājaslapu atklātības izvērtējums “Pašvaldību atklātības indekss 2023”.

2023. gads ir bijis piesātināts ar dažādiem svarīgiem Latvijas pretkorupcijas notikumiem. Paralēli skaļā skandāla apvītajiem Ogres mēra atstādināšanas pieprasījumiem saistībā ar aizdomīgajām darbībām pret Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem, KNAB sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru veica kratīšanas, izņemšanas un nopratināšanas vairākos objektos Valkā, Valmierā un Līvānos saistībā ar Eiropas Savienības fondu naudas izmantošanu industriālo objektu attīstīšanā un būvniecībā, pastāvot aizdomām par krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Vienlaikus Ministru kabinets apstiprināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2023.–2025. gadam, kurā ietverti 49 pasākumi, kas sniedz visaptverošu priekšstatu par korupcijas problemātiku Latvijā, kā arī paplašina līdzšinējo korupcijas mazināšanas pieeju, aptverot arī privāto sektoru un darbu ar augstskolu studentiem. Turpmākajos gados Delnas uzdevums būs sekot līdzi pretkorupcijas pasākumu faktiskajai izpildei.

 

LATVIJAS PRETKORUPCIJAS NOTIKUMU TOPS

1. Pikets par Ogres novada pašvaldības priekšsēdētaja Egila Helmaņa atstādināšanu.

2. Eiropas Prokuratūra uzsāk izmeklēšanu par Eiropas Savienības fondu izkrāpšanu Līvānos, Valmierā un Valkā.

3. Ministru kabinets apstiprina Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2023.–2025. gadam.

4. OECD eksperti uzsāk Latvijas interešu konflikta sistēmas novērtējumu.

5. Konkurences veicināšana publiskajos iepirkumos un mazāki korupcijas riski.

6. Pašvaldību domju deputātiem papildu ierobežojumi ienākumu gūšanai.

7. Finanšu izlūkošanas dienests ceļā uz to, lai kļūtu par galveno iestādi sankciju izpildē Latvijā.

 

Balsojuma rezultāti skaidri norāda uz pretkorupcijas notikumiem, kuri ir visplašāk nonākuši aptaujas dalībnieku redzeslokā un sabiedrība sagaida plašāku cīņu pret korupciju pašvaldībās, kā arī mērķtiecīgāku valdības rīcību cīņā pret korupciju.

 

DELNAS SVARĪGĀKIE PRETKORUPCIJAS DARBI

Šogad līdzās pretkorupcijas notikumu topam, Delna norādīja arī savu nozīmīgāko darbu sarakstu un piedāvāja to sabiedrības balsojumam. Balsotāju skatījumā Delnas 2023. gada vissvarīgākie korupcijas apkarošanas darbi bija divi:

  • ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa (KUI) un Latvijas rezultātu analīzes publicēšana, sniedzot analīzi un rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem par darāmajiem darbiem korupcijas mazināšanai Latvijā;
  • pašvaldību mājaslapu atklātības izvērtējuma “Pašvaldību atklātības indekss 2023” publicēšana, kas tiek veidots jau trešo gadu pēc kārtas, ļaujot sekot līdzi tam, vai pašvaldības veicina savu atklātību, iedzīvotāju un uzņēmēju informētību par savu darbību, kādas ir vadošās tendences, labās un sliktās prakses piemēri pašvaldību atklātībai.

 

Balsojuma otrajā vietā ierindojās trauksmes cēlēju atbalstīšana un nepilnību izgaismošana trauksmes celšanas sistēmā. Sniedzām atbalstu trauksmes cēlējiem Delnas Trauksmes celšanas centrā, turpinājām uzturēt trauksmes celšanai veltīto mājaslapu www.celtrauksmi.lv un publicējām ieteikumus potenciālajiem trauksmes cēlējiem. Rīkojām vebinārus par Trauksmes celšanas likumu un tā piemērošanas problemātiku valsts pārvaldes iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem, kuri izskata trauksmes cēlēju ziņojumus kā kompetentās iestādes un iekšējās trauksmes celšanas sistēmas kārtībā.

Trešajā vietā ierindojās jauniešu pilsoniskās intereses veicināšana, pie kā Delna intensīvi strādāja 2023. gada vasarā un rudenī. Liepājas pusē tika īstenotas mācības par to, kā jaunietim uzraudzīt pašvaldības darbu. Septiņi aktīvi jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem apguva pašvaldības pilsonisko uzraudzību un rakstīja par sev interesējošiem jautājumiem uzraudzības ziņojumus. Jauniešu interesi īpaši piesaistīja Nīcas vidusskolas aktu zāles remontdarbu pārtraukuma iemesli, projekts “Liepāja – Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027”, kā arī mentālās un psiholoģiskās veselības pakalpojumi jauniešiem Liepājas pilsētā. Projektā “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” apmeklējām 14 Latvijas skolas un iepazīstinājām ar Delnas metodiskajiem materiāliem par līdzdalības budžeta īstenošanas procesu skolās, vadījām nodarbības par pilsonisko līdzdalību un pārrunājām jauniešu līdzdalības iespējas pašvaldībās un nacionālajā līmenī.

Delnas nozīmīgāko darbu TOPS

1. Publicējām ikgadējā Korupcijas uztveres indeksa (KUI) 2022. gada Latvijas rezultātu analīzi un rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem. / Publicējām kārtējo pašvaldību mājaslapu atklātības izvērtējumu “Pašvaldību atklātības indekss 2023”.

2. Atbalstījām trauksmes cēlējus un izgaismojām nepilnības trauksmes celšanas sistēmā.

3. Veicinājām jauniešu pilsonisko interesi.

4. Publicējām izvērtējumu par partiju iekšējo demokrātiju un rokasgrāmatu partiju biedriem.

5. Aktualizējam ar pilsonisko līdzdalību pašvaldībās saistīto problemātiku.

6. Sniedzām viedokli par Evikas Siliņas valdības veidošanas procesu, kur veidojošajiem spēkiem iztrūka vienota nostāja jautājumā par cīņu pret korupciju kā nacionālās drošības jautājumu, valsts aizsardzību un eiroatlantisko integrāciju.

 

Pretkorupcijas topa izveide, iesaistot sabiedrību, ir daļa no Delnas informatīvā darba par pretkorupcijas iniciatīvām un aktualitātēm. Aptaujā piedalījās 112 Delnas darba atbalstītāji un rezultāti tiks izmantoti, plānojot turpmākās organizācijas aktivitātes un iesaisti pretkorupcijas iniciatīvās.

 

Šis ieraksts ir publicēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par ieraksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52