×

LATVIJAS TRAUKSMES CELŠANAS LIKUMA IZVĒRTĒJUMS

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.03.2024.-28.02.2026.

PROJEKTA IZMAKSAS: 107 770,40 EUR

FINANSĒTĀJS: Eiropas Komisija: 96 900 EUR, Latvijas Republikas Kultūras ministrija: 5 367 EUR, Delnas līdzfinansējums 5 503,40 EUR

KONTAKTPERSONA: Jēkabs Kārlis Rasnačs

 

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu un atbilstošu TCL darbību Latvijā, vienlaikus veicinot savstarpēju pieredzes apmaiņu Eiropas valstu vidū. Tas ņem vērā, ka iedzīvotāju vēlmi un spēju izmantot trauksmes celšanas mehānismu var panākt, ieviešot spēcīgu un vienotu trauksmes celšanas sistēmu visās valsts pārvaldes iestādēs, privātajā sektorā, kā arī informējot un izglītojot sabiedrību par šī mehānisma darbību un ieguvumiem.

Latvija bija viena no pirmajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas pieņēma specializētu Trauksmes celšanas likumu (turpmāk – TCL), tas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā. Likuma izstrādē izšķiroša nozīme bija pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to vidū biedrībai “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna). Atbilstoši TCL noteiktajam, Valsts kanceleja ir par trauksmes celšanu atbildīgā institūcija Latvijā, kas uzrauga un pilnveido trauksmes celšanas sistēmu, tādēļ arī ir šī projekta partnerorganizācija.

2022. gadā Latvija spēra vēl vienu nozīmīgu soli, pieņemot jaunu TCL, lai pārņemtu Eiropas Komisijas trauksmes celšanas direktīvu. Arī Delna piedalījās jaunā likuma izstrādes un pieņemšanas procesā valdībā un Saeimā. Lai arī normatīvais regulējums ir spēkā, tomēr attiecībā uz TCL piemērošanu joprojām pastāv neskaidrības institūcijās, nevienlīdzīga izpratne iesniegumu izskatīšanā un aizspriedumi sabiedrībā. Tādēļ Latvijā ir nepieciešams veikt visaptverošu pētījumu par esošajām problēmām un trūkumiem trauksmes celšanas mehānisma izmantošanā.

Projekts palīdzēs apzināt faktisko situāciju trauksmes celšanas sistēmas darbībā un identificēt iespējamos šķēršļus trauksmes celšanas efektīvai izmantošanai. Šīs zināšanas būs svarīgas, lai izstrādātu ieteikumus trauksmes celšanas sistēmas uzlabošanai Latvijā un sistēmu salāgošanai citās ES dalībvalstīs. Novērtējuma rezultāti un secinājumi būs pamats diskusijām ES līmenī.

 

PROJEKTA POSMI

 • Metodoloģijas izstrāde ex-post novērtējuma veikšanai;
 • Sabiedriskās aptaujas veikšana par trauksmes celšanu Latvijā;
 • Konsultācijas, datu analīze un rekomendāciju izstrāde;
 • Ziņojuma publicēšana par Trauksmes celšanas likuma izvērtējumu angliski un latviski;
 • Ziņojuma rezultātu izplatīšana, semināru organizēšana un interešu aizstāvība, tostarp apaļā galda diskusijas ar ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem.

 

PROJEKTA NOZĪME

 

 • Efektīva un atbilstoša TCL darbība Latvijā;
 • Sabiedrības izglītošana un informēšana par to, kā sekmēt trauksmes celšanas procesu, aizsargāt trauksmes cēlējus un kā šis mehānisms strādā, kādi ir ieguvumi no tā;
 • Vienotas un spēcīgas trauksmes celšanas sistēmas ieviešana visās valsts pārvaldes iestādēs un privātajā sektorā;
 • Labas prakses apmaiņa Eiropas līmenī;

 

IEPIRKUMI

 

Projektu finansē Eiropas Savienība. Izteiktie uzskati un viedokļi ir tikai autora un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde nevar būt atbildīga par tiem.

Pievienot komentāru

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52