×

RELĪZE: TRAUKSMES CĒLĒJU AKTIVITĀTE REĢIONOS IR ĻOTI ZEMA

Kāda ir Latvijas pašvaldību un uzņēmumu reģionos pieredze iekšējo trauksmes celšanas sistēmu ieviešanā un uzturēšanā? Lai to noskaidrotu, biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) veica pētījumu “Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas reģionos: privātais un publiskais sektors”. Pētījumā piedalījās astoņas pašvaldības un trīs uzņēmumi. 

2024. gada 9. maijā – Eiropas dienā –  Delna aicina apmeklēt pētījuma prezentācijas pasākumu tiešsaistē konferenču platformā ZOOM un Delnas Facebook kontā no plkst.14.00 līdz 15.30. Reģistrācija līdz 9. maija plkst. 11:00 šeit ->.

Pētījumu Delna veica no 2023. gada septembra līdz 2024. gada februārim. Pētījumā secināts, ka trauksmes cēlēju aktivitāte reģionos ir zema vai ļoti zema. Pētījums atklāj vairākus problemātiskus aspektus reģionu iekšējās trauksmes celšanas sistēmās – līderības trūkums, vienotu iekšējo vērtību un iekšējās kultūras neveidošana, nepilnīga izpratne par trauksmes celšanas procesu un regulējumu. Delna skaidro, ka šie problemātiskie aspekti rezultējas zemajā trauksmes cēlēju aktivitātē.

Iekšējo trauksmes celšanas sistēmu ieviešanas process Latvijā joprojām notiek pakāpeniski vai nenotiek vispār. Ja vien  netiks aktīvi un mērķtiecīgi strādāts pie pārmaiņu ieviešanas, pastāv risks, ka stagnācija trauksmes celšanas jomā reģionos publiskajā un privātajā sektorā turpināsies vēl ilgi. Turklāt publiskajā telpā nacionālajā un pašvaldību līmenī ir jāturpina mazināt aizspriedumus pret trauksmes celšanu, stāstot par pozitīvajiem gadījumiem un radot mehānismus, kā padarīt trauksmes celšanu drošāku pašam trauksmes cēlējam.

Delnas juriste un eksperte trauksmes celšanas jautājumos Krista Asmusa norāda: “Būtiska loma darbinieku, trauksmes celšanas kontaktpersonu attieksmē pret trauksmes celšanu ir līdzšinējai darba pieredzei, labas pārvaldības un godprātības praksēm darba vietā. Jo vairāk organizācijas uzstādīs ētikas, trauksmes celšanas, interešu konflikta novēršanas sistēmas kā daļu no iekšējās kultūras, jo veiksmīgāk notiks pāreja uz tām. Darba devējam ir jāveic darbinieka informētība par trauksmes celšanu gan teorijā, gan praksē, jārīko regulāras apmācības gan organizācijas iekšējo struktūru, gan visas organizācijas līmenī.

Pētījums ietvēra daļēji strukturētas intervijas ar pašvaldību un uzņēmumu pārstāvjiem, kuri ir atbildīgi par trauksmes celšanas sistēmu darbību, kā arī pašvaldību izstrādāto iekšējo trauksmes celšanas kārtību analīzi. Galvenie analizētie jautājumi ir:

  • Organizācijas vadības loma trauksmes celšanas veicināšanā;
  • Trauksmes cēlēja kontaktpersonas loma un izvēle;
  • Nodarbināto informētība par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu;
  • Rīcība ar trauksmes cēlēju ziņojumiem;
  • Trauksmes celšanas sistēmu pārskatīšana un aktualizēšana.

 

Ar pētījuma ziņojumu aicinām iepazīties  šeit ->. 

 

Šī preses relīze  ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par preses relīzes saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.  

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52