×

SEMINĀRS: KĀ STRĀDĀS INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAS ATKLĀTĪBAS REGULĒJUMS

Kas notiek ar jaunā Interešu pārstāvības atklātības likuma ieviešanu? Kādu informāciju interešu pārstāvjiem būs turpmāk jādeklarē un jāatklāj? Lai interešu pārstāvji varētu rast atbildes uz šiem un citiem neskaidrajiem jautājumiem, biedrība “Sabiedrība kopā par atklātību – Delna” (Delna) kopā ar Tieslietu ministriju un Uzņēmumu reģistru aicina uz tiešsaistes semināru “Kā strādās interešu pārstāvības regulējums?”. Seminārs notiek 2024. gada 23. maijā plkst. 16:00-17:00 konferenču platformā Zoom. Reģistrēšanās semināram un jautājumu iesūtīšana Tieslietu ministrijas un Uzņēmumu reģistra pārstāvjiem līdz 23. maija plkst. 15:00 šeit ->

 

 

Seminārā varēs uzzināt, ko noteiks Interešu pārstāvības atklātības likuma Ministru kabineta noteikumi un kā praktiski darbosies interešu pārstāvība – kāda informācija būs jāreģistrē un jāatklāj par sevi un veiktajām interešu pārstāvības aktivitātēm. Kā arī varēs noskaidrot, kā interešu pārstāvība papildinās jau esošos pilsoniskās līdzdalības mehānismus. 

 

SEMINĀRA PROGRAMMA  

  • Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile un Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Laima Letiņa informēs par aktuālo, kas būtu jāzina ikvienam interešu pārstāvim – kā notiks reģistrācija un kāda informācija interešu pārstāvim būs jāatklāj par sevi, kā arī iepazīstinās ar Uzņēmuma reģistra atbildību interešu pārstāvju reģistra vešanā un jaunāko aktuālo informāciju.  
  • Delnas interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule pastāstīs par informatīvajiem materiāliem, ko Delna ir izstrādājusi, lai atvieglotu regulējuma iedzīvināšanu no interešu pārstāvju puses.  
  • Jautājumi un atbildes. 

 

Salīdzinot ar citu valstu praksi, Latvija ir izvēlējusies interešu pārstāvja definīcijā iekļaut plašas sabiedrības grupas, nenodalot profesionālos, komerciālos un ekonomiskos interešu pārstāvjus no sabiedriskā labuma, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un atsevišķiem indivīdiem. Tas uzliek par pienākumu par likuma ieviešanu atbildīgajām iestādēm veidot vispārīgu regulējumu, kas der visiem interešu pārstāvjiem.  Jāuzsver, ka kopumā regulējuma mērķis ir nodrošināt interešu pārstāvības ietekmes uz lēmumu pieņemšanas procesu caurskatāmību, kā arī lēmumu pieņēmēju atbildību par pieņemtajām politikām un likumdošanu.  Tiesību aktu projektu publiskajā portālā (TAP) Ministru kabineta noteikumi šobrīd ir apstiprināšanas procesā un ikvienam ir iespēja sniegt savus priekšlikumus noteikumu uzlabošanai, plānots, ka tie tiks apstiprināti 2024. gada pirmajā pusē.

 

Šis raksts  ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”.  

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52