×

SEMINĀRS: JAUNIEŠU LABSAJŪTA – IESPĒJA VEIKSMĪGAI PILSONISKAJAI IESAISTEI

Dzimumu līdztiesība, garīgā veselība un labklājība ir vieni no jaunatnes mērķiem Eiropas jaunatnes stratēģijā līdz 2027. gadam. Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna), apzinoties, ka jaunieši ir nākamie pieaugušie, kas iesaistīsies savas pašvaldības un valsts veidošanā, aicina apmeklēt tiešsaistes semināru “Jauniešu labsajūta – iespēja veiksmīgai pilsoniskajai iesaistei”. Seminārs notiks 2024. gada 14. jūnijā plkst. 10:00-12:00 konferenču platformā Zoom un Delnas Facebook lapā. Lūgums reģistrēties pasākumam līdz 13. jūnija plkst. 23:00 šeit ->

Nozīmīgs un arvien pieaugošs skaits jauniešu visā Eiropā pauž bažas par garīgās veselības problēmu, piemēram, augsta stresa līmeņa, trauksmes, depresijas un citu garīgu slimību izplatību vienaudžu vidū. Jaunieši norāda uz lielo sociālo spiedienu, ar ko viņi saskaras mūsdienās, un pauž vajadzību pēc labākas jauniešu garīgās veselības aprūpes, cieņas un sabiedrības pieņemšanas.

Semināru atklās Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe.

Semināta pirmajā daļā runāsim jau jauniešu mentālo veselību. Jauniešu mentore un koučs Elīna Briljonoka no jauniešu attīstības platformas YOU+ raksturos jauniešu mentālo veselību Latvijā un kā jaunietim pārvarēt izaicinājumus, lai ar labvēlīgāku skatu pieņemtu gan sev būtiskus lēmumus, gan iesaistītos dažādās plašākai sabiedrībai būtiskās pilsoniskajās aktivitātēs.

Jauniete no Liepājas Anete Kupča iepazīstinās ar sava 2023. gada vasarā veiktā pētījuma par jauniešiem pieejamajiem mentālās un psiholoģiskās veselības pakalpojumiem Liepājas pilsētā rezultātus. Anete lūkojos pēc veidiem kā iesaistīties sabiedrībā, sevišķi pievēršoties jauniešiem aktuāliem jautājumiem un to, kā pašvaldība par šiem jautājumiem komunicē ar pašiem jauniešiem.

Semināra otrajā daļā vērsīsim uzmanību uz dažādiem jauniešiem aktuāliem dzimumu līdztiesības jautājumiem.  Eiropas Komisija dzimumu līdztiesību ir izvirzījusi par vienu no prioritātēm savā politiskajā darba kārtībā un īsteno dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam, kuras mērķis ir panākt dzimumu līdztiesību Eiropā. Attieksme pret līdztiesību pamazām mainās, bet pat mūsdienu jaunākā paaudze nav pasargāta no dzimumu stereotipiem un nevienlīdzības dzimumu starpā.

Labklājības ministrijas vecākā eksperte dzimumu līdztiesības jautājumos Ieva Juhņēviča sniegs prezentāciju par galvenajiem izaicinājumiem dzimumu līdztiesības jomā Latvijā.

Jauniešu organizācijas Klubs “Māja” dzimumu līdztiesības koordinatore un ANO Jauniešu delegāta padomniece dzimumu līdztiesības jautājumos Anfisa Aleksejeva pastāstīs par ieguvumiem, ko sniedz dažādība demokrātijai, iecietībai, cilvēktiesību ievērošanai. Anfisa ir arī maģistra studente Sciences Po augstskolā Parīzē, kur studē cilvēktiesības un specializējos dzimumu līdztiesībā.

Pēc tam sekos publiska diskusija, kur kopā ar semināra runātājiem pārrunāsim, kas  būtu jādara Latvijā, lai šos abus jaunatnes mērķus veiksmīgāk īstenotu. Kādi ir jauniešu aktivitāšu īstenošanas traucējošie faktori un kādi pasākumi ir jāveic, lai tos novērstu un radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Diskusijai pievienosies un viedokli sniegs Sieviešu sadarbības tīkls valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte.

Semināra primārā mērķauditorija: jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru darbinieki, jauniešu nevalstiskās organizācijas, par jaunatnes politiku atbildīgie.

Semināru atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, jauniešu nevalstiskā organizācija Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai, jauniešu attīstības platforma YOU+ un Sieviešu sadarbības tīkls.

 

 

Šī aktivitāte tiek īstenota projektā “JAUNIEŠI – NĀKAMIE PILSONISKIE UZRAUGI (CIVIC EU)” ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Par projekta aktivitāšu saturu atbild biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” un tas ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras viedokli.

 

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52