×

IEPIRKUMS “SABIEDRISKĀS DOMAS APTAUJA”

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” izsludina iepirkumu “Sabiedriskās domas aptaujas “Trauksmes celšanas uztvere un izpratne sabiedrībā” veikšana”.

Paredzamā līgumcena: 10 000 euro (ieskaitot PVN).

Līguma izpildes laiks: 2024. gada 1. jūlijs līdz 2024. gada 30. septembris (trīs mēneši).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024. gada 26. jūnijam.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pretendenta pieteikums (pieteikuma forma pievienota Nolikumam kā pielikums Nr.2);
  • Finanšu piedāvājums (forma pielikumā Nr.3; cenas norāda eiro (EUR) ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata);
  • Informācija par pretendenta pieredzi iepriekšējo trīs gadu laikā (forma pielikumā Nr.4);
  • Pretendenta apliecinājums (forma pielikumā Nr.5);
  • Pilnvara par pārstāvības tiesību piešķiršanu, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona.

 

Sīkāk sk. pievienotajos dokumentos:

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija (pielikums nr. 1).

Pretendenta pieteikums (pielikumi nr. 2.–5).

Līguma projekts (pielikums nr. 6).

 

Pievienot komentāru

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52