×

PROKURATŪRA

DELNA – DAĻA NO DZĪVOTSPĒJĪGA PROKURATŪRAS ĒTIKAS KODEKSA IZSTRĀDES

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 08.07.2021.–15.10.2021.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 4471, 80 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF).
 • KONTAKTPERSONA: Krista Asmusa

 

Latvijas prokuroru ētikas kodekss ir izstrādāts un apstiprināts 1998. gadā, tas ir – pirms 23 gadiem. Šo gadu laikā dokuments nav pārskatīts vai aktualizēts. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 2021. gada pētījumā par Prokuratūras darbību Latvijā identificēja nepieciešamību pārskatīt un aktualizēt prokuroru Ētikas kodeksu, kā arī nodrošināt, ka tas netiek uztvers tikai kā formāls dokuments bez nekādas ietekmes uz prokuroru rīcību. OECD secinājumiem pievienojās arī Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā par prokuroru darbību, īpaši uzsverot nepieciešamību “iedzīvināt” ētikas kodeksu.

Prokuratūra un Delna ir vienojušās par sadarbību aktualizētā Ētikas kodeksa izstrādē un “iedzīvināšanas” veicināšanā.

Projekta sasniedzamais rezultāts ir aktualizēta prokuroru Ētikas kodeksa izstrāde, kā arī tā “iedzīvināšanas” plāna izstrādāšana. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu OECD un Valsts kontroles identificēto problēmu risināšanā, kā arī prokuratūras integritātes stiprināšanā.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 • 2021. gada 29. septembrī prokuratūrā saistībā ar jauna Prokuroru ētikas kodeksa izstrādi notika prokuratūras pārstāvju tikšanās ar “Sabiedrības par atklātību – Delna” pārstāvjiem un ārvalstu ekspertiem. Tikšanās noritēja lietišķā atmosfērā, kopumā pieaicinātie speciālisti augstu novērtēja jauno Prokuroru ētika kodeksa projektu, daļa ekspertu priekšlikumu atzīti par iekļaujamiem Prokuroru ētikas kodeksa projektā. Sīkāk -> 
 • Lai sekmīgāk īstenotu Delnas iesaisti darbā pie Ētikas kodeksa, laikā no 8.jūlija līdz 15.oktobrim Delna īstenoja Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) finansēto rīcības projektu “Delna – daļa no dzīvotspējīga Prokuratūras Ētikas kodeksa izstrādes”. Projekta mērķis bija nodrošināt pilsoniskās sabiedrības organizācijas iesaisti dzīvotspējīga Prokuratūras Ētikas kodeksa izstrādē. “Delnas un Prokuratūras sadarbība, kā arī šis projekts parāda, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšana ir liels ieguvums gan iestādēm, gan sabiedrībai kopumā. Ceram, ka šis ir tikai viens no vairākiem sadarbības projektiem starp Delnu un valsts iestādēm,” Inese Tauriņa, Delnas direktore. Sīkāk ->
 • Delna piedalījās jaunā Prokuroru ētikas kodeksa apstiprināšanas pasākumā. 2021. gada 9. decembrī, Starptautiskajā pretkorupcijas dienā, Ģenerālprokuratūras telpās notika svinīga jaunizstrādātā Prokuroru ētikas kodeksa parakstīšana. Pasākumā attālināti piedalījās 200 virsprokurori un prokurori, Prokuroru ētikas kodeksu parakstīja ģenerālprokurors Juris Stukāns. Sīkāk ->

 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un  Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

 • deputati uz delnas
 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52