×

PROKURATŪRA

DELNA – DAĻA NO DZĪVOTSPĒJĪGA PROKURATŪRAS ĒTIKAS KODEKSA IZSTRĀDES

 • PROJEKTA NORISES LAIKS: 08.07.2021. – 15.10.2021.
 • PROJEKTA IZMAKSAS: 4471, 80 EUR
 • FINANSĒTĀJS: Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF)
 • KONTAKTPERSONA: Krista Asmusa

 

Latvijas prokuroru ētikas kodekss ir izstrādāts un apstiprināts 1998. gadā, tas ir – pirms 23 gadiem. Šo gadu laikā dokuments nav pārskatīts vai aktualizēts. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 2021. gada pētījumā par Prokuratūras darbību Latvijā identificēja nepieciešamību pārskatīt un aktualizēt prokuroru Ētikas kodeksu, kā arī nodrošināt, ka tas netiek uztvers tikai kā formāls dokuments bez nekādas ietekmes uz prokuroru rīcību. OECD secinājumiem pievienojās arī Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā par prokuroru darbību, īpaši uzsverot nepieciešamību “iedzīvināt” ētikas kodeksu.

Prokuratūra un Delna ir vienojušās par sadarbību aktualizētā Ētikas kodeksa izstrādē un “iedzīvināšanas” veicināšanā.

Projekta sasniedzamais rezultāts ir aktualizēta prokuroru Ētikas kodeksa izstrāde, kā arī tā “iedzīvināšanas” plāna izstrādāšana. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu OECD un Valsts kontroles identificēto problēmu risināšanā, kā arī prokuratūras integritātes stiprināšanā.

 

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un  Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

 •  

  Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

  bilde

  empiric_1