×

ATKLĀTĪBAS SARGI

ATKLĀTĪBAS SARGI: CEĻŠ UZ ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

 

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2020. – 31.12.2023.

PROJEKTA IZMAKSAS: 104 992,88 EUR

FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, un Delnas līdzfinansējums.

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt sabiedrības informētību par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un iesaistīt sabiedrību atklātības un atbildības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem.  Projekta rezultātā tiks pilnveidots pretkorupcijas un atklātības regulējums Latvijā, stiprināta pretkorupcijas kopiena Latvijā un vairota dažādu sabiedrības grupu neiecietība pret korupciju un spējas pret to stratēģiski iestāties.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

1. Lobēšanas atklātības veicināšana Latvijā;

2. Dažādu sabiedrības grupu informēšana par korupcijas apmēru, formām un mazināšanas iespējām;

3. Nacionālā un reģionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju stiprināšana kvalitatīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un prasīt atbildību no lēmumu pieņēmējiem;

4. Darba koordinēšana pie pretkorupcijas likumprojektu un politikas dokumentu darba nacionālā līmenī (piem., KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome, Saeimas komisijas), iesaistot nacionālā un reģionālā līmeņa organizācijas;

5. Mērķtiecīga nedzirdīgo un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana, radot speciālus materiālus;

6. “Jauniešu Delnas” organizēšana, ilgākā laika periodā izglītojot un uzturot komunikāciju ar aktīviem jauniešiem, sniedzot atbalstu, motivējot un iesaistot viņus praktiskās aktivitātēs un zināšanu tālākā nodošanā Latvijas skolām, vadot “Pretkorupcijas stundas”.
.

PROJEKTA JAUNUMI

Delna analizēja, vai 2022. gada 14. decembrī apstiprinātajā Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijā parādās korupcijas mazināšanas pasākumi. Secinājām, ka lai gan valdības deklarācijā ir skaidri pausta apņemšanās turpināt līdz šim iesākto korupcijas novēršanā un apkarošanā, tā sniedz ļoti ierobežotu izpratni par turpmāk veicamajiem konkrētajiem soļiem. 

Delna publicēja starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International 2022. gada 11. oktobra ziņojumu Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. Ziņojumā analizēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu paveiktais, ieviešot Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos no 2018. līdz 2021. gadam. 

Ziedojumu kampaņas raksts par Delnas sniegto atbalstu trauksmes cēlējiem un trauksmes cēlēju lomu korupcijas un negodprātīgas rīcības mazināšanā, kā arī aizdomīgu situāciju izgaismošanā un skaidrošanā plašākām sabiedrības grupām. 

Ziedojumu kampaņas raksts par Delnu kā nevalstisko organizāciju, kas seko līdzi labas pārvaldības principu ievērošanai  publiskajos iepirkumos. Piemērs – kādas pašvaldības izsludinātā cenu aptauja par totalitāros režīmus slavinošo objektu demontāžu izcēlās ar atklātības trūkumu. 

Ziedojumu kampaņas raksts par Delnas sniegto atbalstu trauksmes cēlējiem un viņu iesaisti negodprātīgas rīcības novēršanā. Sniegts trauksmes celšanas piemērs – 2022. gada februārī pie Delnas vērsās divi trauksmes cēlēji, ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem vietējās pašvaldības darbā. Kāda ēka, kuras tapšanai piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, būvēta jau zinot, kas būs tās lietotājs un attiecīgi pielāgota lietotāja vajadzībām. 

Delnas viedoklis par 2022. gada 22. novembra Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-37/20 un C-601/20. Spriedums rada nopietnus draudus Eiropas un Latvijas ilggadējiem centieniem izstrādāt kvalitatīvu un efektīvu patieso labuma guvēju reģistru, lai sekmētu cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. 

Delna, atsaucoties uz to, ka Valsts prezidents Egils Levits 2022. gada 16. septembrī nodeva Saeimai otrreizējai caurlūkošanai Pašvaldību likumu, vēstulē Valsts prezidentam norāda uz būtisku trūkumu Saeimas pieņemtajā likumprojektā interešu konflikta pārvaldībā un aicina novērst deputātu sēdēšanu uz diviem krēsliem. 

Delna pirms parlamenta vēlēšanām pārskatīja 13. Saeimas paveikto korupcijas mazināšanā un atklātības un labas pārvaldības veicināšanā – vai deputāti ir ņēmuši vērā Delnas un domnīcas Providus kopīgi izstrādātās un 2019. gada 29. janvārī Saeimai iesniegtās 39 rekomendācijas. 13. Saeimas progress ir nepietiekams, par izpildītām Delna uzskata 11 rekomendācijas, daļēji izpildītām – 20 rekomendācijas un 8 rekomendāciju izpildē būtisks progress nav noticis.   

Delna aicināja nevalstisko sektoru un aktīvos iedzīvotājus apmeklēt semināru “Demokrātija: efektīva, caurskatāma un ērta ikvienam”. Runājām par to, cik būtiski ir radīt atbildīgu, godīgu un atklātu vidi mums apkārt, meklējām atbildes uz jautājumiem – ko katrs no mums var darīt, lai ilgtermiņā vairotu savu un citu cilvēku izpratni par demokrātijas nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Seminārs notika 2022. gada 30. septembrī Daugavpilī.  

Delnas interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule raksts par sabiedrības skatījumā būtiskiem 14. Saeimas sasaukuma darāmajiem darbiem korupcijas apkarošanā un labas pārvaldības mazināšanā. Raksts tapis speciāli LV portālam. 

2022. gada 6. maijā Delna rīkoja publisku diskusiju par 14. Saeimas darāmajiem darbiem labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, kurā piedalījās pārstāvji no 7 politiskajiem spēkiem, kuriem prognozē iekļūšanu Saeimā. Diskusijas dalībniekus iepazīstinājām ar balsojuma rezultātiem – prezentāciju par nākamā Saeimas sasaukuma darbiem (atteikšanās no Saeimas balsojuma “atturos”, publiskas revīzija Saeimas budžetam un interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma pieņemšana).

Delna, reaģējot uz Valsts prezidenta 2022. gada 15. martā izsludinātajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, publicēja LV portālā  rekomendācijas, lai īstenotu politisko partiju sekmīgu attīstību Latvijā.

Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām, Delna mudināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju domāt par darbiem, kas nākamajai Saeimai jāpaveic pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, un aicināja piedalīties balsojumā par nākamā Saeimas sasaukuma darāmajiem darbiem.

Delna rīkoja apmācību “Jauniešu Delna” absolventiem noslēguma pasākumu Raiņa un Aspazijas mājā, Rīgā, 2022. gada 2. aprīlī.  Noslēguma pasākumu apmeklēja – 14 jaunieši un viņu skolasbiedri, 13. Saeimas deputāte Inese Voika un  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule.

Delna iepazinās ar Saeimā 1. lasījumā atbalstīto likumprojektu “Interešu pārstāvības atklātības likums” (Nr. 1341/Lp13) un sniedza savus priekšlikumus likumprojektam pirms 2. lasījuma.

Delna februārī un martā rīkoja apmācību ciklu jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem. Apmācībās aicinājām jauniešus domāt par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, ko jaunieši var darīt, lai veicinātu demokrātiju un tiesiskumu, kādu ietekmi uz ikviena jaunieša izaugsmes iespējām atstāj korupcija.

Delna publicēja kopsavilkumu ar sabiedrības balsojuma rezultātiem par nozīmīgākajiem 2021. gada pretkorupcijas un labas pārvaldības notikumiem valstī. Aptaujāto vērtējumā trīs svarīgākie notikumi ir: Aivars Lembergs cietumā pēc 12 gadus ilgušas tiesāšanās, 29 muitnieku aizturēšana aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā un “Būvnieku karteļa” atklāšana un negodīgās prakses būvniecības nozarē publiskošana.

Delna vērsa uzmanību uz to, ka Valsts prezidenta 2022. gada 20. janvārī Saeimā iesniegtais likumprojekts “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” ir neveiksmīgs mēģinājums novērst politisko partiju finansēšanas likuma problēmas, jo nerisina likuma problēmas kompleksi.

2022. gada 25.janvāŗī Delna izziņoja Latvijas jaunākos Korupcijas uztveres indeksa rezultātus – korupcijas uztveri publiskajā sektorā un vietu salīdzinājumā ar pārējām reģiona valstīm, Eiropas Savienīvu un pasauli.

Delna aicināja uz Latvijas 2021. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātu izziņošanas pasākumu  tiešsaistē 2022. gada 25. janvārī.

Delna aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2021. gada notikumiem un lēmumiem labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, balsot un izveidot pretkorupcijas notikumu topu.

Delnas viedoklis par Izglītības un zinātnes ministrijas virzītajiem grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Nr: 703/Lp13, 2. lasījums) un aicinājums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem tos tālāk nevirzīt. Ar šiem grozījumiem bija paredzēts būtiski sašaurināt atklātību divām valsts amatpersonu grupām – valsts dibinātu augstskolu padomes locekļiem un publiskas personas kapitālsabiedrību padomes locekļiem.

Delnas viedokļraksts LV portālam par trauksmes cēlēju aizsardzību Latvijā. Strādājot pie jaunā Trauksmes celšanas likuma, Latvijai ir iespēja stiprināt trauksmes celšanu un paredzēt papildu instrumentus, lai atbalstītu un aizstāvētu trauksmes cēlējus, un tādējādi ar viņu iesaisti mazinātu korupciju.

Delna uzsāk ziedojumu kampaņu, ar kuru vērš uzmanību trauksmes cēlēju aizsardzībai un aicina sniegt atbalstu trauksmes cēlējiem.

Delna aicina jauniešus vecumā no 16 līdz 20 gadiem pieteikties tiešsaistes apmācībām “Jauniešu Delna”, kurā 5 nodarbību garumā no 2022. gada februāra līdz martam stāstīsim un aicināsim domāt par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, kādu negatīvu ietekmi uz valsts labklājību atstāj korupcija.

Delna 2021. gada 25. novembrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosūtīja priekšlikumus jaunajam Trauksmes celšanas likumam.

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International Latvijas aizsardzības nozari novērtējusi ar zemu korupcijas risku 2020. gada Valstu aizsardzības sektora pretkorupcijas indeksā (Government Defence Integrity Index, GDI).

2021. gada 8. oktobrī Delna rīkoja stratēģisko pretkorupcijas semināru, kura mērķis bija pārrunāt Delnas stratēģiskos darbības virzienus, pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātes kopā ar Delnas biedriem, nevalstiskajām organizācijām un tiesībsargājošajām iestādēm, pilsoniski aktīvajiem iedzīvotājiem ar interesi pretkorupcijas jautājumos.

Iepazīstinām ar Delnas pētnieka Olafa Grigus rakstu “Lobēšanas atklātība Eiropas Savienības politikā – nacionālajā līmenī” izdevumam “Jurista Vārds”. O. Grigus apskata, kā lobēšana tiek regulēta Eiropas Savienības (ES) līmeņa politikas veidošanā un skaidro izpildvarā īstenoto politisko pārraudzību pār ES politikas veidošanu un arī nacionālā likumdevēja potenciālo lomu, īstenojot pārraudzību un ieviešot ES tiesību aktus.

Delna 2021. gada 8. oktobrī rīko stratēģisko pretkorupcijas semināru par pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātēm un aicina tajā piedalīties Delnas biedrus, nevalstiskās organizācijas, pilsoniski aktīvus iedzīvotājus, akadēmiķus un ikvienu interesentu, kuram rūp Latvijas labklājība un no korupcijas brīva valsts.

Delna publicē apkopojumu par runāto publiskajā diskusijā “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA” un skaidro korupcijas uztveres augstos rādītājus sabiedrībā.

Atsākoties Saeimas rudens sesijai, Delna apkopo pašu veidotos ar interešu pārstāvības (lobēšanas) jomu saistītos un publiski pieejamos materiālus un apkopojumu nosūta 13. Saeimai. Delna cer, ka līdz šim veiktie pētījumi noderēs turpmākajā 13. Saeimas darbā un 2022. gadā Latvija varēs lepoties ar vēl vienu sasniegumu  – atklātu, pārskatāmu lobēšanas procesu.

Lai gūtu padziļinātu izpratni par Latvijas Globālā korupcijas barometra 2020. gada rezultātiem, Delna veic izpēti un publicē rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem, kā arī aicina uz publisku diskusiju par sabiedrības korupcijas uztveri “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA”.

Delna ir viena no 20 nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvajā padomē un piedalās KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2024. gadam projekta izstrādē un savas atbildības ietvaros sniedz atzinumus par aktuālajām pretkorupcijas aktivitātēm. 2021. gada jūlijā Delna sniedza savu atzinumu par plāna projektu tā izsludināšanas laikā Valsts sekretāru sanāksmē.

Delna sniedz ieskatu starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) publicētajos Globālā korupcijas barometra (Global Corruption Barometer) 2020. gada rezultātos.

Delna publicēja plašu pētījumu par interešu pārstāvības (lobēšanas) līdzšinējo praksi Latvijā nacionālā līmenī un pašvaldībās, ētisku un neētisku interešu pārstāvību, interešu pārstāvju komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un labās prakses piemēriem citās valstīs. Pētījums sniedz ieskatu agrākajos mēģinājumos lobēšanas jomu regulēt Latvijā un skaidro, kāpēc tas nav izdevies līdz šim. Ar pētījumu (latviešu valodā) var iepazīties šajā rakstā.

Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas un aicināja pašvaldību un interešu pārstāvjus no dažādiem Latvijas novadiem atklāt savu līdzšinējo interešu pārstāvības (lobēšanas) uztveri un praksi, ar diskusiju kopsavilkumu un ierakstiem var iepazīties šajā rakstā.

Aicinājums ar nelielu ikmēneša ziedojumu atbalstīt Delnas darbu.

2021. gada 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas, lai prezentētu interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātus, kas attiecas uz interešu pārstāvību pašvaldībās – esošo praksi un, kas jāņem vērā, 13. Saeimai strādājot pie topošā regulējuma.

Aicinām medijus, valsts, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus, kā arī ikvienu aktīvo iedzīvotāju apmeklēt Delnas veiktā interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātu prezentācijas pasākumu tiešsaistes platformā Zoom.

Delna aicināja Saeimas deputātus neatbalstīt grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ar ko paredzēts sašaurināt valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – Valsts dibinātu augstskolu padomes locekļiem un tādu kapitālsabiedrību padomes locekļiem, kā Latvijas valsts meži, Air Baltic, Latvijas dzelzceļš u.c.

Aicinām iepazīties ar ieinteresēto pušu saņemtajiem atzinumiem par topošo interešu pārstāvības atklātības regulējumu, kuru 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nodeva sabiedriskajai apspriešanai 2021. gada 26. janvārī. Kopā tika saņemti 16 atzinumi un tie tiks izmantoti tālākai likuma izstrādei.

Delna ir viens no topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atbalstītajiem un aicina interešu aizstāvjus izteikt viedokli par interešu aizstāvības jomu Latvijā, līdz 2021. gada 26. martam aizpildot aptaujas anketu. Aptauja ir anonīma un saņemtās atbildes tiks izmantotas sniedzot priekšlikumus 13. Saeimai tālākai likuma pilnveidei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Delna sniedza savu atzinumu par 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darba grupas Lobēšanas atklātības likuma izstrādei dokumentu “Interešu pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipi”.

2021. gada 18. februārī Delna organizēja diskusiju par Latvijas rādītāju Korupcijas uztveres indeksā (KUI), piedaloties tieslietu un korupcijas ekspertiem, praktiķiem un Latvijas uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Diskusijas noslēgumā Delna identificēja vairākus darbus, lai uzlabotu Latvijas rādītāju KUI.

Delna publicēja pretkorupcijas darba atbalstītāju un biedru balsojumu par 2020. gada svarīgākajām politiskajām un sabiedriskajām aktivitātēm un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā. Aptaujāto vērtējumā visnozīmīgākais 2020. gada pretkorupcijas notikums ir Rīgas domes atlaišana.

2020. gada 9. decembrī, svinot starptautisko pretkorupcijas dienu, Delnas jaunā komanda sveica svētkos plašo pretkorupcijas saimi un atklāja Ziedojumu piesaistes kampaņu, publicējot četrus video, kuros iepazīstināja ar sevi un iezīmēja prioritāros darba virzienus nākamajiem gadiem.

2021. gada janvārī Delna, būdama Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija, aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2020. gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, balsot un izveidot savu 2020. gada pretkorupcijas notikumu topu!

Kopš 2019. gada Delna aktīvi piedalās lobēšanas regulējuma izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un pieņemšanā, piedaloties darba grupās un sadarbojoties ar starptautiskajiem ekspertiem un Latvijas sabiedrību ieteikumu sagatavošanā Saeimai tālākai likumprojekta izstrādei.

2021. gada 28. janvārī publicējam Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus kopā ar analīzi latviešu, angļu un krievu valodā.

Turpinot analizēt Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus, 18. februārī Delna aicināja ikvienu piedalīties Zoom diskusijā par Latvijas rezultātiem un ko darīt, lai uzlabotu situāciju.

 

DELNAS ZIŅAS, VIEDOKLIS, KOMENTĀRI MEDIJOS UN CITAS AKTUALITĀTES

Finansētājs no 2020. gada novembra: EEZ un Norvēģijas granti