×

ATKLĀTĪBAS SARGI

ATKLĀTĪBAS SA0RGI: CEĻŠ UZ ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

 

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2020. – 31.12.2023.

PROJEKTA IZMAKSAS: 104 992,88 EUR

FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, un Delnas līdzfinansējums.

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt sabiedrības informētību par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un iesaistīt sabiedrību atklātības un atbildības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem.  Projekta rezultātā tiks pilnveidots pretkorupcijas un atklātības regulējums Latvijā, stiprināta pretkorupcijas kopiena Latvijā un vairota dažādu sabiedrības grupu neiecietība pret korupciju un spējas pret to stratēģiski iestāties.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

1. Lobēšanas atklātības veicināšana Latvijā;

2. Dažādu sabiedrības grupu informēšana par korupcijas apmēru, formām un mazināšanas iespējām;

3. Nacionālā un reģionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju stiprināšana kvalitatīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un prasīt atbildību no lēmumu pieņēmējiem;

4. Darba koordinēšana pie pretkorupcijas likumprojektu un politikas dokumentu darba nacionālā līmenī (piem., KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome, Saeimas komisijas), iesaistot nacionālā un reģionālā līmeņa organizācijas;

5. Mērķtiecīga nedzirdīgo un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana, radot speciālus materiālus;

6. “Jauniešu Delnas” organizēšana, ilgākā laika periodā izglītojot un uzturot komunikāciju ar aktīviem jauniešiem, sniedzot atbalstu, motivējot un iesaistot viņus praktiskās aktivitātēs un zināšanu tālākā nodošanā Latvijas skolām, vadot “Pretkorupcijas stundas”.
.

PROJEKTA JAUNUMI

Delna 2021. gada 8. oktobrī rīko stratēģisko pretkorupcijas semināru par pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātēm un aicina tajā piedalīties Delnas biedrus, nevalstiskās organizācijas, pilsoniski aktīvus iedzīvotājus, akadēmiķus un ikvienu interesentu, kuram rūp Latvijas labklājība un no korupcijas brīva valsts.

Delna publicē apkopojumu par runāto publiskajā diskusijā “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA” un skaidro korupcijas uztveres augstos rādītājus sabiedrībā.

Atsākoties Saeimas rudens sesijai, Delna apkopo pašu veidotos ar interešu pārstāvības (lobēšanas) jomu saistītos un publiski pieejamos materiālus un apkopojumu nosūta 13. Saeimai. Delna cer, ka līdz šim veiktie pētījumi noderēs turpmākajā 13. Saeimas darbā un 2022. gadā Latvija varēs lepoties ar vēl vienu sasniegumu  – atklātu, pārskatāmu lobēšanas procesu.

Lai gūtu padziļinātu izpratni par Latvijas Globālā korupcijas barometra 2020. gada rezultātiem, Delna veic izpēti un publicē rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem, kā arī aicina uz publisku diskusiju par sabiedrības korupcijas uztveri “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA”.

Delna ir viena no 20 nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvajā padomē un piedalās KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2024. gadam projekta izstrādē un savas atbildības ietvaros sniedz atzinumus par aktuālajām pretkorupcijas aktivitātēm. 2021. gada jūlijā Delna sniedza savu atzinumu par plāna projektu tā izsludināšanas laikā Valsts sekretāru sanāksmē.

Delna sniedz ieskatu starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) publicētajos Globālā korupcijas barometra (Global Corruption Barometer) 2020. gada rezultātos.

Delna publicēja plašu pētījumu par interešu pārstāvības (lobēšanas) līdzšinējo praksi Latvijā nacionālā līmenī un pašvaldībās, ētisku un neētisku interešu pārstāvību, interešu pārstāvju komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un labās prakses piemēriem citās valstīs. Pētījums sniedz ieskatu agrākajos mēģinājumos lobēšanas jomu regulēt Latvijā un skaidro, kāpēc tas nav izdevies līdz šim. Ar pētījumu (latviešu valodā) var iepazīties šajā rakstā.

Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas un aicināja pašvaldību un interešu pārstāvjus no dažādiem Latvijas novadiem atklāt savu līdzšinējo interešu pārstāvības (lobēšanas) uztveri un praksi, ar diskusiju kopsavilkumu un ierakstiem var iepazīties šajā rakstā.

Aicinājums ar nelielu ikmēneša ziedojumu atbalstīt Delnas darbu.

2021. gada 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas, lai prezentētu interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātus, kas attiecas uz interešu pārstāvību pašvaldībās – esošo praksi un, kas jāņem vērā, 13. Saeimai strādājot pie topošā regulējuma.

Aicinām medijus, valsts, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus, kā arī ikvienu aktīvo iedzīvotāju apmeklēt Delnas veiktā interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātu prezentācijas pasākumu tiešsaistes platformā Zoom.

Delna aicināja Saeimas deputātus neatbalstīt grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ar ko paredzēts sašaurināt valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – Valsts dibinātu augstskolu padomes locekļiem un tādu kapitālsabiedrību padomes locekļiem, kā Latvijas valsts meži, Air Baltic, Latvijas dzelzceļš u.c.

Aicinām iepazīties ar ieinteresēto pušu saņemtajiem atzinumiem par topošo interešu pārstāvības atklātības regulējumu, kuru 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nodeva sabiedriskajai apspriešanai 2021. gada 26. janvārī. Kopā tika saņemti 16 atzinumi un tie tiks izmantoti tālākai likuma izstrādei.

Delna ir viens no topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atbalstītajiem un aicina interešu aizstāvjus izteikt viedokli par interešu aizstāvības jomu Latvijā, līdz 2021. gada 26. martam aizpildot aptaujas anketu. Aptauja ir anonīma un saņemtās atbildes tiks izmantotas sniedzot priekšlikumus 13. Saeimai tālākai likuma pilnveidei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Delna sniedza savu atzinumu par 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darba grupas Lobēšanas atklātības likuma izstrādei dokumentu “Interešu pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipi”.

2021. gada 18. februārī Delna organizēja diskusiju par Latvijas rādītāju Korupcijas uztveres indeksā (KUI), piedaloties tieslietu un korupcijas ekspertiem, praktiķiem un Latvijas uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Diskusijas noslēgumā Delna identificēja vairākus darbus, lai uzlabotu Latvijas rādītāju KUI.

Delna publicēja pretkorupcijas darba atbalstītāju un biedru balsojumu par 2020. gada svarīgākajām politiskajām un sabiedriskajām aktivitātēm un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā. Aptaujāto vērtējumā visnozīmīgākais 2020. gada pretkorupcijas notikums ir Rīgas domes atlaišana.

2020. gada 9. decembrī, svinot starptautisko pretkorupcijas dienu, Delnas jaunā komanda sveica svētkos plašo pretkorupcijas saimi un atklāja Ziedojumu piesaistes kampaņu, publicējot četrus video, kuros iepazīstināja ar sevi un iezīmēja prioritāros darba virzienus nākamajiem gadiem.

2021. gada janvārī Delna, būdama Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija, aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2020. gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, balsot un izveidot savu 2020. gada pretkorupcijas notikumu topu!

Kopš 2019. gada Delna aktīvi piedalās lobēšanas regulējuma izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un pieņemšanā, piedaloties darba grupās un sadarbojoties ar starptautiskajiem ekspertiem un Latvijas sabiedrību ieteikumu sagatavošanā Saeimai tālākai likumprojekta izstrādei.

2021. gada 28. janvārī publicējam Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus kopā ar analīzi latviešu, angļu un krievu valodā.

Turpinot analizēt Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus, 18. februārī Delna aicināja ikvienu piedalīties Zoom diskusijā par Latvijas rezultātiem un ko darīt, lai uzlabotu situāciju.

 

DELNAS ZIŅAS, VIEDOKLIS, KOMENTĀRI MEDIJOS UN CITAS AKTUALITĀTES

Finansētājs no 2020. gada novembra: EEZ un Norvēģijas granti