×

ATKLĀTĪBAS SARGI

ATKLĀTĪBAS SARGI: CEĻŠ UZ ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

 

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2020. – 31.12.2023.

PROJEKTA IZMAKSAS: 104 992,88 EUR

FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, un Delnas līdzfinansējums.

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt sabiedrības informētību par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un iesaistīt sabiedrību atklātības un atbildības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem.  Projekta rezultātā tiks pilnveidots pretkorupcijas un atklātības regulējums Latvijā, stiprināta pretkorupcijas kopiena Latvijā un vairota dažādu sabiedrības grupu neiecietība pret korupciju un spējas pret to stratēģiski iestāties.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

1. Lobēšanas atklātības veicināšana Latvijā;

2. Dažādu sabiedrības grupu informēšana par korupcijas apmēru, formām un mazināšanas iespējām;

3. Nacionālā un reģionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju stiprināšana kvalitatīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un prasīt atbildību no lēmumu pieņēmējiem;

4. Darba koordinēšana pie pretkorupcijas likumprojektu un politikas dokumentu darba nacionālā līmenī (piem., KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome, Saeimas komisijas), iesaistot nacionālā un reģionālā līmeņa organizācijas;

5. Mērķtiecīga nedzirdīgo un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana, radot speciālus materiālus;

6. “Jauniešu Delnas” organizēšana, ilgākā laika periodā izglītojot un uzturot komunikāciju ar aktīviem jauniešiem, sniedzot atbalstu, motivējot un iesaistot viņus praktiskās aktivitātēs un zināšanu tālākā nodošanā Latvijas skolām, vadot “Pretkorupcijas stundas”.

PROJEKTA JAUNUMI

“Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2023. gada nogalē ir izstrādājusi vairākus informatīvos materiālus par interešu pārstāvības regulējumu. Viens no aktuālākajiem jautājumiem gada nogalē ir par to, kas notiek ar jaunā Interešu pārstāvības atklātības likuma ieviešanu.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) audio straumēšanas platformā “Spotify” publicējusi raidierakstu ciklu “Kā uz DELNAS” par 2023. gada aktuālākajiem tematiem, sniedzot plašu ieskatu par pašvaldību atbildību jaunā Pašvaldību likuma ieviešanā, Ministru kabineta noteikumu izstrādes gaitu saistībā ar Interešu pārstāvības atklātības likuma ieviešanu, Trauksmes celšanas likuma piemērošanu Latvijā un citviet Eiropā, kā arī par FID panākumiem pārvaldības digitalizācijā un jaunāko grozījumu Publisko iepirkumu likumā ietekmi uz jomas atklātību un godīgumu.

Aptaujāto vērtējumā 2023. gada Latvijas pretkorupcijas galvenais notikums ir pikets par Ogres mēra Egila Helmaņa atstādināšanu. Tikmēr par Delnas nozīmīgākajiem darbiem pretkorupcijas jomā, iegūstot vienādu balsu skaitu, tika atzīti: 2022. gada Korupcijas uztveres indekss (KUI), kurā apkopoti Latvijas rezultāti un analīze, kā arī pašvaldību mājaslapu atklātības izvērtējums “Pašvaldību atklātības indekss 2023”.

Par korupciju un citiem pārkāpumiem un nejēdzībām nav jāklusē, par tām ir jāziņo – jāceļ trauksme. Tikai ziņojot atbildīgajām iestādēm par amatpersonu iespējamiem pārkāpumiem, tos ir iespējams novērst.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) regulāri jau 25 gadus aicina mazināt korupciju un iestāties par lielāku publiskā sektora atklātību nacionālajā un pašvaldību līmenī, informē lēmumu pieņēmējus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, iedzīvotājus, kā arī medijus par korupcijas apmēru un formām Latvijā.

Rokasgrāmata iepazīstina ar galvenajiem jautājumiem, kas varētu interesēt ikvienu interešu parstāvi. Rokasgrāmatā uzzināsiet, kā interešu pārstāvis var izsekot līdzi tam, kā notiek interešu pārstāvības process un kādas intereses tiek pārstāvētas, kā arī, kā laicīgi iesaistīties interešu pārstāvības procesā un paust savu nostāju par sev būtiskiem jautājumiem.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna), ikdienā komunicējot ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldībās, pilsonisko sabiedrību, iedzīvotājiem un medijiem, ir kritiski apskatījusi šos pilsoniskās līdzdalības rīkus un skaidro, kādos gadījumos kuru rīku izmantot un kādu atgriezenisko saiti gaidīt no pašvaldības.

Neskatoties uz negatīvajiem notikumiem, Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) ir identificējusi svarīgākās politiskās un sabiedriskās aktivitātes un sasniegto cīņā pret korupciju Latvijā 2023. gadā un aicina Jūs atskatīties uz šiem notikumiem.

Delna vērš uzmanību uz publiskajā telpā jau izskanējušo informāciju par jaunās Saeimas priekšsēdētājas nostāju attiecībā uz to, ka augstām valsts amatpersonām būtu jālobē starptautisku sankciju atcelšana pret A. Lembergu. Deputātu atrunas par nepiemērotas personas ievēlēšanu informācijas trūkuma dēļ esošajos apstākļos nav pieļaujamas.

Otrdien, 2023. gada 19. septembrī biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” nosūta vēstuli Saeimas deputātiem, aicinot noraidīt Gunāra Kūtra kandidatūru Saeimas priekšsēdētāja amatam, kā arī vērsties Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā ar lūgumu komisijai vērtēt G. Kūtra komentāru atbilstību Saeimas Ētikas kodeksa normām, lai novērstu tālāku Saeimas prestiža graušanu. Zemāk lasiet pilnu vēstules tekstu.

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina aktīvos iedzīvotājus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, akadēmiķus un ikvienu, kuram rūp demokrātija un tiesiskums pašvaldībās apmeklēt reģionālās darbnīcas “Kā iesaistīties un iesaistīt citus pašvaldības dzīvē”, kas notiek Daugavpilī, Liepājā un Valmierā. Mērķis – veicināt reālu pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbībā un sniegt ieteikumus pašvaldības darbības uzraudzībā atbilstoši labas pārvaldības un atklātības principiem.

Korupcija mēdz būt dažāda un ikviens iedzīvotājs korupcijas atklāšanā un apkarošanā var paveikt neatsverami daudz. 2023. gada Eirobarometra aptauja rāda, ka 74 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka korupcija ir izplatīta problēma mūsu valstī (Eiropas Savienības vidējais rādītājs – 70 %), 27 % uzskata, ka korupcija pēdējos trīs gados ir tikai pieaugusi (Eiropas Savienības vidējais rādītājs – 45 %). Lai arī, salīdzinot ar 2019. gada Eirobarometra aptaujas rādītājiem, Latvijas iedzīvotāju uztverē korupcijas izplatība ir samazinājusies par 10 % (2019. gadā – 84 %), tomēr 2023. gada rādītājs joprojām ir augstāks nekā ES vidējais rādītājs un kopš 2013. gada, 10 gadu griezumā, uzlabojies par 11%.

“Sabiedrības par atklātību – Delna” (Delna) ieskatā, tāpat kā iepriekšējās valdības veidošanas sarunu laikā, joprojām ir svarīgi, ka valdību veidojošajiem spēkiem ir vienota nostāja būtiskākajos jautājumos – cīņa pret korupciju kā nacionālās drošības jautājums, vienota izpratne par valsts aizsardzību un Eiroatlantiskā integrācija.

Siguldā netrūkst dažādu aktivitāšu iespēju un biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) aicina braucienu uz Siguldu papildināt ar izzinošu orientēšanos par to – kā atklāt un izprast negodprātīgu rīcību, aktīvi pavadot laiku un izzinot Siguldas pilsētas un dabas krāšņumu.

Arī “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) seko līdzi varas maiņai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. Ņemot vērā iepriekšējos skandālus, pieredzi un jaunākos notikumus, rodas vairāki jautājumi.

Uzņēmumu reputācijas graušana nav retums – no Delnas aptaujātajiem uzņēmumiem gandrīz visi atbildēja, ka ir saskārušies ar reputācijas graušanu, trešā daļa piekrita, ka tā ir ļoti liela problēma. Lai aktualizētu tēmu un meklētu risinājumus izaicinājumiem, biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2023. gada 28. martā aicināja uz diskusiju “Uzņēmuma reputācijas graušana. Ko darīt?”.

2023. gada 20. aprīlī Delna aicināja pilsoniskās sabiedrības organizācijas piedalīties piketā “Demokrātija ir daudz trauslāka nekā porcelāns” un pulcēties pie Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas protesta akcijā. Protesta dalībnieki prasīja VARAM ministram Mārim Sprindžukam atstādināt Ogres novada domes priekšsēdētāju Egilu Helmani.

Lai arī tehniskā interešu pārstāvības deklarēšanās sistēma būs spēkā 2025. gada 1. septembrī, Delna aicina jau tagad amatpersonas publiskot informāciju par komunikāciju ar interešu pārstāvjiem savas iestādes mājaslapās. Šis raksts pieejams arī krievu valodā. 

Aptaujāto vērtējumā 2022. gada pretkorupcijas notikums ir Interešu pārstāvības atklātības jeb tā saucamā lobēšanas likuma pieņemšana, savukārt, korupcijas apkarošanas kavēklis – valstij piederošu uzņēmumu padomēs un valdēs nonāk cilvēki ar apšaubāmu reputāciju.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā Interešu pārstāvības atklātības likums. Lai gan būtiskas likuma daļas, kas attiecas uz interešu pārstāvju reģistru un aktivitāšu deklarēšanas sistēmu stāsies spēkā vien 2025. gada otrajā pusē, Delna aicina interešu un publiskās varas pārstāvjus negaidīt un jau tagad uzsākt aktīvu interešu pārstāvības aktivitāšu fiksēšanu un atklāšanu.

Apkopojums par Delnas Trauksmes celšanas darbu 2022. gadā.

Delna par paveikto no 2020. gada novembra Aktīvo iedzīvotāju fonda projektā “Atklātības sargi”.

2022. gads ir bijis notikumiem, izaicinājumiem un drošības apdraudējumiem bagāts. Delna aicināja atskatīties uz 2022. gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā un balsot par tiem.

Latvijas 2022. gada rādītājs Korupcijas uztveres indeksā, salīdzinot ar 2021. gadu, ir nemainīgs – 59 punkti no 100 un ir ievērojami zemāks nekā virknē citu Eiropas Savienības un Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas valstu. Latvijas sniegums norāda, ka Latvijai neizdosies sasniegt Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027. gadam noteikto mērķi – 2024. gadā sasniegt 64 punktus un 2027. gadā – 67 punktus.

Delna aicināja uzzināt jaunākos Transparency International Korupcijas uztveres indeksa (Corruption Perceptions Index) Latvijas rezultātus – korupcijas uztveri publiskajā sektorā un mūsu vietu salīdzinājumā ar pārējām reģiona valstīm, Eiropas Savienību un pasauli.

Delna sekoja līdzi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāna 2021.–2025. gadam tapšanai, kas ilga divus gadus un beidzot 2023. gada 19. janvārī nonāca izskatīšanā Valsts sekretāru sanāksmē. Delna sniedza savu komentāru par plāna lēno saskaņošanu un atbildīgo iestāžu zemo motivāciju uzņemties galveno atbildību uzdevumu īstenošanā.

Delna nosūtīja trīs vēstules Daugavpils pilsētas pašvaldībai ar lūgumu skaidrot, kā pašvaldība organizēja padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu. Delnas mērķis bija pārliecināties, ka dokumenti un būvnieku atlases process Daugavpilī ir noticis atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir lietderīgs un godprātīgs.

Delna analizēja, vai 2022. gada 14. decembrī apstiprinātajā Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijā parādās korupcijas mazināšanas pasākumi. Secinājām, ka lai gan valdības deklarācijā ir skaidri pausta apņemšanās turpināt līdz šim iesākto korupcijas novēršanā un apkarošanā, tā sniedz ļoti ierobežotu izpratni par turpmāk veicamajiem konkrētajiem soļiem.

Delna publicēja starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International 2022. gada 11. oktobra ziņojumu “Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention”. Ziņojumā analizēts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu paveiktais, ieviešot Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos no 2018. līdz 2021. gadam.

Ziedojumu kampaņas raksts par Delnas sniegto atbalstu trauksmes cēlējiem un trauksmes cēlēju lomu korupcijas un negodprātīgas rīcības mazināšanā, kā arī aizdomīgu situāciju izgaismošanā un skaidrošanā plašākām sabiedrības grupām.

Ziedojumu kampaņas raksts par Delnu kā nevalstisko organizāciju, kas seko līdzi labas pārvaldības principu ievērošanai  publiskajos iepirkumos. Piemērs – kādas pašvaldības izsludinātā cenu aptauja par totalitāros režīmus slavinošo objektu demontāžu izcēlās ar atklātības trūkumu.

Ziedojumu kampaņas raksts par Delnas sniegto atbalstu trauksmes cēlējiem un viņu iesaisti negodprātīgas rīcības novēršanā. Sniegts trauksmes celšanas piemērs – 2022. gada februārī pie Delnas vērsās divi trauksmes cēlēji, ziņojot par iespējamiem pārkāpumiem vietējās pašvaldības darbā. Kāda ēka, kuras tapšanai piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, būvēta jau zinot, kas būs tās lietotājs un attiecīgi pielāgota lietotāja vajadzībām.

Delnas viedoklis par 2022. gada 22. novembra Eiropas Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-37/20 un C-601/20. Spriedums rada nopietnus draudus Eiropas un Latvijas ilggadējiem centieniem izstrādāt kvalitatīvu un efektīvu patieso labuma guvēju reģistru, lai sekmētu cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.

Delna, atsaucoties uz to, ka Valsts prezidents Egils Levits 2022. gada 16. septembrī nodeva Saeimai otrreizējai caurlūkošanai Pašvaldību likumu, vēstulē Valsts prezidentam norāda uz būtisku trūkumu Saeimas pieņemtajā likumprojektā interešu konflikta pārvaldībā un aicina novērst deputātu sēdēšanu uz diviem krēsliem.

Delna pirms parlamenta vēlēšanām pārskatīja 13. Saeimas paveikto korupcijas mazināšanā un atklātības un labas pārvaldības veicināšanā – vai deputāti ir ņēmuši vērā Delnas un domnīcas Providus kopīgi izstrādātās un 2019. gada 29. janvārī Saeimai iesniegtās 39 rekomendācijas. 13. Saeimas progress ir nepietiekams, par izpildītām Delna uzskata 11 rekomendācijas, daļēji izpildītām – 20 rekomendācijas un 8 rekomendāciju izpildē būtisks progress nav noticis.

Delna aicināja nevalstisko sektoru un aktīvos iedzīvotājus apmeklēt semināru “Demokrātija: efektīva, caurskatāma un ērta ikvienam”. Runājām par to, cik būtiski ir radīt atbildīgu, godīgu un atklātu vidi mums apkārt, meklējām atbildes uz jautājumiem – ko katrs no mums var darīt, lai ilgtermiņā vairotu savu un citu cilvēku izpratni par demokrātijas nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Seminārs notika 2022. gada 30. septembrī Daugavpilī.

Delnas interešu aizstāvības un projektu vadītāja Agnija Birule raksts par sabiedrības skatījumā būtiskiem 14. Saeimas sasaukuma darāmajiem darbiem korupcijas apkarošanā un labas pārvaldības mazināšanā. Raksts tapis speciāli LV portālam.

2022. gada 6. maijā Delna rīkoja publisku diskusiju par 14. Saeimas darāmajiem darbiem labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, kurā piedalījās pārstāvji no 7 politiskajiem spēkiem, kuriem prognozē iekļūšanu Saeimā. Diskusijas dalībniekus iepazīstinājām ar balsojuma rezultātiem – prezentāciju par nākamā Saeimas sasaukuma darbiem (atteikšanās no Saeimas balsojuma “atturos”, publiskas revīzija Saeimas budžetam un interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma pieņemšana).

Delna, reaģējot uz Valsts prezidenta 2022. gada 15. martā izsludinātajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, publicēja LV portālā  rekomendācijas, lai īstenotu politisko partiju sekmīgu attīstību Latvijā.

Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām, Delna mudināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju domāt par darbiem, kas nākamajai Saeimai jāpaveic pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, un aicināja piedalīties balsojumā par nākamā Saeimas sasaukuma darāmajiem darbiem.

Delna rīkoja apmācību “Jauniešu Delna” absolventiem noslēguma pasākumu Raiņa un Aspazijas mājā, Rīgā, 2022. gada 2. aprīlī.  Noslēguma pasākumu apmeklēja – 14 jaunieši un viņu skolasbiedri, 13. Saeimas deputāte Inese Voika un  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule.

Delna iepazinās ar Saeimā 1. lasījumā atbalstīto likumprojektu “Interešu pārstāvības atklātības likums” (Nr. 1341/Lp13) un sniedza savus priekšlikumus likumprojektam pirms 2. lasījuma.

Delna februārī un martā rīkoja apmācību ciklu jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem. Apmācībās aicinājām jauniešus domāt par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, ko jaunieši var darīt, lai veicinātu demokrātiju un tiesiskumu, kādu ietekmi uz ikviena jaunieša izaugsmes iespējām atstāj korupcija.

Delna publicēja kopsavilkumu ar sabiedrības balsojuma rezultātiem par nozīmīgākajiem 2021. gada pretkorupcijas un labas pārvaldības notikumiem valstī. Aptaujāto vērtējumā trīs svarīgākie notikumi ir: Aivars Lembergs cietumā pēc 12 gadus ilgušas tiesāšanās, 29 muitnieku aizturēšana aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā un “Būvnieku karteļa” atklāšana un negodīgās prakses būvniecības nozarē publiskošana.

Delna vērsa uzmanību uz to, ka Valsts prezidenta 2022. gada 20. janvārī Saeimā iesniegtais likumprojekts “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” ir neveiksmīgs mēģinājums novērst politisko partiju finansēšanas likuma problēmas, jo nerisina likuma problēmas kompleksi.

2022. gada 25.janvāŗī Delna izziņoja Latvijas jaunākos Korupcijas uztveres indeksa rezultātus – korupcijas uztveri publiskajā sektorā un vietu salīdzinājumā ar pārējām reģiona valstīm, Eiropas Savienīvu un pasauli.

Delna aicināja uz Latvijas 2021. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātu izziņošanas pasākumu  tiešsaistē 2022. gada 25. janvārī.

Delna aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2021. gada notikumiem un lēmumiem labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, balsot un izveidot pretkorupcijas notikumu topu.

Delnas viedoklis par Izglītības un zinātnes ministrijas virzītajiem grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Nr: 703/Lp13, 2. lasījums) un aicinājums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem tos tālāk nevirzīt. Ar šiem grozījumiem bija paredzēts būtiski sašaurināt atklātību divām valsts amatpersonu grupām – valsts dibinātu augstskolu padomes locekļiem un publiskas personas kapitālsabiedrību padomes locekļiem.

Delnas viedokļraksts LV portālam par trauksmes cēlēju aizsardzību Latvijā. Strādājot pie jaunā Trauksmes celšanas likuma, Latvijai ir iespēja stiprināt trauksmes celšanu un paredzēt papildu instrumentus, lai atbalstītu un aizstāvētu trauksmes cēlējus, un tādējādi ar viņu iesaisti mazinātu korupciju.

Delna uzsāk ziedojumu kampaņu, ar kuru vērš uzmanību trauksmes cēlēju aizsardzībai un aicina sniegt atbalstu trauksmes cēlējiem.

Delna aicina jauniešus vecumā no 16 līdz 20 gadiem pieteikties tiešsaistes apmācībām “Jauniešu Delna”, kurā 5 nodarbību garumā no 2022. gada februāra līdz martam stāstīsim un aicināsim domāt par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, kādu negatīvu ietekmi uz valsts labklājību atstāj korupcija.

Delna 2021. gada 25. novembrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosūtīja priekšlikumus jaunajam Trauksmes celšanas likumam.

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International Latvijas aizsardzības nozari novērtējusi ar zemu korupcijas risku 2020. gada Valstu aizsardzības sektora pretkorupcijas indeksā (Government Defence Integrity Index, GDI).

2021. gada 8. oktobrī Delna rīkoja stratēģisko pretkorupcijas semināru, kura mērķis bija pārrunāt Delnas stratēģiskos darbības virzienus, pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātes kopā ar Delnas biedriem, nevalstiskajām organizācijām un tiesībsargājošajām iestādēm, pilsoniski aktīvajiem iedzīvotājiem ar interesi pretkorupcijas jautājumos.

Iepazīstinām ar Delnas pētnieka Olafa Grigus rakstu “Lobēšanas atklātība Eiropas Savienības politikā – nacionālajā līmenī” izdevumam “Jurista Vārds”. O. Grigus apskata, kā lobēšana tiek regulēta Eiropas Savienības (ES) līmeņa politikas veidošanā un skaidro izpildvarā īstenoto politisko pārraudzību pār ES politikas veidošanu un arī nacionālā likumdevēja potenciālo lomu, īstenojot pārraudzību un ieviešot ES tiesību aktus.

Delna 2021. gada 8. oktobrī rīko stratēģisko pretkorupcijas semināru par pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātēm un aicina tajā piedalīties Delnas biedrus, nevalstiskās organizācijas, pilsoniski aktīvus iedzīvotājus, akadēmiķus un ikvienu interesentu, kuram rūp Latvijas labklājība un no korupcijas brīva valsts.

Delna publicē apkopojumu par runāto publiskajā diskusijā “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA” un skaidro korupcijas uztveres augstos rādītājus sabiedrībā.

Atsākoties Saeimas rudens sesijai, Delna apkopo pašu veidotos ar interešu pārstāvības (lobēšanas) jomu saistītos un publiski pieejamos materiālus un apkopojumu nosūta 13. Saeimai. Delna cer, ka līdz šim veiktie pētījumi noderēs turpmākajā 13. Saeimas darbā un 2022. gadā Latvija varēs lepoties ar vēl vienu sasniegumu  – atklātu, pārskatāmu lobēšanas procesu.

Lai gūtu padziļinātu izpratni par Latvijas Globālā korupcijas barometra 2020. gada rezultātiem, Delna veic izpēti un publicē rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem, kā arī aicina uz publisku diskusiju par sabiedrības korupcijas uztveri “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA”.

Delna ir viena no 20 nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvajā padomē un piedalās KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2024. gadam projekta izstrādē un savas atbildības ietvaros sniedz atzinumus par aktuālajām pretkorupcijas aktivitātēm. 2021. gada jūlijā Delna sniedza savu atzinumu par plāna projektu tā izsludināšanas laikā Valsts sekretāru sanāksmē.

Delna sniedz ieskatu starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) publicētajos Globālā korupcijas barometra (Global Corruption Barometer) 2020. gada rezultātos.

Delna publicēja plašu pētījumu par interešu pārstāvības (lobēšanas) līdzšinējo praksi Latvijā nacionālā līmenī un pašvaldībās, ētisku un neētisku interešu pārstāvību, interešu pārstāvju komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un labās prakses piemēriem citās valstīs. Pētījums sniedz ieskatu agrākajos mēģinājumos lobēšanas jomu regulēt Latvijā un skaidro, kāpēc tas nav izdevies līdz šim. Ar pētījumu (latviešu valodā) var iepazīties šajā rakstā.

Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas un aicināja pašvaldību un interešu pārstāvjus no dažādiem Latvijas novadiem atklāt savu līdzšinējo interešu pārstāvības (lobēšanas) uztveri un praksi, ar diskusiju kopsavilkumu un ierakstiem var iepazīties šajā rakstā.

Aicinājums ar nelielu ikmēneša ziedojumu atbalstīt Delnas darbu.

2021. gada 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas, lai prezentētu interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātus, kas attiecas uz interešu pārstāvību pašvaldībās – esošo praksi un, kas jāņem vērā, 13. Saeimai strādājot pie topošā regulējuma.

Aicinām medijus, valsts, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus, kā arī ikvienu aktīvo iedzīvotāju apmeklēt Delnas veiktā interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātu prezentācijas pasākumu tiešsaistes platformā Zoom.

Delna aicināja Saeimas deputātus neatbalstīt grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ar ko paredzēts sašaurināt valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – Valsts dibinātu augstskolu padomes locekļiem un tādu kapitālsabiedrību padomes locekļiem, kā Latvijas valsts meži, Air Baltic, Latvijas dzelzceļš u.c.

Aicinām iepazīties ar ieinteresēto pušu saņemtajiem atzinumiem par topošo interešu pārstāvības atklātības regulējumu, kuru 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nodeva sabiedriskajai apspriešanai 2021. gada 26. janvārī. Kopā tika saņemti 16 atzinumi un tie tiks izmantoti tālākai likuma izstrādei.

Delna ir viens no topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atbalstītajiem un aicina interešu aizstāvjus izteikt viedokli par interešu aizstāvības jomu Latvijā, līdz 2021. gada 26. martam aizpildot aptaujas anketu. Aptauja ir anonīma un saņemtās atbildes tiks izmantotas sniedzot priekšlikumus 13. Saeimai tālākai likuma pilnveidei.

Sabiedriskās apspriešanas laikā Delna sniedza savu atzinumu par 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darba grupas Lobēšanas atklātības likuma izstrādei dokumentu “Interešu pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipi”.

2021. gada 18. februārī Delna organizēja diskusiju par Latvijas rādītāju Korupcijas uztveres indeksā (KUI), piedaloties tieslietu un korupcijas ekspertiem, praktiķiem un Latvijas uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Diskusijas noslēgumā Delna identificēja vairākus darbus, lai uzlabotu Latvijas rādītāju KUI.

Delna publicēja pretkorupcijas darba atbalstītāju un biedru balsojumu par 2020. gada svarīgākajām politiskajām un sabiedriskajām aktivitātēm un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā. Aptaujāto vērtējumā visnozīmīgākais 2020. gada pretkorupcijas notikums ir Rīgas domes atlaišana.

2020. gada 9. decembrī, svinot starptautisko pretkorupcijas dienu, Delnas jaunā komanda sveica svētkos plašo pretkorupcijas saimi un atklāja Ziedojumu piesaistes kampaņu, publicējot četrus video, kuros iepazīstināja ar sevi un iezīmēja prioritāros darba virzienus nākamajiem gadiem.

2021. gada janvārī Delna, būdama Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija, aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2020. gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, balsot un izveidot savu 2020. gada pretkorupcijas notikumu topu!

Kopš 2019. gada Delna aktīvi piedalās lobēšanas regulējuma izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un pieņemšanā, piedaloties darba grupās un sadarbojoties ar starptautiskajiem ekspertiem un Latvijas sabiedrību ieteikumu sagatavošanā Saeimai tālākai likumprojekta izstrādei.

2021. gada 28. janvārī publicējam Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus kopā ar analīzi latviešu, angļu un krievu valodā.

Turpinot analizēt Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus, 18. februārī Delna aicināja ikvienu piedalīties Zoom diskusijā par Latvijas rezultātiem un ko darīt, lai uzlabotu situāciju.

2022. gada 6. maijā Delna rīkoja publisku diskusiju par 14. Saeimas darāmajiem darbiem labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, kurā piedalījās pārstāvji no 7 politiskajiem spēkiem, kuriem prognozē iekļūšanu Saeimā. Diskusijas dalībniekus iepazīstinājām ar balsojuma rezultātiem – prezentāciju par nākamā Saeimas sasaukuma darbiem (atteikšanās no Saeimas balsojuma “atturos”, publiskas revīzija Saeimas budžetam un interešu pārstāvības (lobēšanas) atklātības regulējuma pieņemšana). 

Delna, reaģējot uz Valsts prezidenta 2022. gada 15. martā izsludinātajiem grozījumiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, publicēja LV portālā  rekomendācijas, lai īstenotu politisko partiju sekmīgu attīstību Latvijā. 

Tuvojoties 14. Saeimas vēlēšanām, Delna mudināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju domāt par darbiem, kas nākamajai Saeimai jāpaveic pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, un aicināja piedalīties balsojumā par nākamā Saeimas sasaukuma darāmajiem darbiem. 

Delna rīkoja apmācību “Jauniešu Delna” absolventiem noslēguma pasākumu Raiņa un Aspazijas mājā, Rīgā, 2022. gada 2. aprīlī.  Noslēguma pasākumu apmeklēja – 14 jaunieši un viņu skolasbiedri, 13. Saeimas deputāte Inese Voika un  Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule.

Delna iepazinās ar Saeimā 1. lasījumā atbalstīto likumprojektu “Interešu pārstāvības atklātības likums” (Nr. 1341/Lp13) un sniedza savus priekšlikumus likumprojektam pirms 2. lasījuma.

Delna februārī un martā rīkoja apmācību ciklu jauniešiem vecumā no 16 līdz 20 gadiem. Apmācībās aicinājām jauniešus domāt par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, ko jaunieši var darīt, lai veicinātu demokrātiju un tiesiskumu, kādu ietekmi uz ikviena jaunieša izaugsmes iespējām atstāj korupcija. 

Delna publicēja kopsavilkumu ar sabiedrības balsojuma rezultātiem par nozīmīgākajiem 2021. gada pretkorupcijas un labas pārvaldības notikumiem valstī. Aptaujāto vērtējumā trīs svarīgākie notikumi ir: Aivars Lembergs cietumā pēc 12 gadus ilgušas tiesāšanās, 29 muitnieku aizturēšana aizdomās par korupciju Terehovas muitas kontroles punktā un “Būvnieku karteļa” atklāšana un negodīgās prakses būvniecības nozarē publiskošana.

Delna vērsa uzmanību uz to, ka Valsts prezidenta 2022. gada 20. janvārī Saeimā iesniegtais likumprojekts “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” ir neveiksmīgs mēģinājums novērst politisko partiju finansēšanas likuma problēmas, jo nerisina likuma problēmas kompleksi. 

2022. gada 25. janvārī  Delna izziņoja Latvijas jaunākos Korupcijas uztveres indeksa rezultātus – korupcijas uztveri publiskajā sektorā un vietu salīdzinājumā ar pārējām reģiona valstīm, Eiropas Savienību un pasauli.

Delna aicināja uz Latvijas 2021. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātu izziņošanas pasākumu  tiešsaistē 2022. gada 25. janvārī. 

Delna aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2021. gada notikumiem un lēmumiem labas pārvaldības un pretkorupcijas jomā, balsot un izveidot pretkorupcijas notikumu topu. 

Delnas viedoklis par Izglītības un zinātnes ministrijas virzītajiem grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Nr: 703/Lp13, 2. lasījums) un aicinājums Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputātiem tos tālāk nevirzīt. Ar šiem grozījumiem bija paredzēts būtiski sašaurināt atklātību divām valsts amatpersonu grupām – valsts dibinātu augstskolu padomes locekļiem un publiskas personas kapitālsabiedrību padomes locekļiem.

Delnas viedokļraksts LV portālam par trauksmes cēlēju aizsardzību Latvijā. Strādājot pie jaunā Trauksmes celšanas likuma, Latvijai ir iespēja stiprināt trauksmes celšanu un paredzēt papildu instrumentus, lai atbalstītu un aizstāvētu trauksmes cēlējus, un tādējādi ar viņu iesaisti mazinātu korupciju. 

Delna uzsāk ziedojumu kampaņu, ar kuru vērš uzmanību trauksmes cēlēju aizsardzībai un aicina sniegt atbalstu trauksmes cēlējiem.

Delna aicina jauniešus vecumā no 16 līdz 20 gadiem pieteikties tiešsaistes apmācībām “Jauniešu Delna”, kurā 5 nodarbību garumā no 2022. gada februāra līdz martam stāstīsim un aicināsim domāt par to, kas ir demokrātija un tiesiskums, kādu negatīvu ietekmi uz valsts labklājību atstāj korupcija.

Delna 2021. gada 25. novembrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosūtīja priekšlikumus jaunajam Trauksmes celšanas likumam.

Starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International Latvijas aizsardzības nozari novērtējusi ar zemu korupcijas risku 2020. gada Valstu aizsardzības sektora pretkorupcijas indeksā (Government Defence Integrity Index, GDI).

2021. gada 8. oktobrī Delna rīkoja stratēģisko pretkorupcijas semināru, kura mērķis bija pārrunāt Delnas stratēģiskos darbības virzienus, pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātes kopā ar Delnas biedriem, nevalstiskajām organizācijām un tiesībsargājošajām iestādēm, pilsoniski aktīvajiem iedzīvotājiem ar interesi pretkorupcijas jautājumos.

Iepazīstinām ar Delnas pētnieka Olafa Grigus rakstu “Lobēšanas atklātība Eiropas Savienības politikā – nacionālajā līmenī” izdevumam “Jurista Vārds”. O. Grigus apskata, kā lobēšana tiek regulēta Eiropas Savienības (ES) līmeņa politikas veidošanā un skaidro izpildvarā īstenoto politisko pārraudzību pār ES politikas veidošanu un arī nacionālā likumdevēja potenciālo lomu, īstenojot pārraudzību un ieviešot ES tiesību aktus.

Delna 2021. gada 8. oktobrī rīko stratēģisko pretkorupcijas semināru par pretkorupcijas, atklātības un pilsoniskās līdzdalības aktualitātēm un aicina tajā piedalīties Delnas biedrus, nevalstiskās organizācijas, pilsoniski aktīvus iedzīvotājus, akadēmiķus un ikvienu interesentu, kuram rūp Latvijas labklājība un no korupcijas brīva valsts. 

Delna publicē apkopojumu par runāto publiskajā diskusijā “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA” un skaidro korupcijas uztveres augstos rādītājus sabiedrībā.

Atsākoties Saeimas rudens sesijai, Delna apkopo pašu veidotos ar interešu pārstāvības (lobēšanas) jomu saistītos un publiski pieejamos materiālus un apkopojumu nosūta 13. Saeimai. Delna cer, ka līdz šim veiktie pētījumi noderēs turpmākajā 13. Saeimas darbā un 2022. gadā Latvija varēs lepoties ar vēl vienu sasniegumu  – atklātu, pārskatāmu lobēšanas procesu.

Lai gūtu padziļinātu izpratni par Latvijas Globālā korupcijas barometra 2020. gada rezultātiem, Delna veic izpēti un publicē rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem, kā arī aicina uz publisku diskusiju par sabiedrības korupcijas uztveri “Vai Latvijā ir korupcija? Iedzīvotāju viedoklis” sarunu festivālā “LAMPA”. 

Delna ir viena no 20 nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriski konsultatīvajā padomē un piedalās KNAB Pretkorupcijas pasākumu plāna 2021. – 2024. gadam projekta izstrādē un savas atbildības ietvaros sniedz atzinumus par aktuālajām pretkorupcijas aktivitātēm. 2021. gada jūlijā Delna sniedza savu atzinumu par plāna projektu tā izsludināšanas laikā Valsts sekretāru sanāksmē. 

Delna sniedz ieskatu starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency International (TI) publicētajos Globālā korupcijas barometra (Global Corruption Barometer) 2020. gada rezultātos. 

Delna publicēja plašu pētījumu par interešu pārstāvības (lobēšanas) līdzšinējo praksi Latvijā nacionālā līmenī un pašvaldībās, ētisku un neētisku interešu pārstāvību, interešu pārstāvju komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un labās prakses piemēriem citās valstīs. Pētījums niedz ieskatu agrākajos mēģinājumos lobēšanas jomu regulēt Latvijā un skaidro, kāpēc tas nav izdevies līdz šim. Ar pētījumu (latviešu valodā) var iepazīties šajā rakstā.

Pirms gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas un aicināja pašvaldību un interešu pārstāvjus no dažādiem Latvijas novadiem atklāt savu līdzšinējo interešu pārstāvības (lobēšanas) uztveri un praksi, ar diskusiju kopsavilkumu un ierakstiem var iepazīties šajā rakstā.

Aicinājums ar nelieli ikmēneša ziedojumu atbalstīt Delnas darbu. 

2021. gada 25. un 27. maijā Delna organizēja publiskas diskusijas, lai prezentētu interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātus, kas attiecas uz interešu pārstāvību pašvaldībās – esošo praksi un, kas jāņem vērā, 13. Saeimai strādājot pie topošā regulējuma.

Aicinām medijus, valsts, privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus, kā arī ikvienu aktīvo iedzīvotāju apmeklēt Delnas veiktā interešu pārstāvības (lobēšanas) pētījuma rezultātu prezentācijas pasākumu tiešsaistes platformā Zoom.

Delna aicināja Saeimas deputātus neatbalstīt grozījumus likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ar ko paredzēts sašaurināt valsts amatpersonas deklarācijas publiskojamo daļu noteiktām amatpersonu grupām – Valsts dibinātu augstskolu padomes locekļiem un tādu kapitālsabiedrību padomes locekļiem, kā Latvijas valsts meži, Air Baltic, Latvijas dzelzceļš u.c.

Aicinām iepazīties ar ieinteresēto pušu saņemtajiem atzinumiem par topošo interešu pārstāvības atklātības regulējumu, kuru 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nodeva sabiedriskajai apspriešanai 2021. gada 26. janvārī. Kopā tika saņemti 16 atzinumi un tie tiks izmantoti tālākai likuma izstrādei.

Delna ir viens no topošā interešu pārstāvības atklātības regulējuma atbalstītajiem un aicina interešu aizstāvjus izteikt viedokli par interešu aizstāvības jomu Latvijā, līdz 2021. gada 26. martam aizpildot aptaujas anketu. Aptauja ir anonīma un saņemtās atbildes tiks izmantotas sniedzot priekšlikumus 13. Saeimai tālākai likuma pilnveidei. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā Delna sniedza savu atzinumu par 13. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas darba grupas Lobēšanas atklātības likuma izstrādei dokumentu “Interešu pārstāvības atklātības regulējuma pamatprincipi”. 

2021. gada 18. februārī Delna organizēja diskusiju par Latvijas rādītāju Korupcijas uztveres indeksā (KUI), piedaloties tieslietu un korupcijas ekspertiem, praktiķiem un Latvijas uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem. Diskusijas noslēgumā Delna identificēja vairākus darbus, lai uzlabotu Latvijas rādītāju KUI.

Delna publicēja pretkorupcijas darba atbalstītāju un biedru balsojumu par 2020. gada svarīgākajām politiskajām un sabiedriskajām aktivitātēm un sasniegto cīņā ar korupciju Latvijā. Aptaujāto vērtējumā visnozīmīgākais 2020. gada pretkorupcijas notikums ir Rīgas domes atlaišana.

2020. gada 9. decembrī, svinot starptautisko pretkorupcijas dienu, Delnas jaunā komanda sveica svētkos plašo pretkorucpijas saimi un atklāja Ziedojumu piesaistes kampaņu, publicējot četrus video, kuros iepazīstināja ar sevi un iezīmēja prioritāros darba virzienus nākamajiem gadiem.  

2021. gada janvārī Delna, būdama Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija, aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2020. gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, balsot un izveidot savu 2020. gada pretkorupcijas notikumu topu!

Kopš 2019. gada Delna aktīvi piedalās lobēšanas regulējuma izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un pieņemšanā, piedaloties darba grupās un sadarbojoties ar starptautiskajiem ekspertiem un Latvijas sabiedrību ieteikumu sagatavošanā Saeimai tālākai likumprojekta izstrādei. 

2021. gada 28. janvārī publicējam Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus kopā ar analīzi latviešu, angļu un krievu valodā.

Turpinot analizēt Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus, 18. februārī Delna aicināja ikvienu piedalīties Zoom diskusijā par Latvijas rezultātiem un ko darīt, lai uzlabotu situāciju. 

 

DELNAS ZIŅAS, VIEDOKLIS, KOMENTĀRI MEDIJOS UN CITAS AKTUALITĀTES

Finansētājs no 2020. gada novembra līdz 2023. gada decembrim: EEZ un Norvēģijas granti