×

TRAUKSMES CELŠANA

ATSLĒGA TRAUKSMES CELŠANAS VEICINĀŠANAI

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 18.04.2022.–17.04.2023.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 7901,40 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.
  • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

 

“Sabiedrība par atklātību – Delna” veic darbu ar trauksmes cēlējiem jau vairāk nekā 16 gadus. Jau pirmajā Trauksmes celšanas likumā, kas stājās spēkā 2019. gadā, biedrībām un nodibinājumiem tika noteikta būtiska loma trauksmes cēlēju aizsardzībā. 2022. gada 4. februārī stājās spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums, kas cita starpā paplašina biedrību, tostarp Delnas, kompetenci, un atļauj biedrībām pārstāvēt trauksmes cēlējus iestādēs un tiesā bez īpaša pilnvarojuma. Tādējādi Delna ir unikālā situācijā attiecībā uz iespējām nodrošināt atbalstu un palīdzību trauksmes cēlējiem.

Delna pēdējā laikā, konsultējot trauksmes cēlējus, ir saņēmusi informāciju par to, ka konkrētas iestādes nespēj pareizi piemērot Trauksmes celšanas likuma normas, tādējādi radot kaitējumu sabiedrības interesēm, jo netiek nodrošināta pilnvērtīga trauksmes cēlēju aizsardzība, un pastāv risks, ka novērotie pārkāpumi paliks neatklāti un atbildīgās personas – nesodītas. Ikdienas darbā Delna vairākkārt ir novērojusi, ka valsts iestādēm trūkst izpratnes un zināšanas par Trauksmes celšanas likumu un tā piemērošanu, tomēr konkrētajā gadījumā pastāv reāli draudi trauksmes celšanas sistēmai kopumā, kā arī sabiedrības interesēm attiecībā uz pašvaldību tiesisku darbību, ko var novērst tikai ar Delnas tūlītēju iesaistīšanos lietas risināšanā.

Projekta sasniedzamais rezultāts ir sekmēt 2022. gadā pieņemtā jaunā Trauksmes celšanas likuma normu pareizu ieviešanu un interpretāciju valsts iestādēs, trauksmes cēlējiem likumā noteikto aizsardzības garantiju piemērošanu, un atbildīgo personu saukšanu pie atbildības par veiktajiem pārkāpumiem. Projekta mērķis ir efektīvi izmantot jaunajā 2022. gada Trauksmes celšanas likumā noteikto kompetenci biedrībām un sniegt ieguldījumu jaunā Trauksmes celšanas likuma normu pareizas piemērošanas veicināšanā, kā arī likumu, valsts iestāžu un pašvaldību uzticamības stiprināšanā un korupcijas mazināšanā.

 

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52