×

TRAUKSMES CELŠANA

ATSLĒGA TRAUKSMES CELŠANAS VEICINĀŠANAI

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 18.04.2022.–17.04.2023.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 7901,40 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.
  • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

 

PROJEKTA ZIŅAS

KAS JĀŅEM VĒRĀ, IZSKATOT TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMU Rakstā apskatām Delnas atziņas par to, ko atbildīgajām personām iestādēs, uzņēmumos un organizācijās ir būtiski ņemt vērā, strādājot ar trauksmes cēlēju ziņojumiem.

DELNA PUBLICĒ VADLĪNIJAS TRAUKSMES CĒLĒJU ZIŅOJUMU IZSKATĪŠANAI Rakstā var apskatīt Delnas publicētās vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai.

TRAUKSMES (NE)CELŠANA LĪVĀNOS Rakstā izskatām – kāpec KNAB neatzīst cilvēkus par trauksmes cēlējiem.

PAR IESPĒJAMO KRĀPNIECĪBU LĪVĀNU NOVADĀ IZMEKLĒŠANA TURPINĀS Rakstā izskatām iespējamo krāpniecību Līvanu novada domē par Eiropas Savienības līdzekļu izskrāpšanu un citiem ziņojumiem.

KĀPĒC TRAUKSMI VAR CELT TIKAI PAR DARBA VIETU? Rakstā apkopojam – kapēc trauksmes celšana ir tikai darba vidē novērotu pārkāpumu ziņošana un kādas varētu būt nelabvēlīgās sekas.

KAS IR SABIEDRĪBAS INTERESES TRAUKSMES CELŠANĀ? Rakstā apskatām Delnas atziņas par to, kas trauksmes celšanas kontekstā ir sabiedrības intereses un ko ietver jēdziens “sabiedrība”.

VAI JĀPĀRZINA VISI LIKUMI, LAI CELTU TRAUKSMI? Rakstā apkopojam, kā sagatavot ziņojumu saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, lai iesniegumu varētu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

TRAUKSMES CELŠANA = CILVĒKTIESĪBAS Vai salīdzināt trauksmes celšanu ar cilvēktiesībām nav pārspīlēti? Vai tiešām celt trauksmi ir katram cilvēkam piemītošas cilvēktiesības? Rakstā Delna sniedz atbildi uz šiem jautājumiem.

KAS JĀŅEM VĒRĀ TRAUKSMES CĒLĒJAM Rakstā apkopojam, kas ir jāņem vērā trauksmes cēlējam iesniedzot trauksmes cēlēja ziņojumu, ko nosaka Trauksmes celšanas likums un kādi ir trauksmes celšanas mehānismi.

 

PAR PROJEKTU

“Sabiedrība par atklātību – Delna” veic darbu ar trauksmes cēlējiem jau vairāk nekā 16 gadus. Jau pirmajā Trauksmes celšanas likumā, kas stājās spēkā 2019. gadā, biedrībām un nodibinājumiem tika noteikta būtiska loma trauksmes cēlēju aizsardzībā. 2022. gada 4. februārī stājās spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums, kas cita starpā paplašina biedrību, tostarp Delnas, kompetenci, un atļauj biedrībām pārstāvēt trauksmes cēlējus iestādēs un tiesā bez īpaša pilnvarojuma. Tādējādi Delna ir unikālā situācijā attiecībā uz iespējām nodrošināt atbalstu un palīdzību trauksmes cēlējiem.

Delna pēdējā laikā, konsultējot trauksmes cēlējus, ir saņēmusi informāciju par to, ka konkrētas iestādes nespēj pareizi piemērot Trauksmes celšanas likuma normas, tādējādi radot kaitējumu sabiedrības interesēm, jo netiek nodrošināta pilnvērtīga trauksmes cēlēju aizsardzība, un pastāv risks, ka novērotie pārkāpumi paliks neatklāti un atbildīgās personas – nesodītas. Ikdienas darbā Delna vairākkārt ir novērojusi, ka valsts iestādēm trūkst izpratnes un zināšanas par Trauksmes celšanas likumu un tā piemērošanu, tomēr konkrētajā gadījumā pastāv reāli draudi trauksmes celšanas sistēmai kopumā, kā arī sabiedrības interesēm attiecībā uz pašvaldību tiesisku darbību, ko var novērst tikai ar Delnas tūlītēju iesaistīšanos lietas risināšanā.

Projekta sasniedzamais rezultāts ir sekmēt 2022. gadā pieņemtā jaunā Trauksmes celšanas likuma normu pareizu ieviešanu un interpretāciju valsts iestādēs, trauksmes cēlējiem likumā noteikto aizsardzības garantiju piemērošanu, un atbildīgo personu saukšanu pie atbildības par veiktajiem pārkāpumiem. Projekta mērķis ir efektīvi izmantot jaunajā 2022. gada Trauksmes celšanas likumā noteikto kompetenci biedrībām un sniegt ieguldījumu jaunā Trauksmes celšanas likuma normu pareizas piemērošanas veicināšanā, kā arī likumu, valsts iestāžu un pašvaldību uzticamības stiprināšanā un korupcijas mazināšanā.

 

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52