×

KAPACITĀTE

DELNAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

  • PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.08.2022.–28.02.2024.
  • PROJEKTA IZMAKSAS: 19 780,86 EUR
  • FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.
  • KONTAKTPERSONA: Inese Tauriņa

 

PROJEKTA AKTUALITĀTES

UZŅĒMUMIEM IR TIESĪBAS SARGĀT SAVU REPUTĀCIJU. Uzņēmumu reputācijas graušana nav retums. No Delnas aptaujātajiem uzņēmumiem gandrīz visi atbildēja, ka ir saskārušies ar reputācijas graušanu, trešā daļa piekrita, ka tā ir ļoti liela problēma. Lai aktualizētu tēmu un meklētu risinājumus izaicinājumiem, biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) 2023. gada 28. martā aicināja uz diskusiju “Uzņēmuma reputācijas graušana. Ko darīt?”. Šajā rakstā izceltas diskusijas galvenās atziņas un aktualizētie jautājumi.

AICINĀJUMS UZ DISKUSIJU “UZŅĒMUMA REPUTĀCIJAS GRAUŠANA. KO DARĪT?”. Ko darīt, ja publiskajā telpā (interneta vidē, pasākumos u.c.) tiek apzināti grauta uzņēmuma reputācija? Lai par to diskutētu, analizētu konkrētus reputācijas graušanas piemērus un kopīgi rastu iespējamos risinājumus, biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” rīko diskusiju “Uzņēmuma reputācijas graušana. Ko darīt?”.

 

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus, ar esošajiem projektiem un darbību nesaistītus finanšu avotus:

– veidojot stratēģiskas sadarbības ar uzņēmumiem Latvijā un integrējot viņus Delnas iniciatīvās,

– īstenojot starptautiskus projektus ar uzsvaru uz pieredzes nodošanu mazāk demokrātiskām un tiesiskām valstīm, kā arī saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Delnas aktivitātes papildu finansējuma piesaistē un finanšu neatkarības palielināšanā iezīmē arī aktuālā korupcijas situācija. Lai reaģētu uz Latvijas korupcijas problēmām (piem., Korupcijas uztveres indekss 2020), jāattīsta sadarbība ar privāto sektoru, jāinformē, kā uzņēmumi var sekmēt cīņu pret korupciju un attīstīt godprātīgu uzņēmējdarbību, veidojot stratēģisku sadarbību ar Delnu. Lai reaģētu uz korupcijas starptautisko raksturu, Delnas darbība no nacionālā līmeņa jāattīsta arī starptautiskā līmenī, strādājot ar korupcijas mazināšanu savā un attālākos kaimiņu reģionos.

Projekta aktivitātes veicinās Delnas finansiālo stabilitāti, saturiski piesaistīs un integrēs privāto sektoru pretkorupcijas kopienā, ļaus organizācijai celt zināšanu bāzi un pāriet uz korupcijas apkarošanu starptautiski un savas profesionālās pieredzes nodošanu tām valstīm, kurām tas ir nepieciešams.

Projekta netiešā mērķa grupa ir plašāka sabiedrība, kas iegūs informāciju par projekta aktivitātēm un, kas nākotnē var kļūt par uzņēmējdarbības pārstāvjiem, NVO biedriem un pilsoniski aktīviem cilvēkiem.

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52