×

NODOKĻU ATLAIDES

Delnai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Līdz ar to Delnas ziedotājiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus.

• Juridiskām personām pienākas uzņēmuma ienākumu nodokļa atlaide 75% apmērā no ziedojuma summas. Piemēram, ja Delnai ziedojat 1000 EUR, uzņēmums drīkst no VID maksājamās UIN summas ieturēt 750 EUR. Visi atvieglojumi, ko tiesīgi izvēlēties Delnas ziedotāji, noteikti “Uzņēmumu ienākumu nodokļa likuma” 12.pantā.

• Fiziskām personām pienākas 23% Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa no ziedojuma summas, ja tiek iesniegts pieprasījums VID.

Ja Jums ir jautājumi par ziedojumu veikšanu vai nodokļu atlaidēm, lūdzu, sazinieties ar Delnas biroju rakstot ti@delna.lv vai zvanot +371 67285585.

.

PALDIES!

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52