×

AIF

ATKLĀTĪBAS SARGI: CEĻŠ UZ ATBILDĪGIEM LĒMUMIEM VALSTĪ UN PAŠVALDĪBĀS

 

PROJEKTA NORISES LAIKS: 01.09.2020. – 31.12.2023.

PROJEKTA IZMAKSAS: 104 992,88 EUR

FINANSĒTĀJS: Norvēģija, Islande un Lihtenšteina no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta, ko Latvijā administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds, un Delnas līdzfinansējums.

KONTAKTPERSONA: Agnija Birule

PROJEKTA MĒRĶIS: veicināt sabiedrības informētību par to, kā korupcija un atklātības trūkums kavē demokrātijas attīstību un iesaistīt sabiedrību atklātības un atbildības prasīšanā no lēmumu pieņēmējiem.  Projekta rezultātā tiks pilnveidots pretkorupcijas un atklātības regulējums Latvijā, stiprināta pretkorupcijas kopiena Latvijā un vairota dažādu sabiedrības grupu neiecietība pret korupciju un spējas pret to stratēģiski iestāties.

 

GALVENĀS AKTIVITĀTES

1. Lobēšanas atklātības veicināšana Latvijā;

2. Dažādu sabiedrības grupu informēšana par korupcijas apmēru, formām un mazināšanas iespējām;

3. Nacionālā un reģionālā līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizāciju spēju stiprināšana kvalitatīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos un prasīt atbildību no lēmumu pieņēmējiem;

4. Darba koordinēšana pie pretkorupcijas likumprojektu un politikas dokumentu darba nacionālā līmenī (piem., KNAB Sabiedriski konsultatīvā padome, Saeimas komisijas), iesaistot nacionālā un reģionālā līmeņa organizācijas;

5. Mērķtiecīga nedzirdīgo un krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju informēšana un iesaistīšana, radot speciālus materiālus;

6. “Jauniešu Delnas” organizēšana, ilgākā laika periodā izglītojot un uzturot komunikāciju ar aktīviem jauniešiem, sniedzot atbalstu, motivējot un iesaistot viņus praktiskās aktivitātēs un zināšanu tālākā nodošanā Latvijas skolām, vadot “Pretkorupcijas stundas”.
.

PROJEKTA JAUNUMI

2020. gada 9. decembrī, svinot starptautisko pretkorupcijas dienu, Delnas jaunā komanda sveica svētkos plašo pretkorupcijas saimi un atklāja Ziedojumu piesaistes kampaņu, publicējot četrus video, kuros iepazīstināja ar sevi un iezīmēja prioritāros darba virzienus nākamajiem gadiem.

2021. gada janvārī Delna, būdama Latvijas galvenā pretkorupcijas organizācija, aicināja ikvienu Latvijas iedzīvotāju atskatīties uz 2020. gada galvenajiem notikumiem un lēmumiem pretkorupcijas un labas pārvaldības jomā, balsot un izveidot savu 2020. gada pretkorupcijas notikumu topu!

Kopš 2019. gada Delna aktīvi piedalās lobēšanas regulējuma izstrādē un atbalsta 13. Saeimu šī regulējuma izstrādāšanā un pieņemšanā, piedaloties darba grupās un sadarbojoties ar starptautiskajiem ekspertiem un Latvijas sabiedrību ieteikumu sagatavošanā Saeimai tālākai likumprojekta izstrādei.

2021. gada 28. janvārī publicējam Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus kopā ar analīzi latviešu, angļu un krievu valodā.

Turpinot analizēt Latvijas 2020. gada Korupcijas uztveres indeksa rezultātus, 18. februārī Delna aicināja ikvienu piedalīties Zoom diskusijā par Latvijas rezultātiem un ko darīt, lai uzlabotu situāciju.

 

DELNAS ZIŅAS, VIEDOKLIS, KOMENTĀRI MEDIJOS UN CITAS AKTUALITĀTES

Finansētājs no 2020. gada novembra: EEZ un Norvēģijas granti