×

COVID-19 IEPIRKUMI

KĀ DELNA UZRAUGA ĀRKĀRTĒJĀ SITUĀCIJĀ VEIKTOS CENTRALIZĒTOS IEPIRKUMUS.

Lai sekmētu atklātību, godīgu konkurenci un efektīvu valsts līdzekļu izlietošanu,  Delna 30. aprīlī noslēdza līgumu ar Aizsardzības ministriju par Covid-19 centralizēto iepirkumu uzraudzību. Atbilstoši līgumam, līdz ārkārtējās situācijas beigām Delna uzraudzīs Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) izveidotās iepirkumu komisijas un Aizsardzības ministrijas izveidotās Valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupas (darba grupa) darbu.

Delnas mērķis ir uzraudzīt ārkārtējās situācijas centralizēto iepirkumu procedūru, ievērojot labas pārvaldības principus un normatīvajos aktos noteikto. Delna nevērtē iesniegtos piedāvājumus pēc būtības un neizvēlas komersantus, ar ko slēgt līgumus, bet uzrauga visu iesaistīto institūciju darbību un tās atbilstību pieņemtajai procedūrai un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Delna uzraudzību veic pro bono, par to nesaņemot atlīdzību no valsts. Uzraudzību veic Delnas juriste Zane Zvirgzdiņa.

 

DELNAS DARBS LĪDZ 22.05.2020.

No 21.04.2020. līdz 22.05.2020. Delna ir bijusi klātesoša desmit Aizsardzības ministrijas darba grupas sanāksmēs un kopš 11.05.2020. piedalījusies trīs VAMOIC iepirkumu komisijas sēdēs.

Šobrīd Delnas prioritāte, pirmkārt, ir turpināt dalību aktuālo iepirkumu procesā un saņemt informāciju par visām sēdēm, kurās tiek pieņemti ar centralizētajiem iepirkumiem saistīti lēmumi, lai varētu tajās pilnvērtīgi piedalīties un veikt uzraudzības procesu. Svarīgi, lai Delnai būtu nodrošināta un ērti pieejama visa informācija, kas attiecas uz iepirkumiem, tāpēc otra prioritāte ir apkopot un iepazīties ar visu dokumentāciju saistībā ar iepriekš notikušajiem iepirkumiem, pieprasīt un saņemt dokumentus, kurus iestādes Delnai vēl nav izsniegušas, lai izvērtētu to atbilstību procedūrai.

Pēc pirmā mēneša darba secinām, ka iestādes ir izveidojušas detalizētu centrālo iepirkumu procedūru, tomēr ir daži procedūras punkti, kurus pašas iestādes vēl pilnveido. Tas attiecas, piemēram, uz preču pieņemšanu un kvalitātes vērtēšanu.

\

DELNAS DARBS LĪDZ 15.06.2020.

2020. gada 3. augustā Delna publicēja noslēguma uzraudzības ziņojumu, tajā ietverot šādus galvenos secinājumus:

1. Iepirkumos, kuros Delna bija klāt no uzsākšanas brīža:

1.1. atsevišķos gadījumos, AM darba grupai sevišķi vienojoties, Delna novēroja atkāpes no pieņemtās iepirkumu algoritma procedūras.

1.2. Delna, atbilstoši pieejamajai informācijai, nekonstatēja iepirkumu veikšanas algoritma procedūras pārkāpumus, kam būtu tieša negatīva ietekme uz iepirkuma rezultātiem (nav informācijas, ka atkāpes būtu radījušas negatīvas sekas).

2. Līdz 2020. gada 9. jūnijam atsevišķām preču kategorijām nebija pilnvērtīgi izstrādāta kārtība, kādā nodrošināt preču kvalitātes pārbaudi, pieņemot piegādātās preces.

 

3. Delna identificēja vairākus apgrūtinājumus centralizēto iepirkumu veikšanai, kā arī to pilnvērtīgai uzraudzībai, piemēram, problēmas uzraugam saņemt savlaicīgu un pilnīgu informāciju par organizētajiem iepirkumiem, piekļuve daļai dokumentu tikai klātienē Aizsardzības ministrijas telpās.

Vērtējot pilsoniskās sabiedrības uzraudzību kā efektīvu līdzekli valsts pārvaldes atklātības un atbildīguma veicināšanai, kā arī līdzekli iespējamo pārkāpumu prevencijai, Delna gala ziņojumā apkopoja ieteikumus, kas būtu ņemami vērā, organizējot pilsoniskās sabiedrības uzraudzību nākotnē.

.20

UZRAUDZĪTIE IEPIRKUMI:

.

Nr. Iepirkums Svarīgi datumi Statuss Delnas darbība un ziņojumi
1. Individuālie aizsardzības līdzekļi – maskas un respiratori 02.04.2020. grozījumi MK rīkojumā – VAMOIC no NVD pārņem uzsākto (bet vēl nenoslēgto) līgumu sarunas; 09.04.2020. noslēgti līgumi ar SIA “TITLED” un ADDI Trading PTE Ltd.; 01.05.2020. SIA “TITLED” piegādā preces uz Latviju; 13.05.2020. SIA “TITLED” krava tiek pieņemta. Izpildīts Dalība 8 AM darba grupas sēdēs (no kopā 10 sēdēm), sākot no 21.04.2020.
2. Dezinfekcijas līdzekļi rokām un virsmām (info: https://ej.uz/36gw un https://ej.uz/6ppz) 15.04.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pases; 24.04.2020. noslēgti līgumi par dezinfekcijas līdzekļu piegādi ar AS “Spodrība” un AS “Madara Cosmetics”. Izpildīts Dalība 3 AM darba grupas sēdēs (no kopā 5), sākot no 21.04.2020.
3. Individuālie aizsardzības līdzekļi II – respiratori un maskas (info: https://ej.uz/c53u un https://ej.uz/4cwy) 15.04.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkuma pasi (respirators ar aizsardzības pakāpi FFP2, P2 vai N95 un medicīniskās maskas ārstniecības personālam (EN 14683 tips IIR)); iepikumu komisijas sēdes: 11.05.2020., 19.05.2020., 20.05.2020., 25.05.2020.; 14.05.2020. līgums par respiratoru iegādi_SIA Tavol; 19.05.2020. līgums par FFP2 respiratoru ar vārstu iegādi_SIA Tavol; Izpildīts Dalība 4 Iepirkumu komisijas sēdēs un 6 AM darba grupas sēdēs (no kopā 8), sākot no 21.04.2020.
4. IAL: Medicīniskais kombinezons – aizsargtērps, elastīgs, ar kapuci, vienreizlietojams; Virsvalks/halāts ar garām piedurknēm, ūdens necaurlaidīgs, vienreizlietojams; Medicīniskās bahilas garās, vienreizlietojamās; Ķirurģiskā cepurīte, vienreizlietojama; Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi – nesterili, nepūderēti (pāri); Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi – sterili, nepūderēti (pāri); Aizsargbrilles (vienreizlietojamas vai daudzreiz lietojamas, dezinficējamas) 23.04.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pasi; 27.05.2020. līgums ar SIA “Brief” par medicīnisko vienreiz lietojamo cimdu (sterili, nepūderēti) iegādi. Izpildīts Dalība 4 AM darba grupas sēdēs (no kopā 5), sākot no 21.04.2020.
5. Individuālie aizsardzības līdzekļi III: 1. Ķirurģiskā maska Tips I (EN 14683) vai ekvivalents;
1. Ķirurģiskā maska Tips II (EN 14683) vai ekvivalents;
2. Ķirurģiskā maska Tips IIR (EN 14683) vai ekvivalents;
3. Respirators bez vārsta FFP2 vai ekvivalents;
4. Respirators ar vārstu FFP2 vai ekvivalents;
5. Respirators ar vārstu FFP3 vai ekvivalents;
6. Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi – nesterili, nepūderēti (pāri);
7. Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi – sterili, nepūderēti (pāris);
8. Medicīniskais kombinezons – aizsargtērpi, elastīgie, ar kapuci, vienreizlietojams;
9. Virsvalks/halāts ūdenscaurlaidīgs;
10. Priekšauts ūdensnecaurlaidīgs;
11. Virsvalks/halāts ar garām piedurknēm, ūdens necaurlaidīgs, vienreizlietojams;
12. Medicīniskās bahilas garās, vienreizlietojamas;
13. Ķirurģiskā cepurīte, vienreizlietojama;
14. Aizsargbrilles (daudzreiz lietojams, dezinficējams).
07.05.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pasi; iepikumu komisijas sēdes: 11.05.2020., 19.05.2020., 20.05.2020., 25.05.2020., 27.05.2020., 28.05.2020., 03.06.2020., 04.06.2020., 05.06.2020., 08.06.2020.; 28.05.2020. līgumi ar SIA “SAULES APTIEKA” par ķirurģisko masku (Tips I un Tips IIR) iegādi un SIA “TAVOL” par respiratoru (1750 N95 un 1760 R95) ar vārstu iegādi; 01.06.2020. līgums ar SIA “AMERI” par virsvalku/halātu (ūdenscaurlaidīgu) iegādi; 03.06.2020. līgums ar SIA “A.MEDICAL” par virsvalku/halātu (ūdenscaurlaidīgu) iegādi; 05.06.2020. līgums ar SIA “Brief” par ķirurģisko masku Tips I (5 500 000 gab.), ķirurģisko masku Tips II (468 000 gab.) un respiratoru ar vārstu (FFP3) iegādi; 08.06.2020. līgumi ar SIA “4work” par daudzreiz lietojamu, dezinficējamu aizsargbriļļu (27 000 gab.) iegādi, ar SIA “DEPO DIY” par medicīnisku, vienreizlietojamu cimdu (nesterili, nepūderēti, 2 190 400 gab.) iegādi un ar SIA “Recipe Plus” par medicīnisku, vienreizlietojamu cimdu (nesterili, nepūderēti, 160 000 gab.) iegādi; 09.06.2020. līgumi ar SIA “SAGITUS” par respiratoru bez vārsta (FFP2, 1 507 200 gab.) iegādi, ar SIA “PRO-BALTIC” par respiratoru bez vārsta (FFP2, 617 000 gab.) iegādi, ar SIA “CHEMISPEC” par medicīnisku, vienreizlietojamu cimdu (sterili, nepūderēti, 481 000 gab.) iegādi, ar SIA “Brief” par ūdensnecaurlaidīgu priekšautu (654 200 gab.), medicīnisko, garo vienreizlietojamo bahilu (771 000 gab.) un vienreizlietojamo ķirurģisko cepurīšu (500 000 gab.) iegādi Līgumu izpildes stadijā Dalība 7 VAMOIC iepirkumu komisijas sēdēs, sākot no 11.05.2020., un 9 AM darba grupas sēdēs (no kopā 9).
6. Dezinfekcijas līdzekļu iegāde Spānijas karalistei pēc Ārlietu ministrijas pieprasījuma (info: https://ej.uz/vg6f) 19.05.2020. līgums par dezinfekcijas līdzekļu piegādi Spānijai_SIA Kvadro. Izpildīts Dalība 1 Iepirkumu komisijas sēdē un 6 AM darba grupas sēdēs (no kopā 6).
7. Sejas vizieri (aizsargekrāni) 14.05.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pasi; Iepirkumu komisijas sēdes 20.05.2020., 25.05.2020., 27.05.2020., 28.05.2020.; 05.06.2020. līgums ar SIA “InSpe Latvia” par sejas ekrānu (vairākkārt lietojami, dezinficējami) iegādi Līguma izpildes stadijā Dalība 5 VAMOIC iepirkumu komisijas sēdēs un 9 AM darba grupas sēdēs (no kopā 11), sākot no 21.04.2020.
8. Dezinfekcijas līdzekļi II (virsmām, skolēnu eksāmenu norises nodrošināšanai) 18.05.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pasi; Iepirkumu komisijas sēde 20.05.2020., 25.05.2020., 27.05.2020.; 28.05.2020. līgums ar SIA “VINCENTS POLYLINE” par dezinfekcijas līdzekļu rokām (0,5 un1 litra iepakojumā) iegādi; 04.06.2020. līgumi ar SIA “VINCENTS POLYLINE” par dezinfekcijas līdzekļu virsmām (72 060 litri) iegādi un AS “SPODRĪBA” par dezinfekcijas līdzekļu virsmām (71 280) litri iegādi; 05.06.2020. līgums ar SIA “KVADRO” par dezinfekcijas līdzekļa virsmām un rokām (15 000 litri) un dezinfekcijas līdzekļa virsmām (20 000 litri) iegādi; 09.06.2020. līgums ar SIA “LIVONIA” par dezinfekcijas līdzekļu virsmām (17 820 litri) iegādi Līgumu izpildes stadijā Dalība 4 VAMOIC iepirkumu komisijas sēdēs un 11 AM darba grupas sēdēs (no kopā 11).
9. Individuālie aizsardzības līdzekļi: Medicīnisko kombinezonu un virsvalku/halātu ar garām piedurknēm iegāde 01.06.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pasi; Iepirkumu komisijas sēde 08.06.2020., 09.06.2020.; 09.06.2020. līgumi ar Eurosec OU par medicīnisko kombinezonu – aizsargtērpu (433 300 gab.) iegādi un ar SIA “Recipe Plus” par ūdensnecaurlaidīgu, vienreizlietojamu virsvalku/halātu (934 456 gab.) iegādi Līgumu izpildes stadijā Dalība 2 AM darba grupas sēdēs (no kopā 2).
10. Higiēniskās sejas maskas 31.05.2020. AM nosūta VAMOIC iepirkumu pasi; 02.06.2020. Izludināts EIS; 09.06.2020. EIS piedāvājumu atvēršana; Iepirkumu komisijas sēde 11.06.2020., 15.06.2020., 01.07.2020. VAMOIC iepirkumu komisijā Dalība 5 AM darba grupas sēdēs (no kopā 5) un 1 VAMOIC iepirkumu komisijas sēdē.

.

JAUNUMI:

12.05.2020. – Delnas komentārs LTV7 par Covid19 centralizēto iepirkumu uzraudzību (no 8:35 min)

05.05.2020. – Artis Pabriks: apvienojam operativitāti ar atklātību

30.04.2020. – Delna pro bono uzraudzīs centralizētos iepirkumus

 

Informācija atjaunota: 03.08.2020.

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52