×

Darbība

Delnai ir svarīgi darboties sabiedrības labā, kurai ir svarīgas Delnas un TI vērtības un mērķi. Korupcijas veidi un ar korupcijas riskiem saistītie jautājumi ir dažādi un mainīgi. Tādēļ ir svarīgi sabiedrību informēt, kā pamanīt korupciju, kā no tās izvairīties un kādas sekas korupcija var radīt.

Korupcijas izpausmēm mainoties, nereti rodas grūtības to konstatēt. Korupcijas risku mazināšanai ir būtiski izglītot sabiedrību, skaidrot trauksmes celšanas nozīmi, normatīvajos aktos definēt “trauksmes cēlēju” un noteikt trauksmes cēlēju aizsardzību, veicināt atklātību, mazināt naudas atmazgāšanas un ēnu ekonomikas iespējas, un stiprināt tiesībsargājošo iestāžu darbu uzraudzību, sniedzot ieteikumus to darbības efektivitātes uzlabošanai.

.

TRAUKSMES CELŠANA

ALIANSE PRET KORUPCIJU LATVIJĀ

SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA

TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽU UZRAUDZĪBA

 

  • deputati uz delnas
  •  

    Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52