• Darbības jomas

  Delnai ir svarīgi darboties sabiedrības labā, kurai ir svarīgas Delnas un TI vērtības un mērķi. Korupcijas veidi un ar korupcijas riskiem saistītie jautājumi ir dažādi un mainīgi. Tādēļ ir svarīgi sabiedrību informēt, kā pamanīt korupciju, kā no tās izvairīties un kādas sekas korupcija var radīt.
  Korupcijas izpausmēm mainoties, nereti rodas grūtības to konstatēt. Korupcijas risku mazināšanai ir būtiski izglītot sabiedrību, skaidrot trauksmes celšanas nozīmi, normatīvajos aktos definēt “trauksmes cēlēju” un noteikt trauksmes cēlēju aizsardzību, veicināt atklātību, mazināt naudas atmazgāšanas un ēnu ekonomikas iespējas, un stiprināt tiesībsargājošo iestāžu darbu uzraudzību, sniedzot ieteikumus to darbības efektivitātes uzlabošanai.

   

  SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA

  TIESĪBSARGĀJOŠO IESTĀŽU UZRAUDZĪBA

  TRAUKSMES CELŠANA

  • CPI2018Screen Shot 2018-01-22 at 16.07.52

    

   rokas_gramataddddddbilde

   empiric_1